Arkadiusz Kups
Czas trwania szkolenia

2 dni szkoleniowe - 16 godzin dydaktycznych

Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 3250 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest:

  • Nauczenie zasad bezpiecznego funkcjonowania w terenie zurbanizowanym i poza nim;
  • Nauczenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak; napad, atak agresji, kidnaping, szantaż bronią palną, próba gwałtu itp;
  • Nauczenie wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osobistego;
  • Doskonalenie zasady profilaktyki unikania zagrożeń w takich obszarach jak: dom, teren zurbanizowany, środki komunikacji, internet, itp.;
  • Doskonalenie umiejętności taktycznych w zakresie jazdy defensywnej pojazdem, poruszania się w mieście, wyboru bezpiecznych miejsc itp;
  • Zapoznanie z typowymi zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego i sposobem działania przestępców.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla byłych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb, którzy posiadają już pewien zasób wiedzy wyniesionej ze służby. Przeznaczone też dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w firmach, strukturach samorządowych, kuratoriach i innych i tych, którzy odpowiadają za edukację z dziedziny bezpieczeństwa / szkoły, placówki oświatowe itp/ a także dla wszystkich którzy troszczą się o swoje bezpieczeństwo- grupy szczególnego ryzyka.

PLANOWANY EFEKT
Wyszkolenie specjalisty od bezpieczeństwa osobistego. Ukierunkowane na prowadzenie edukacji z dziedziny bezpieczeństwa, reagowanie na sytuacje zagrożeń, profilaktykę unikania ich w szkołach, jednostkach samorządowych, grupach szczególnego ryzyka itp.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA

Major  rez. Arkadiusz KUPS
Były oficer jednostek specjalnych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.Na początku lat 90-tych dla potrzeb jednostek specjalnych tworzy System Combat 56- utylitarny system walki kontaktowej i bezpieczeństwa osobistego powiązany z zasadami taktyczno-specjalnymi.
Od wielu lat jest cenionym konsultantem z dziedziny bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych i reagowania na sytuacje kryzysowe. Z jego wiedzy i szkoleń korzystały najbardziej elitarne jednostki i formacje specjalne w kraju, a także  wiele placówek oświatowych m.in.  Uniwersytet Śląski, Szkoła Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Służby Więziennej  w Kaliszu i inne. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, taktyki działań specjalnych i nieregularnych, a  od 20 lat organizuje i prowadzi jedną z najtrudniejszych imprez terenowych Selekcję.

Szkolenie poprowadzą także byli  żołnierze i funkcjonariusze jednostek i formacji specjalnych.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ
REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Program kursu:

PROGRAM KURSU – POBIERZ