Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi specjalistycznymi kursami i szkoleniami

 


Pobierz pliki:
Regulamin Kursów WSBiO
Formularz zgłoszeniowy 

1.Uczestnik kursu/szkolenia zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs/szkolenie. Opłaty można wnosić w ratach: 30% podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem wysłania ankiety lub osobiście w siedzibie Uczelni, a następnie, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia, pozostałe 70% wartości całej kwoty.

2. Dokonanie wszystkich obowiązujących płatności jest niezbędnym warunkiem otrzymania świadectwa, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia.