Transport samochodem opancerzonym
-
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 600 PLN

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU:

 1. Poznasz przepisy prawne regulujące zasady transportów wartości pieniężnych.
 2. Dowiesz się w jaki sposób dobiera się skład grupy konwojowej oraz jakie zadania przypisane są do każdej z osób biorących udział w zabezpieczania transportu.
 3. Nauczysz się jak reagować podczas napadów oraz w jaki sposób przewidzieć potencjalne zagrożenie, które może wystąpić podczas transportu wartości pieniężnych.
 4. Pozyskasz wiedzę jakie wyróżniamy rodzaje transportowanego mienia

 

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE ?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, których praca ociera się o bezpieczeństwo osobiste podczas transportowania mienia oraz dla osób, które chcą pracować z bronią, transportując różnego rodzaju mienie w tym między innymi wartości pieniężne. Szkolenie jest również dla osób, które studiują na kierunkach związanych z aspektami bezpieczeństwa i chcą powiązać poznane dotychczas zagadnienia w przyszłości zawodowo.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Pojęcie i cel konwoju wartości pieniężnych
 • Przepisy prawne regulujące zasady transportu wartości pieniężnych
 • Cel i istota konwoju wartości pieniężnych
 • Instrukcja konwojowa
 1. Taktyka wykonywania konwoju wartości pieniężnych
 • Organizacja konwoju wartości pieniężnych
 • Inkaso – szczególna forma konwoju
 • Obowiązki organizatora i osób uczestniczących w konwoju
 • Wyposażenie grup konwojowych
 1. Zagrożenia konwojowe wartości pieniężnych
 • Zagrożenia transportów pieniędzy napadem
 • Statystyka napadów na konwoje wartości pieniężnych
 • Zasady postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych

 

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Praca naukowa napisana pod kierunkiem przez mł.insp.dr.hab. Zbigniewa Mikołajczyka o tematyce dotyczącej “Organizacji i zasad ochrony transportów wartości pieniężnych w Polsce.”. Doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia zdobyte podczas praktyk w dziale Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym im. F.Chopina w Warszawie.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, które chcą pracować z bronią,
 • osób transportujących mienie,
 • studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem.