Policjant na służbie

Studia niestacjonarne

Studia licencjackie

Czas trwania: 3 lata / VI semestrów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) są odpowiedzią na wzrost ciągle rosnącego znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Od roku akademickiego 2018/2019 realizowane są zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym, dzięki czemu nasi studenci zdobędą branżową wiedzę i praktyczne umiejętności, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne to rozwiązanie zarówno dla studentów, którzy do tej pory nie mieli styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć cenione w codziennej pracy umiejętności, które zaowocują awansem. Ukończenie studiów przygotowuje kompleksowo do pracy. Studia licencjackie są adresowane w szczególności do osób, które rozumieją, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym jednostkom oraz całemu narodowi. Absolwenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego na naszej uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy, dzięki temu, że kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne. W trakcie studiów student decyduje się na jedną z dwóch specjalności, dzięki której rozszerzy i ukierunkuje swoją wiedzę. Wybór specjalizacji ma wpływ na rozwój dalszej kariery zawodowej absolwenta. Studia przygotują Cię na odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z doświadczoną kadrą dydaktyczną

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze z doświadczeniem z różnych obszarów bezpieczeństwa, ochrony i obronności oraz praktycznym przedmiotom, studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Nasza doświadczona kadra dydaktyczna przekazuje aktualną wiedzę związaną z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz porusza zagadnienia związane z kwestiami obrony narodowej.

Specjalności dostępne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Warszawa

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na naszej uczelni oferuje dwie popularne specjalności, dzięki którym absolwent bez przeszkód powinien odnaleźć się na rynku pracy.

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – przykładowe przedmioty:

Program studiów porusza wiele istotnych zagadnień z zakresu prawa, kładąc także nacisk na obronność Państwa. Studia I stopnia na WSBiO obejmują m.in. takie przedmioty jak:

 • Cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej
 • Ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi operacjami cybernetycznymi
 • Cyberterroryzm – przestrzeń zagrożeń i metody zwalczania
 • Bezpieczeństwo teleinformacyjne państwa
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni.

Program nauczania obejmuje także wiele innych przedmiotów, dzięki którym nabędziesz między innymi wiedzę z zakresu nauk prawnych, z zakresu polityki społecznej.

Perspektywy pracy po studiach niestacjonarnych o profilu Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

 • absolwent może starać się o pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • student, który ukończy ten kierunek, może z powodzeniem rozważyć możliwość pracy w jednostkach administracji publicznej, rządowej i samorządowej,
 • po bezpieczeństwie wewnętrznym nasi absolwenci chętnie podejmują pracę w służbach mundurowych takich jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, a nawet CBA,
 • absolwenci kierunku mogą podjąć pracę jako specjaliści ds. zarządzania kryzysowego,
 • absolwent może także podjąć pracę we wszystkich organizacjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne na WSBiO!

bezpieczeństwo wewnętrzne studia warszawa - oferty pracy