WSBiO w 2011 r. podpisała porozumienie z Komendą Główną Policji w sprawie policja1-274x256 realizacji wybranych treści kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

IKG_logoPL
W celu ciągłego doskonalenia dobrych praktyk z zakr
esu bezpieczeństwa WSBIO nawiązało współpracę z
Instytutem Kamila Galickiego. Instytut jest niezależnym ośrodkiem doradczym dostarczającym usługi w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

W ramach współpracy z firmą Konsalnet Security Sp. z o.o. WSBiO podjęła konsalnet-274x56wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji studentów oraz pracowników Konsalnet Security Sp. z o.o.

W ramach wdrożenia w WSBiO najlepszych wzorców i praktyk stosowanych w sasma-274x274świecie biznesu Uczelnia nawiązała współpracę z firmą konsultingowo-szkoleniową Sasma Europe.

[pivot_text title=”Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie współpracuje z następującymi uczelniami:” type=”top” icon_size=”large” lead=”no”]⇒ Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

⇒ Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy

⇒ Uniwersytet w Preszowie, Wydział Zarządzanie[/pivot_text]