Tytuł:

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZBRODNI PRZECIWKO POKOJOWI
I BEZPIECZEŃSTWU W ŚWIETLE GŁÓWNYCH KONFLIKTÓW ZBROJNYCH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

PRACA LICENCJACKA PATRYCJA SKRZYNIECKA (kliknij, żeby pobrać)

Tytuł:

WPŁYW HISTORYCZNYCH UWARUNKOWAŃ IMPERIALNEJ EKSPANSJI ROSJI NA WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE

PRACA MAGISTERSKA SYLWESTER ANDRUSIEWICZ (kliknij, żeby pobrać)