Bezpieczeństwo wewnętrzne
dwa dni szkoleniowe – 24 godz.
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą pracować przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy w charakterze członka służby porządkowej oraz członka służby informacyjnej.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1087 z póź. zm.). Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania obowiązków dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprez masowych.

KORZYŚCI DLA UCZESNIKÓW SZKOLENIA

Osoby kończące szkolenie będą przygotowane do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczenie koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp.

 OPIS SZKOLENIA

  • Czas trwania szkolenia wynosi 24 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym pisemny test wiedzyi sprawdzian umiejętności praktycznych.
  • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do wykonywania zadań przewidzianych dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych.
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087 z póź. zm.) – zaświadczenie jest bezterminowe.

PROGRAM SZKOLENIA – POBIERZ

KADRA

Zajęcia realizowane są przez kadrę dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie, a także przez specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

FORMALNOŚCI I ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13,
00-225 Warszawa wypełniając formularz zgłoszeniowy lub droga e–mailową: kursy@wsbio.waw.pl przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

OPŁATA ZA SZKOLENIE

Płatność przelewem na konto:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Numer konta bankowego: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

z dopiskiem: „ Opłata za szkolenie dla kandydatów na członka służby porządkowej i informacyjnej”.

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM KURSU

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

 

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych
i służb informacyjnych imprezy masowej.