Władze Uczelni

Władze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

gen. SW w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz1

gen. SW w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

mgr Damian Kiszka

Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

mgr Piotr Olejniczak

Dziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony