Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

1 rok/dwa semestry

Cena: 4900 PLN rok/490 PLN miesiąc

W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska.W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. Opiera się ona na ścisłych wymogach obowiązującego przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania systemu ochrony i jego wszystkich elementów zapewni skuteczne działanie tego ostatniego. Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej zarządczej, jak i średniego personelu kierowniczego dla komercyjnych podmiotów w obszarze zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego, ale także podmiotów odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie (Straży Granicznej, zarządzających portami lotniczymi, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję menagerów średniego i wyższego szczebla w wymienionych służbach oraz podmiotach realizujących zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących wymienione podmioty.

Przykładowe przedmioty:

  • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
  • Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Funkcjonowanie lotniska – współpraca podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą
  • SMS – system zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych
  • Zarządzanie systemem ochrony lotnictwa cywilnego
  • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym

Jeśli zainteresował Cię kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w lotnictwie cywilnym napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06