6 dni - 60 godzin (dydaktycznych)
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 3800 zł

CEL KURSU

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą słuchaczą na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Osoby kończące kurs będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego oraz firmach audytorskich.


UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach informatycznych narażonych na różnego rodzaju cyberzagrożenia. Mogą to być osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną danych, pracownicy sztanbów kryzysowych, osoby odpowiedzialne za planowanie oraz przeprowadzanie audytów i kontroli systemów informatycznych w organizacji – audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne, inspektorzy ochrony danych itp.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

  • znajomość najbardziej popularnych zagrożeń i podatności systemów IT;
  • znajomość najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa;
  • samodzielne zaplanowanie i realizacja kontroli systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji zgodnie z międzynarodowymi standardami; 
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem;
  • znajomość technik zarządzania usługami IT. 

FORMA PROWADZENIA KURSU

  • wykład teoretyczny;
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe;
  • dyskusje grupowe;
  • testy.

PROGRAM KURSU

PROGRAM KURSU – CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI


PROWADZĄCY

Piotr Błaszczeć – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji, prowadząc audyty, szkolenia, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa czy ochrony danych osobowych. Audytor wiądoący ze statusem A1, w akredytowanej jednostce certyfikacyjnej CIS – Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym.

Obecnie pełniąc funkcję CSO (Chief Security Officer) odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce, a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz sektorze publicznym. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, EN 50600.

Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT. Autor licznych publikacji w czasopismach związanych z bezpieczeństwem IT oraz wykładowca współpracujący z kilkoma wyższymi uczelniami w Polsce.


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.