W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:

  • zapomoga
  • stypendia socjalne
  • stypendia naukowe
  • stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, zapomogi, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów (naukowe), przyjmowane będą w do dnia 14 października br. w Księgowości lub w Dziekanacie.

 

Kontakt w sprawie stypendium

mgr Sylwia Błesznowska

Telefon: (22) 8565206 w. 2

Księgowość, pokój nr. 8