REKTOR
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 

gen. SW w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz


KANCLERZ
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

zdjęcia S.michalkiewiczmgr Sebastian Michalkiewicz


DZIEKAN Wydziału Bezpieczeństwa
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

dr Krzysztof Bojarski