Bezpieczeństwo wewnętrzne
dwa dni szkoleniowe – 16 godz.
Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 1200 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA:
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz przygotowań obronnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostce organizacyjnej, straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Ochrona informacji niejawnych szkolenie to zajęcia pozwalające na ochronę w zakresie niezbędnym bezpieczeństwa informacji niejawnych. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach. Szkolenie pozwoli na poznanie postępowania w sytuacjach kiedy osoby nieuprawnione mogły otrzymać dostęp do informacji niejawnych.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej kształtując umiejętności wykorzystania posiadanej i nabywanej w trakcie kursu wiedzy w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów występujących w obszarze przygotowań obronnych. W zależności od specyfiki grupy szkoleniowej (szczebla administracji, specyfiki przedsiębiorców i indywidualnych doświadczeń uczestników) dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści bloków tematycznych do szczebla zatrudnienia i kompetencji uczestników kursu. W ramach zajęć przewidziano dyskusję zagadnień i problemów wskazanych przez uczestników. Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wśród osób zatrudnionych.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w siedzibie Uczelni

Kurs przeznaczony jest dla:

  • kadr kierowniczych (np. kierownika jednostki organizacyjnej) i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców,
  • członków organizacji pozarządowych,
  • przedsiębiorców,
  • innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

W celu zgłoszenia się na kurs prowadzony w trybie online prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Organizacja

Harmonogram szkolenia < zobacz (link)