Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne

Studia podyplomowe

1 rok/dwa semestry

Cena: 4900 PLN rok/490 PLN miesiąc

W związku z komercjalizacją działań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego istnieje uzasadniona potrzeba właściwego przygotowania odpowiednich podmiotów do przejmowania zadań od funkcjonujących obecnie w ramach portów lotniczych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych – służb ochrony lotniska. W ochronie lotnictwa cywilnego istotny jest odpowiedni poziom przygotowania zawodowego, które zasadniczo odbiega od wymagań dotyczących działań ochronnych dla odmiennych dziedzin gospodarki. Opiera się ona na ścisłych wymogach obowiązującego przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego. Znajomość zagadnień związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz funkcjonowania systemu ochrony i jego wszystkich elementów zapewni skuteczne działanie tego ostatniego. Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej zarządczej, jak i średniego personelu kierowniczego dla komercyjnych podmiotów w obszarze zarządzania ochroną lotnictwa cywilnego, ale także podmiotów odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie (Straży Granicznej, zarządzających portami lotniczymi, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pełniących funkcję managerów średniego i wyższego szczebla w wymienionych służbach oraz podmiotach realizujących zadania w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, oraz kandydatów do pracy na takich stanowiskach, a także przedstawicieli jednostek nadzorujących wymienione podmioty. Jeśli do kręgu Twoich zainteresowań należą zapewnianie bezpieczeństwa lotniczego oraz inne działania w zakresie bezpieczeństwa, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów z Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną w Lotnictwie Cywilnym zawiera wiele istotnych przedmiotów, dzięki którym student ma możliwość zwiększenia swoich umiejętności i kompetencji. Studenci podczas studiów nabędą wiedzę, dzięki której będą mogli podejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa organizacji lotniczych. Realizowane przedmioty w całości składają się na system zarządzania w organizacji, dzięki któremu absolwent będzie w stanie identyfikować zagrożenia, monitorować wskaźniki bezpieczeństwa, a także podejmować wszelkie inne czynnoci, które przełożą się na zminimalizowanie ryzyka potencjalnej katastrofy lotniczej.

Przykładowe przedmioty w planie zajęć:

 • Podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
 • Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Funkcjonowanie lotniska – współpraca podmiotów realizujących lotniczą działalność gospodarczą
 • SMS – system zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych
 • Zarządzanie systemem ochrony lotnictwa cywilnego
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w lotnictwie cywilnym

Program kształcenia daje możliwość uzyskania aktualnej i cennej wiedzy, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje oraz zwiększysz swoją atrakcyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wielu branżach pośrednio lub bezpośrednio związanych z lotnictwem. Specjaliści, którzy kształcą się na naszej uczelni, będą odpowiedzialni za zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa. Dzięki temu, że nasza kadra dydaktyczna posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, absolwenci są w stanie zadbać o to, by ryzyko wyrządzenia szkody było zredukowane do akceptowalnego poziomu lub poniżej takiego poziomu, dzięki ciągłemu nadzorowaniu systemów i identyfikowaniu zagrożeń.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu na naszej uczelni studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem i Ochroną w Lotnictwie Cywilnym absolwent na szerokie możliwości uzyskania zatrudnienia:

 • zatrudnienie w portach lotniczych, oraz innych jednostkach związanych z ruchem lotniczym,
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych z branży lotniczej,
 • w służbach naziemnych podejmujących się eksploatacji statków powietrznych,
 • praca w ośrodkach naukowych, zajmujących się układami konstrukcyjnymi.

Organizacje lotnicze chętnie poszukują osób zajmujących się bezpieczeństwem lotniczym, ponieważ dzięki nim możliwe jest wczesne reagowanie na zagrożenia, co pozwala także na zminimalizowanie kosztów prowadzących do wyeliminowania usterki.

Jeśli zainteresował Cię kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem i Ochroną w Lotnictwie Cywilnym napisz lub zadzwoń do nas: adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl, lub plany@wsbio.waw.pl, tel. 22 856 52 06