Sesja egzaminacyjna – Rok akademicki 2019/2020 – Semestr letni

I stopień II semestr:

 I stopień IV semestr:

II stopień II semestr:

Zaliczenia – oceny BN I gr A

Zaliczenia – oceny – BN I gr B.

Zaliczenia – oceny – BW gr. C

Zaliczenia – oceny BW gr. D

 

WYNIKI ZALICZEŃ I EGZAMINÓW: dr M. Wojciszko BN I; II sem. gr. A i gr. B

Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa (wykład) gr. A

Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa (seminarium) gr. A

Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa (wykład) gr. B

Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa (seminarium) gr. B


WYNIKI ZALICZEŃ I EGZAMINÓW: dr M. Wojciszko BN II; IV sem. gr. B

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej (Konwersatorium)

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej (Wykład)

Terroryzm (Seminarium)

Terroryzm (Wykład)


Sesja egzaminacyjna – Rok akademicki 2019/2020 – Semestr letni

Egzaminy zerowe:

dr K. Bojarski – Egzamin zerowy

mgr Piotr Olejniczak – Egzamin zerowy

Egzamin zerowy – dr W. Przyjemski

Profesor Jan Pięta – Egzaminy zerowe

dr M. Wojciszko – egzamin zerowy

Poradnik do sesji egzaminacyjnej dla I semestrów

Poradnik do sesji egzaminacyjnej

Sesja egzaminacyjna – I stopień BN /BW

Sesja egzaminacyjna – I stop. – VI semestr – BW

Sesja egzaminacyjna I stop. – VI semestr – BN – Grupa A

Sesja egzaminacyjna – II stopień – BN

II stopień  – IV semestr BN – BP1

Sesja egzaminacyjna – II stopień BN – IV sem. Specjalność – Bezpieczeństwo Państwa – BP1

II stopień  – IV semestr BN – BP2

Sesja egzaminacyjna – II stopień BN – BP2