Ważnym atrybutem funkcjonowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest jej kadra naukowo-dydaktyczna. Pracownicy naukowi uczelni wywodzą się z różnych ośrodków akademickich. Kadra dydaktyczna posiada bogate doświadczenie praktyczne, co przekłada się na jakość procesu dydaktycznego oraz przygotowanie studentów do pełnienia ważnych społecznie ról w ich przyszłym życiu zawodowym.