–>ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI PROMOCJAMI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 <-zobacz

 

 

Tabele opłat Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Rodzaj opłaty Kwota Kwota po bonifikacie
Wpisowe 300 PLN
Czesne miesięczne 475 PLN
Czesne semestralne 2375 PLN *5% 2256,25 PLN
Czesne roczne 4750 PLN *7,5% 4393,75 PLN

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim

* Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca semestru (31 października, 31 marzec)

** Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca I semestru (31 października)


 

Rodzaj opłaty Kwota Kwota po bonifikacie
Wpisowe 200 PLN
Czesne miesięczne 475 PLN
Czesne semestralne 2375 PLN *5% 2256,25 PLN
Czesne roczne 4750 PLN *7,5% 4393,75 PLN

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim

* Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca semestru (31 października, 31 marzec)

** Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca I semestru (31 października)


 

Rodzaj opłaty Kwota Kwota po bonifikacie
Wpisowe 300 PLN
Czesne miesięczne 445 PLN
Czesne semestralne 2225 PLN 5%* 2113,75 PLN
Czesne roczne 4450 PLN 7,5%** 4116,25 PLN

 

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim

* Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca semestru (31 października, 31 marzec)

** Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca I semestru (31 października)


 

Rodzaj opłaty Kwota Kwota po bonifikacie
Wpisowe 200 PLN
Czesne miesięczne 435 PLN
Czesne semestralne 2175 PLN 5%* 2066,25 PLN
Czesne roczne 4350 PLN 7,5%** 4023,75 PLN

 

Czesne miesięczne płatne do 15 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku akademickim

* Warunkiem skorzystania z ulgi 5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca semestru (31 października, 31 marzec)

** Warunkiem skorzystania z ulgi 7,5% jest wpłata czesnego do końca pierwszego miesiąca I semestru (31 października)


 

Rodzaj opłaty Kwota
Opłata dodatkowa za każdy dzień zwłoki 1 PLN
Opłata manipulacyjna za wezwanie do zapłaty listem poleconym 10 PLN

 

Rodzaj opłaty Kwota
Wydanie karty bibliotecznej 5 PLN
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10 PLN
Opłata za nieterminowy zwrot materiałów 0,50 PLN za dzień zwłoki

 

Rodzaj opłaty Tryb studiów Kwota
Usługi edukacyjne związane z powtarzaniem przedmiotu Stacjonarne 100 PLN
Usługi edukacyjne związane z powtarzaniem przedmiotu Niestacjonarne 100 PLN
Usługi edukacyjne związane z uzupełnieniem różnic programowych Stacjonarne 100 PLN
Usługi edukacyjne związane z uzupełnieniem różnic programowych Niestacjonarne 100 PLN
Usługi edukacyjne związane z powtarzaniem semestru Stacjonarne 110% czesnego semestralnego
Usługi edukacyjne związane z powtarzaniem semestru Niestacjonarne 110% czesnego semestralnego
Usługi edukacyjne związane z przedłużeniem okresu studiów celem ukończenia pracy dyplomowej (przedłużenie seminarium dyplomowego) Stacjonarne Za każdy miesiąc 50% miesięcznej raty czesnego
Usługi edukacyjne związane z przedłużeniem okresu studiów celem ukończenia pracy dyplomowej (przedłużenie seminarium dyplomowego) Niestacjonarne Za każdy miesiąc 50% miesięcznej raty czesnego
Usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na dodatkowej specjalności Stacjonarne Za każdy miesiąc 25% miesięcznej raty czesnego
usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na dodatkowej specjalności Niestacjonarne Za każdy miesiąc 25% miesięcznej raty czesnego

 

Rodzaj opłaty Kwota
Wydanie legitymacji studenckiej 5 PLN
Wydanie indeksu 4 PLN
Wydanie duplikatu legitymacji 7,5 PLN
Wydanie duplikatu indeksu 6 PLN
Wydanie dyplomu 60 PLN
Wydanie duplikatu dyplomu 90 PLN
Wydanie duplikatu karty egzaminacyjnej 10 PLN
Odtworzenie treści w indeksie (zgubiona karta egzaminacyjna) 50 PLM/semestr
Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 PLN
Przywrócenie w prawach studenta/powtórny wpis na listę studentów Równowartość wpisowego

Opłat należy uiszczać na podany poniżej nr konta bankowego lub w siedzibie uczelni w pokoju nr 8 (Księgowość)

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586