Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 4. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 5. potwierdzenie dokonania opłaty:
  – za I msc. nauki  w wysokości: 290 zł
  – 9 zł (opłata za indeks i legitymację),
  łącznie: 299 zł
  Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Uwaga! Zarządzeniem Rektora WSBiO rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 zostaje przedłużona do dnia 31 października 2018r. Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, 9.00 – 13.00 w soboty.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 6. potwierdzenie dokonania opłaty:
  –  za I msc. nauki  w wysokości: 390 zł
    9 zł (opłata za indeks i legitymację), 
  łącznie: 399 zł
  Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Uwaga! Zarządzeniem Rektora WSBiO rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 zostaje przedłużona do dnia 31 października 2018r. Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz: 8.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, 9.00 – 13.00 w soboty.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, pok. 1

fax. 22 856 52 06

Poznajmy się bliżej: