Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

1 rok/dwa semestry

Cena: 4500 PLN rok/450 PLN miesiąc

Celem studiów jest zapewnienie ich absolwentom opanowania kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej  oraz rozumienia roli problematyki bezpieczeństwa we współczesnej działalności przedsiębiorstw w zakresie transportu drogowego, zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego zarobkowego przewozów osób i rzeczy.

Absolwent studiów będzie miał możliwość zapoznania się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, prawa pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, a także z finansowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, co pozwoli mu na dysponowanie wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji), w tym wiedzą, jaką powinien legitymować się zarządzający transportem w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do szerokiego kręgu zainteresowanych dziedziną transportu drogowego, przede wszystkim do osób:

 • Chcących zdobyć poświadczenie posiadania kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • Menadżerów, kierowników i pracowników branży transportu lądowego zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w transporcie,
 • Realizujących zadania z zakresu wydawania uprawnień w transporcie drogowym, kontroli transportu oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę o specjalistyczne zagadnienia prawne z zakresu transportu drogowego,
 • Zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,

Przykładowe przedmioty:

 • Transport drogowy – pojęcie, istota, rodzaje zarobkowych przewozów drogowych i rola w gospodarce krajowej i europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy i przepisy socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kontrola transportu drogowego – rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego
 • Projektowanie i praktyczne przygotowanie biznesplanów i programów inwestycji transportowych (studia przypadków)

Jeśli zainteresował Cię kierunek studiów podyplomowych Bezpieczeństwo w transporcie drogowym napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06