W czasach szybkich zmian zachodzących na rynku pracy wiele osób decyduje się na zmianę zatrudnienia a czasem nawet na przebranżowienie. Wykształcenie, które posiadamy w dalszym ciągu stanowi postument, powinniśmy pamiętać o nieustannym uzupełnianiu i aktualizacji wiedzy. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego (Warszawa) oferuje profesjonalne szkolenia  w różnych zawodach. Szkolenia dopasowane do potrzeb rynkowych, pozwalają podnieść kwalifikacje, zwiększając konkurencyjność na rynku pracy. Jest to świetna okazja dla osób, które chcą pogodzić edukację z podniesieniem kwalifikacji i pracą zawodową. Wybrane zajęcia dostępne są również w wersji zdalnej. Potrzebujesz więcej informacji?  Zapraszamy do kontaktu!

Kursy i Szkolenia Warszawa – dlaczego warto?

Nauka na naszej uczelni WSBiO w Warszawie to wyjątkowa szansa na to, aby:

  • podnieść poziom wykształcenia,
  • zwiększyć kompetencje w wykonywanym zawodzie,
  • pozyskać nowe kwalifikacje branżowe,
  • uzupełnić wiedzę,
  • dostosować posiadane kompetencje do aktualnych wymagań rynku pracy.

Ukończenie warsztatów specjalistycznych, oferowanych przez naszą uczelnię, pozwala kursantom otworzyć własną działalność gospodarczą. Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje są zgodne z polskimi regulacjami prawnymi. Oferujemy warsztaty zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm oraz instytucji. Wśród oferowanych kursów i szkoleń znajdują się wyłącznie te dające możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Kursy zawodowe na WSBiO

Dzięki dydaktykom – praktykom, wyróżniającym się wieloletnim doświadczeniem branżowym, usługi szkoleniowe oferowane przez WSBiO charakteryzują się bardzo wysokim poziomem kształcenia. Nasza oferta jest atrakcyjna i posiada mnóstwo kierunków, cieszących się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Nasze kursy organizowane są stacjonarnie, część z nich jest jednak dostępna online. Warszawa daje wiele możliwości rozwijania swoich pasji, w ofercie WSBiO znajdziesz:

Specjalista ds. informacji niejawnych

Oferta ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania działań w kwestii kontroli, nadzoru i przygotowań obronnych, według rozwiązań obowiązujących w administracji publicznej. Kurs pozwala na nabycie kwalifikacji pozwalających na ochronę w zakresie niezbędnym bezpieczeństwa informacji niejawnych.

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – Rozpoczęcie kursu: 10.06.2023r.

Dzięki ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymasz potrzebne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zawodu, jakim jest pracownik ochrony. Obejmuje ono: naukę z zakresu samoobrony, strzelectwa, technik interwencyjnych, jak również przepisów prawa o ochronie osób i mienia.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony – Rozpoczęcie kursu: 24.06.2023r. 

Jest to doskonalący kwalifikacyjny kurs zawodowy, który należy przechodzić co 5 lat. Jest rozszerzeniem dla kursu ochrony.

Członek służby porządkowej i informacyjnej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe o tym profilu polegają na zdobyciu wiedzy związanej z ochroną masowych imprez, zgodnie z wymogami, jakie nakładają regulacje prawne.

Specjalista bezpieczeństwa osobistego

Kształcenie zawodowe na tym kursie pozwala poznać rodzaje zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, metody postępowania stosowane przez przestępców, program profilaktyczny polegający na unikaniu zagrożeń, doskonalenie taktycznych zdolności.

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Kursy zawodowe o tym charakterze skierowane są do osób wykonujących zawód związany z zagadnieniami bezpieczeństwa danych w informatycznych systemach. Kształcenie pozwoli na objęcie stanowiska związanego z audytem i kontrolą poziomu zabezpieczeń aktywów i informacji.

Kurs przygotowujący do egzaminu na pozwolenia na broń

W czasie zajęć słuchacz zyskuje potrzebne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, umożliwiające zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, zadanie go, a także dostarczenie wymaganych dokumentów takich jak np. zaświadczenie potwierdzające przynależność do stowarzyszenia pozwoli na legalne posiadanie broni palnej.

Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych

Na skutek uczestnictwa w serii zajęć poznasz swoje predyspozycje i lepiej poznasz własne wnętrze. Podczas zajęć będziesz mieć możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji, zarządzania stresem. Prowadzony kurs pozwala na uzyskanie lub ulepszenie dotychczasowych umiejętności z zakresu negocjacji.

Aktualne terminy szkoleń i kursów znajdziesz na naszej stronie internetowej, bądź kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.

Poznaj szczegóły naszych usług edukacyjnych i skorzystaj z oferty – WSBiO w Warszawie – Zapraszamy !

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi specjalistycznymi kursami i szkoleniami w trybie stacjonarnym jak również online.

NOWOŚĆ! SZKOLENIE ZDALNIE!

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA MEDIATORÓW SĄDOWYCH – on – line 13.06.2020r.

kontakt: kursy@wsbio.waw.pl

Formularz-zgłoszeniowy- Mediator sądowy

 

 


Pobierz pliki:
Regulamin Kursów WSBiO

Formularz zgłoszeniowy 

– Formularz zgłoszeniowy na kurs online

1. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za kurs/szkolenie. Opłaty można wnosić w ratach: 30% podczas zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem wysłania ankiety lub osobiście w siedzibie Uczelni, a następnie, nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia, pozostałe 70% wartości całej kwoty.

2. Dokonanie wszystkich obowiązujących płatności jest niezbędnym warunkiem otrzymania świadectwa, certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia.