Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi specjalistycznymi kursami i szkoleniami

 

Kierownik ds. bezpieczeństwa
na imprezach masowych

czytaj więcej

Specjalista ds. ochrony infrastruktury
krytycznej

czytaj więcej

Specjalista ds. ochrony danych
osobowych

czytaj więcej

Specjalista ds. informacji niejawnych
czytaj więcej

Kurs detektywistyczny
czytaj więcej

Kurs Ochrony
czytaj więcej

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanego
pracownika ochrony

czytaj więcej

Członek służby porządkowej
i informacyjnej

czytaj więcej

Certyfikowany Audytor bezpieczeństwa
czytaj więcej

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
czytaj więcej

 

 

 

Kurs Przygotowujący Do Egzaminu Na Pozwolenie Na Broń

„Przygotowujący do egzaminu ze znajomości
przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią”

czytaj więcej


Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych
czytaj więcej

 


Pobierz pliki:
Regulamin Kursów WSBiO
Formularz zgłoszeniowy 

1.Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs/szkolenie. Opłaty można wnosić w ratach: 30% podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem wysłania ankiety lub osobiście w siedzibie Uczelni, a następnie, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia, pozostałe 70% wartości całej kwoty.

2. Dokonanie wszystkich obowiązujących płatności jest niezbędnym warunkiem otrzymania świadectwa, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia.