Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Tryb studiów: niestacjonarne, online
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 2300zł/semestr

Główny celem studiów podyplomowych 100% online „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP, specjalistów BHP w zakładach pracy) specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników:

 • przedsiębiorstw,
 • instytucji państwowych,
 • pomocy przedmedycznej,
 • administracji samorządowej,
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).


ADRESACI STUDIÓW

Program studiów podyplomowych adresowany jest do:

 • absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich;
 • pracowników administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • do osób prowadzących działalność gospodarczą.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do podjęcia pracy na stanowisku Starszego Inspektora lub Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom uprawnienia do samodzielnego kierowania działami oraz wdrażania zagadnień BHP w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Wiedza: Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,w głównych jej obszarach: ergonomii – w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy, prawa pracydokumentacji BHP (wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych, ochroną przeciwpożarową) zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym oraz elementów psychologii pracy, jakie wymagają współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

Umiejętności: Absolwent będzie posiadał umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie BHP, przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (procedury prawne związane z wypadkami w pracy). Absolwent nabędzie również umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych oraz technicznego przeprowadzenia zdalnego szkolenia.

Kompetencje: Absolwent nabędzie kompetencje budowania relacji interpersonalnych. Dostrzega potrzebę uczenia się przez całe życie
w kontekście podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz w odniesieniu do zagadnień prawa pracy i zagadnień prawnych BHP oraz dostrzega potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego.


PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” obejmuje zakres wiedzy ukierunkowany na praktyczne przygotowanie do zawodu:

 • Starszego Inspektora lub Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny pracy, (warunek: co najmniej jeden roku stażu pracy w służbie BHP),
 • Starszego Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (warunek: co najmniej trzy lata stażu pracy w służbie BHP),
 • Głównego Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (warunek: co najmniej pięć lat stażu pracy w służbie BHP).

Program studiów ma na celu praktyczne zapoznanie słuchaczy z organizacją i metodyką szkolenia oraz popularyzacją bezpieczeństwa pracy – Trening kompetencji (doskonalenie umiejętności).

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach