2 dni szkoleniowe – 24 godz.
Trwa rekrutacja.
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 490 PLN od osoby

CEL KURSU

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1087 z póź. zm.). Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania obowiązków dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprez masowych.


UCZESTNICY KURSU

Osoby zainteresowane pracą przy imprezach masowych jako służba informacyjna lub służba porządkowa. Kurs jest obowiązkowy dla kandydatów na członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Osoby kończące kurs będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zaświadczenie uprawnia do pracy na wszystkich rodzajach imprez masowych, zarówno artystyczno-rozrywkowych, imprezach masowych sportowych oraz wszystkich imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Osoby, które ukończą kurs znaja także zasady udzielania pierwszej pomocy oraz posiadają wiedzę z zakresu psychologii.


WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

  • kurs kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności praktycznych;
  • po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych;
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.

PROGRAM KURSU

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem:

PROGRAM KURSU DLA CZŁONKÓW SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat kursu?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.