ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE STUDIUJĄC ONLINE

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Promocja dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024

Niepubliczna Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oferuje atrakcyjne podyplomowe studia dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Należy pamiętać, że podyplomowe studia nie muszą być w żaden sposób powiązane z formalnym wykształceniem kandydata. Wystarczy, aby kandydat ubiegający się o status studenta przedstawił przede wszystkim dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynier lub licencjat) lub II stopnia (studia magisterskie). Studia podyplomowe na naszej uczelni to doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy. Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje oraz zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Student, który ukończy studia podyplomowe na WSBiO w Warszawie, otrzyma stosowne świadectwo.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie naszym słuchaczom najwyższej jakości wiedzy z zakresu ochrony informacji, BHP oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki obecności wysoko wykwalifikowanej kadry, która posiada bogatą wiedzę ekspercką oraz praktyczne doświadczenie. 

Kierunki kształcenia na studiach podyplomowych

Na WSBiO w Warszawie kształcimy na kilku istotnych kierunkach z punktu widzenia szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Program studiów podyplomowych na naszej uczelni bierze pod uwagę aktualne wymagania stawiane przez rynek pracy oraz potrzeby studentów, którym przede wszystkim zależy na doskonaleniu swoich umiejętności oraz pogłębianiu wiedzy. Ukończone przez absolwenta studia podyplomowe na naszej uczelni pozwolą znaleźć zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki.

Studia adresowane do wszystkich zainteresowanych ogólnie rozumianym bezpieczeństwem oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość z problematyką BHP. Do grup szczególnie zainteresowanych tymi studiami należą pracownicy instytucji państwowych, pracownicy pomocy przedmedycznej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Osoba, która ukończy ten kierunek, będzie gotowa na organizację oraz realizację przedsięwzięć związanych z ochroną danych osobowych, oraz bezpieczeństwem informacji niejawnych. Studia podyplomowe niestacjonarne z zakresu ochrony informacji wyposażą studentów w umiejętność gromadzenia i wartościowania danych. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji samorządowej i rządowej. Studia podyplomowe oferują możliwość zatrudnienia m.in. na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz kierowników kancelarii tajnych.

Studia oferują wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do pracowania w sferze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego. Student nabędzie informacje niezbędne do ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem tego kierunku jest przygotowanie do zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia na poszczególnych poziomach. Program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa kierowany jest głównie do pracowników instytucji rządowych, pracowników służb mundurowych, wolontariuszy służb mundurowych oraz wszelkich innych osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

STUDIA PODYPLOMOWE WARSZAWA

Niepubliczna Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to instytucja edukacyjna z wieloletnim doświadczeniem, która proponuje atrakcyjne studia podyplomowe przeznaczone dla osób posiadających już stopień wyższy I lub II. Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego nie tylko dla osób związanych z danym obszarem formalnego wykształcenia, ale także tych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia (inżynier lub licencjat) lub II stopnia (studia magisterskie).

Studia podyplomowe na naszej uczelni stanowią efektywny sposób na doskonalenie kwalifikacji. Absolwenci studiów podyplomowych na WSBiO zwiększają atrakcyjność na konkurencyjnym rynku pracy. Studia podyplomowe to doskonała opcja dla osób pragnących uzupełnić swoje umiejętności i poszerzyć perspektywy zawodowe. Praktyczne zajęcia i niezbędna wiedza dostępne na naszych kierunkach, kompleksowo przygotowują do wyzwań aktualnego rynku pracy.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie naszym słuchaczom najwyższej jakości wiedzy z zakresu ochrony informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), oraz ogólnego bezpieczeństwa. To osiągalne dzięki doświadczonej kadrze wykładowców, posiadającej bogatą wiedzę ekspercką oraz praktyczne doświadczenie. Nasza uczelnia zobowiązuje się dostarczać kompleksowej edukacji, umożliwiającej absolwentom skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego środowiska zawodowego. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze.