Bezpieczeństwo wewnętrzne
Organizacja kursu:

Dwa dni szkoleniowe: (jeden zjazd sobotni-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 10

Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 700 PLN od osoby

Wykorzystaj szansę poznania siebie !
Oceń swoje predyspozycje i możliwości !

Kształtuj siebie ! Tylko u nas !!! Nowość !

Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych
i społecznych

Rozpoznawanie i kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych –
psychologia służb mundurowych

POGRAM KURSU
Rozpoznawanie predyspozycji do służb mundurowych-profilowanie osobowości – warsztaty
• Autoprezentacja – warsztaty
• Mechanizmy skutecznej komunikacji i akceptacji interpersonalnej – warsztaty
• Zarządzanie stresem i emocjami – warsztaty
• Zarządzanie konfliktem-metody rozwiązywania konfliktu
• Negocjacyjno perswazyjne techniki wywoływania pożądanych zachowań-warsztaty
• Postawy i zachowania etyczne i antytetyczne
• Religia a współczesne stosunki międzynarodowe
• Tradycje w kulturach i religiach – przygotowanie służb mundurowych do pracy w środowiskach społecznych różnych kultur
• Negocjacje z przedstawicielami różnych kultur – warsztaty

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI KURSU:

Doświadczeni praktycy z głęboką wiedzą teoretyczną:

gen. UOP w st.sp. mgr Andrzej Kapkowski, psycholog, pracownik dydaktyczny WSBiO

ks. dr Paweł Wojtas, naczelny kapelan więziennictwa w l. 2001-2016, wykładowca WSBiO

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS ONLINE-POBIERZ

REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Organizacja kursu:

  • Jeden zjazd: (sobota oraz niedziela)
  • Ogólna liczba godzin kursu: 10

Siedziba Uczelni, ul. Zakroczymska 13