Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi specjalistycznymi kursami i szkoleniami w trybie stacjonarnym jak również online.

NOWOŚĆ! SZKOLENIE ONLINE !

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW SĄDOWYCH – on – line 13.06.2020r.

kontakt: kursy@wsbio.waw.pl

Formularz-zgłoszeniowy- Mediator sądowy

 

 


Pobierz pliki:
Regulamin Kursów WSBiO

Formularz zgłoszeniowy 

Formularz zgłoszeniowy na kurs online

1.Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs/szkolenie. Opłaty można wnosić w ratach: 30% podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem wysłania ankiety lub osobiście w siedzibie Uczelni, a następnie, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia, pozostałe 70% wartości całej kwoty.

2. Dokonanie wszystkich obowiązujących płatności jest niezbędnym warunkiem otrzymania świadectwa, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia.