Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

1 rok/dwa semestry

Cena: 5900 PLN rok/590 PLN miesiąc

Celem studium jest uzyskanie przez absolwentów kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony, w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego między innymi takich służb jak: Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania audytami bezpieczeństwa, poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności we wspomnianym zakresie.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w służbach ochrony, którzy realizują swoje zadania zawodowe w zakresie audytów bezpieczeństwa, związanymi z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących te służby.

Przykładowe przedmioty:

  • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony osób i mienia
  • Uwarunkowania prawne funkcjonowania systemu Audytu Bezpieczeństwa
  • Nowoczesne metody zarządzania
  • Infrastruktura krytyczna
  • Audyt bezpieczeństwa
  • Ekonomia i marketing w działalności ochronnej

Jeśli zainteresował  Cię kierunek studiów podyplomowych Audyt bezpieczeństwa i ochrony napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06