16 godz. – 2 dni szkoleniowe
Najbliższe szkolenie: 25-26 lipca 2020r.
Cena: 1200 PLN od osoby

CEL SZKOLENIA:
1. Poznanie przepisów regulujących kwestie ochrony danych osobowych i podstawowych pojęć.
2. Poznanie zasad przetwarzania danych osobowych oraz funkcje w systemie ochrony danych osobowych.
3. Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Skutki bezprawnego udostępnienia danych osobowych.
5. Zapoznanie się z prawami osób, których dane są przetwarzane.
6. Przybliżenie zasad klasyfikacji danych oraz zabezpieczenia danych osobowych i rejestracji zbiorów.
7. Omówienie zmian w przepisach, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych). Podczas kursu omówione zostaną również postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (GDPR).
GDPR (General Data Protection Regulation) zwane również „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Rozporządzenie to zaczyna obowiązywać bezpośrednio w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Jest kompleksową regulacją, która istotnie zmienia zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i stwarza nowe zasady dla ochrony danych osobowych. Podczas kursu omówione zostaną cele, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia oraz wskazanie zmian od strony prawnej i bezpieczeństwa danych – zmian, które będą miały praktyczne znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności.
Podczas kursu poruszone zostaną kwestie zmian w zakresie katalogu warunków przetwarzania danych, zasady rzetelności, prawidłowości, ograniczenia celu, minimalizacji, rozliczalności, przejrzystości oraz integralności i poufności. Doskonale zebrane zagadnienia teoretyczne, w połączeniu z praktyką, pozwolą w ciągu trwania kursu na zdobycie i usystematyzowanie niezbędnej wiedzy.

KURS PRZEZNACZONY JEST DLA:

  • kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców,
  • członków organizacji pozarządowych
  • innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze danych osobowych,
  • do osób zamierzających pełnić funkcję inspektora ochrony danych
  • osobom zainteresowanym praktycznemu wdrażaniu RODO w firmach i instytucjach

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony (m.in. nabytym w trakcie pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych).

Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej kształtując umiejętności wykorzystania posiadanej i nabywanej w trakcie kursu wiedzy w zakresie praktycznego rozwiązywania problemów występujących w obszarze przygotowań obronnych. W zależności od specyfiki grupy szkoleniowej (szczebla administracji, specyfiki przedsiębiorców i indywidualnych doświadczeń uczestników) dopuszcza się możliwość modyfikacji programu tematycznego kursu, kierując się zasadą dostosowania treści bloków tematycznych do szczebla zatrudnienia i kompetencji uczestników kursu. W ramach zajęć przewidziano dyskusję zagadnień i problemów wskazanych przez uczestników.
Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest zgłoszenie się co najmniej 5 osób.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Szkolenie RODO Warszawa 2020 realizowane jest przez Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13.

Zapraszamy do sprawdzenia terminarzu kursu RODO Warszawa 2020.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

W celu zgłoszenia się na kurs prowadzony w trybie online prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego

KONTAKT:
Sylwia Hołuj-Hurkała
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
Mobile: +48 508 844 868
Office: +48 22 856-52-06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując nazwę kursu/szkolenia

Organizacja

Harmonogram szkolenia < zobacz (link)