w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości RZECZPOSPOLITA – 100 LAT PÓŹNIEJ

Konferencja odbyła się 24 listopada 2018 r.  w Auli, przy ul. Felińskiego 15.

Organizator konferencji: Wydział  Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 Konferencję poprowadził dr inż. Włodzimierz Zieliński – Dziekan WB WSBiO.

Tematy wystąpień:

Wojna hybrydowa Gen dyw. rez. Jerzy Michałowski (gość specjalny)
Świat jako Wielka Szachownica Marcin Żaczek (student WSBIO)
Traumatyczne wspomnienie Eugeniusz Bądzyński – były więzień KL Dachau (gość specjalny)
Korekty granic Polski 1918 r. i 1945 r. Andrzej Bujanowicz (student WSBiO)
Mniejszości narodowe w Polsce okresu międzywojennego i współcześnie Paweł Zieliński (student WSBiO)
Religie i wyznania w Polsce Marta Siarkiewicz (student WSBiO)
Broń chemiczna zatopiona w Bałtyku Joanna Śliwińska (studentka WSBiO)
Pokojowe zjednoczenie Polski i Ukrainy Damian Golik, Natalia Kozicka (studenci WSBiO)
Znaczenie rejonów podbiegunowych Dawid Blicharz, Majchrzak Bartosz (studenci WSBiO)
Wojsko Polskie na Misjach Pokojowych Jarosław Pająk (student WSBiO)
Bezpieczeństwo państwa w kontekście Art. 5 Traktatu NATO Dr inż. Włodzimierz Zieliński (Dziekan WSBiO)

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, a w szczególności studentom i gościom specjalnym!

Prezentowane materiały wkrótce zostaną opublikowane na stronie.

 

Celem konferencji było:

  • Przedstawienie dorobku wybranych grup studentów i kół zainteresowań w kontekście wizji Polski po stu latach od uzyskania niepodległości
  • Praktyczne wdrażanie studentów do opracowywania przekrojowych materiałów, wystąpień publicznych i dyskusji na szerokim forum
  • Pogłębienie wzajemnych relacji nauczyciel – student na gruncie naukowym i pedagogicznym
  • Nawiązanie więzi naukowych i dydaktycznych z innymi uczelniami i studentami

Komitet Naukowy Konferencji:

Dr Jacek Pomiankiewicz –Rektor WSBiO
Prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik – WSBiO
Prof. dr hab. Zenon Stachowiak – UKSW
Dr hab. Włodzimierz Fehler – prof. UPH
Dr hab. Władysław Kubiak – KSW
Dr inż. Tadeusz Szmidtka – ASzW
Dr inż. Krzysztof Paszkowski – WSBiO
Płk dr inż. Cezary Sochala – WSBiO
Ks. dr Paweł Wojtas – WSBiO

Goście specjalni konferencji:

Gen. dyw. rez. Jerzy Michałowski
Nadbrygadier Ryszard Grosset – SGSP
Eugeniusz Bądzyński – były więzień KL Dachau

Współorganizatorzy konferencji:

ALERT-Stowarzyszenie Myśli Strategicznej Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie Koło Zainteresowań „Bezpieczeństwo – Historia -Geopolityka”
Samorząd Studencki

Zespół organizacyjny konferencji:

Dr inż. Włodzimierz Zieliński – Dziekan WB WSBiO – przewodniczący
Mgr Agnieszka Gałkowska – wiceprzewodnicząca
Lic. Iwona Marzec
Mgr Sylwia Proszkiewicz
Lic. Iwona Semeniuk
Mgr Dominika Zając

Zespół przygotowania publikacji:

Dr inż. Włodzimierz Rycerski – przewodniczący
Płk dypl. inż. Michał Gałkowski
Mgr Jolanta Gałązka
Mgr Dominika Zając

Organizatorzy zapewniają możliwość opublikowania artykułów pokonferencyjnych (także zaproszonych gości) w monografii po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
Termin składania artykułów do 30 listopada 2018 r. Artykuły należy przesyłać w wersji elektronicznej do dziekanatu WB WSBiO. Prosimy o przygotowanie artykułów zgodnie z ogólnymi wymogami edytorskimi.

Dane kontaktowe:

W sprawach  zgłoszeń, organizacji i publikacji pokonferencyjnych:
Tel: 22 856 52 06, 22 519 30 10
E-mail: dominika.zajac@wsbio.waw.pl, dzial_studenta@wsbio.waw.pl