PM 98 Glauberyt
dwa dni szkoleniowe – 16 godz.
Rozpoczęcie kursu: lipiec 2022 r.
Cena: 850 PLN od osoby

CEL KURSU

Zgodnie z Art. 16. 1. Ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549, z późn. zm.) osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

UCZESTNICY KURSU:

Osoby starające się o wydanie pozwolenia na broń w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej,
 • ochrony osób i mienia,
 • łowieckich,
 • sportowych,
 • rekonstrukcji historycznych,
 • kolekcjonerskich,
 • pamiątkowych,
 • szkoleniowych,
 • realizujących zadania służbowe jak i prywatne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

W wyniku przygotowań słuchacz kursu uzyska wiedzę i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w zakresie:

 • przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  oraz   przepisów wydanych na jej podstawie;
 • bezpiecznego wykonywania różnego rodzaju strzelań;
 • prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania broni;
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu umożliwiającym dalsze strzelanie,
 • bezpiecznego obchodzenia się z bronią w różnych sytuacjach jej wykorzystywania
  oraz na strzelnicach;
 • klasyfikacji i rozpoznawania broni palnej i amunicji strzeleckiej;
 • potrafi aktywnie działać w małych zespołach przestrzegając prawa w zakresie stosowania broni w sytuacji zagrożenia, prawidłowo interpretując przesłanki warunkujące użycie broni;
 • potrafi utworzyć miejsce do przechowywania i deponowania broni i amunicji strzeleckiej zgodnie  z Ustawą o broni i amunicji.
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych
  z bronią;

PROGRAM

PROGRAM KURSU-POBIERZ

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Organizacja kursu:

HARMONOGRAM KURSU

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia