2 dni szkoleniowe - 16 godz.
Trwa rekrutacja.
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.
Cena: 3250 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem kursu jest:

 • nauczenie zasad bezpiecznego funkcjonowania w terenie zurbanizowanym i poza nim;
 • nauczenie procedur reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych takich jak; napad, atak agresji, kidnaping, szantaż bronią palną, próba gwałtu itp;
 • nauczenie wczesnego wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osobistego;
 • doskonalenie zasady profilaktyki unikania zagrożeń w takich obszarach jak: dom, teren zurbanizowany, środki komunikacji, internet, itp.;
 • doskonalenie umiejętności taktycznych w zakresie jazdy defensywnej pojazdem, poruszania się w mieście, wyboru bezpiecznych miejsc itp;
 • zapoznanie z typowymi zagrożeniami bezpieczeństwa osobistego i sposobem działania przestępców.

UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczony jest dla byłych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb, którzy posiadają już pewien zasób wiedzy wyniesionej ze służby. Przeznaczone też dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w firmach, strukturach samorządowych, kuratoriach i innych i tych, którzy odpowiadają za edukację z dziedziny bezpieczeństwa  (szkoły, placówki oświatowe itp.), a także dla wszystkich którzy troszczą się o swoje bezpieczeństwo- grupy szczególnego ryzyka.


PLANOWANY EFEKT KURSU

Wyszkolenie specjalisty od bezpieczeństwa osobistego. Ukierunkowane na prowadzenie edukacji z dziedziny bezpieczeństwa, reagowanie na sytuacje zagrożeń, profilaktykę unikania ich w szkołach, jednostkach samorządowych, grupach szczególnego ryzyka itp.


TRENERZY DEDYKOWANI DO PRZEPROWADZENIA KURSU

major rez. Arkadiusz KUPS – były oficer jednostek specjalnych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.Na początku lat 90-tych dla potrzeb jednostek specjalnych tworzy System Combat 56- utylitarny system walki kontaktowej i bezpieczeństwa osobistego powiązany z zasadami taktyczno-specjalnymi. Od wielu lat jest cenionym konsultantem z dziedziny bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych i reagowania na sytuacje kryzysowe. Z jego wiedzy i szkoleń korzystały najbardziej elitarne jednostki i formacje specjalne w kraju, a także  wiele placówek oświatowych m.in.  Uniwersytet Śląski, Szkoła Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Służby Więziennej  w Kaliszu i inne. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa, taktyki działań specjalnych i nieregularnych, a  od 20 lat organizuje i prowadzi jedną z najtrudniejszych imprez terenowych Selekcję.

Szkolenie poprowadzą także byli  żołnierze i funkcjonariusze jednostek i formacji specjalnych.


PROGRAM KURSU

BLOK 1
Profilaktyka unikania zagrożeń w terenie zurbanizowanym i poza nim – STREET SURVIVAL
1. Współczesne zagrożenia z dziedziny bezpieczeostwa osobistego i syndromy wskazujące na zainteresowanie świata przestepczego danych obszarem.
2. Profilaktyka unikania zagrożeń w obszarach:
– dom, mieszkanie, dzieci;
– teren zurbanizowany w dzień i w nocy (miasto, lokale, środki komunikacji miejskiej i dalekobieżnej, eren imprez masowych, centra handlowe);
– pojazd (elementy mające wpływ na bezpieczeostwo, wyposażenie, wsiadanie i wysiadanie, wybór pasa ruchu, parkowanie itp.)
3. Dostępne i dozwolone przez prawo środki do prowadzenia obrony koniecznej.

BLOK 2
Procedury zachowań w sytuacjach kryzysowych:
1. Psychologiczne aspekty funkcjonowania w stanach krytycznego zagrożenia.
2. Procedury zachowania się w przypadku następujących zagrożeń i sytuacji krytycznych:

 • atak nożownika;
 • zagrożenie i szantaż bronią palną;
 • strzelanina na mieście;
 • zajęcie obiektu przez uzbrojoną grupę (osobnika);
 • zajęcie obiektu przez grupę połączone z zagrożeniem bombowym;
 • sytuacja zakładnicza;
 • zachowanie się w czasie akcji sił policyjnych (specjalnych);
 • syndromy psychologiczne występujące w czasie tego typu zajść.

EMISJA FILMU SZKOLENIOWEGO Z ATAKU TERRORYSTYCZNEGO Z OMÓWIENIEM ZACHOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH.

BLOK 3
Szkolenia z samoobrony:
1. Pady i zasady poruszania w czasie prowadzenia walki kontaktowej.
2. Podstawowe techniki samoobrony w typowych formach atak w przypadku napastnika nieuzbrojonego

 • obrona przed obchwytem z przodu, tyłu i boku;
 • obrona przed duszeniem w różnych kierunkach ataku;
 • obrona przed kopnięciem w różnych płaszczyznach;
 • obrona przed uderzeniem głową;
 •  podstawowe techniki samoobrony w typowych formach ataku w przypadku napastnika uzbrojonego;
 • obrona przed napastnikiem uzbrojonym w broń białą (nóż, brzytwa);
 • obrona przed napastnikiem uzbrojonym w broń palną krótką i długą w różnych schematach zagrożenia;
 • obrona przed napastnikiem uzbrojonym w kij, pałkę.
 • wykorzystanie paralizatorów elektrycznych, miotaczy mgły i żelu. Taktyczne wykorzystanie w/w środków.

Szkolenie kończy się egzaminem.


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

HARMONOGRAM KURSU


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat kursu?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY 

Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.