07.09 – 08.09.2019r.  – Sesja egzaminacyjna poprawkowa

I stopień – II semestr – BW/BN

I stopień – II semestr BW – BN- sesja egzaminacyjna poprawkowa

I stopień – IV semestr

I stop. – IV sem. – BW – sesja egzaminacyjna poprawkowa

IV sem. – BN

07.09.2019r. – 08.09.2018r.  – Sesja egzaminacyjna poprawkowa

I stop. VI semestr/ II stop. IV semestr

II stop. – IV sem. – I stop. – VI sem. – sesja egzaminacyjna poprawkowa

07.09 – 08.09.2019r. – Sesja egzaminacyjna poprawkowa

II stopień – II semestr BN

II stop. – II semestr – BN – sesja egzaminacyjna poprawkowa