studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Studia niestacjonarne

Studia licencjackie

3 lata / VI semestrów

Kierunek bezpieczeństwo narodowe (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) jest odpowiedzią na wzrost ciągle rosnącego znaczenia bezpieczeństwa oraz rosnącego w tym obszarze zapotrzebowania na rynku pracy. WSBiO jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i obronności. Współpracując z najlepszymi osobowościami z branży, gwarantujemy studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Studia na tym kierunku dają możliwość pracy na arenie międzynarodowej zarówno osobom niezwiązanym z branżą, jak i aktywnym pracownikom np. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i wdrożyć nowe rozwiązania w codziennej pracy.

Praktyka fundamentem

Kształcenie praktyczne na tym kierunku stanowi fundament funkcjonowania na konkretnym, specjalistycznym stanowisku w przyszłości.

Specjalności dostępne na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty:

  • Polska w strukturach bezpieczeństwa międzynarodowego
  • Świadczenia na rzecz obronności państwa
  • Mobilizacja sił obronnych państwa
  • Planowanie i logistyka ochrony ludności
  • Obszary infrastruktury krytycznej
bezpieczeństwo wewnętrzne studia warszawa - oferty pracy