Transport samochodem opancerzonym
-
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 600 PLN

CEL SZKOLENIA

Głównym celem prowadzenia szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji, bezpiecznego i fachowego transportowania mienia oraz i zasad transpotów wartości pieniężnych w Polsce.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, których praca ociera się o bezpieczeństwo osobiste podczas transportowania mienia oraz dla osób, które chcą pracować z bronią transportując różnego rodzaju mienie w tym między innymi wartości pieniężne. Szkolenie jest również dla osób, które studiują na kierunkach związanych z aspektami bezpieczeństwa i chcą powiązać poznane dotychczas zagadnienia w przyszłości zawodowo.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

W wyniku przygotowań słuchacz szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w zakresie:

 • przepisów prawnych regulujących zasady transportów wartości pieniężnych;
 • nauczy się reagować podczas napadów
 • nauczy się jak przewidzieć potencjalne zagrożenie, które może wystąpić podczas transportu wartości pieniężnych;
 • pozyska wiedzę dotyczącą rodzajów transportowanego mienia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie i cel konwoju wartości pieniężnych:
 • przepisy prawne regulujące zasady transportu wartości pieniężnych;
 • cel i istota konwoju wartości pieniężnych;
 • instrukcja konwojowa.
 1. Taktyka wykonywania konwoju wartości pieniężnych
 • organizacja konwoju wartości pieniężnych;
 • inkaso – szczególna forma konwoju;
 • obowiązki organizatora i osób uczestniczących w konwoju;
 • wyposażenie grup konwojowych.
 1. Zagrożenia konwojowe wartości pieniężnych:
 • zagrożenia transportów pieniędzy napadem;
 • statystyka napadów na konwoje wartości pieniężnych;
 • zasady postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA SZKOLENIA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY 

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.