Zasady rekrutacji na studia I stopnia

DO 31 PAŹDZIERNIKA – WPISOWE 0 zł

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Promocja “0 zł wpisowego “ < sprawdź, skorzystaj!

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów świadectw w celu potwierdzenia zgodności.

 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych
  i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać
  50 kB (400 x 500 pikseli) nagrana na płytę CD;

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 400 zł.      

 W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2023 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (licencjackie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

 

Informujemy, że dnia 08 maja 2023 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2023/2024).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30, pokój nr 4, w soboty w godz. 8:30 – 15:30, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 30 września 2023 r.

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024.

Promocja “0 zł wpisowego “ < sprawdź, skorzystaj!

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów świadectw w celu potwierdzenia zgodności.

 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych
  i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać
  50 kB (400 x 500 pikseli) nagrana na płytę CD;

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 400 zł.      

 W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2023 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.

 • dowód osobisty (w celu okazania).

Promocja “0 zł wpisowego “ < sprawdź, skorzystaj!

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:

Prosimy o zabranie ze sobą oryginałów świadectw w celu potwierdzenia zgodności.

 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych
  i paszportów) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać
  50 kB (400 x 500 pikseli) nagrana na płytę CD;

Zdjęcie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze”, dostarczonym na Uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

 • dowód wpłaty opłaty jednorazowej (wpisowe) – 400 zł.      

 W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów opłata jednorazowa (wpisowe) nie podlega zwrotowi.

 • dowód wpłaty za legitymację – 22 zł.

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów po 15.08.2023 r. opłata za legitymację nie podlega zwrotowi.

 • dowód osobisty (w celu okazania).

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 13
numer konta:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

W tytule należy wpisać: imię i nazwisko, stopień studiów (magisterskie), rodzaj wpłaty (wpisowe, legitymacja, czesne).

Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy w sprawie wysokości pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach.

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Informujemy, że dnia 08 maja 2023 r. rozpoczęliśmy rekrutację na studia I i II stopnia na semestr letni
(Rok akademicki 2023/2024).
Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30, pokój nr 4, w soboty w godz. 8:30 – 15:30, pokój nr 6.
Rekrutacja zakończy się 30 września 2023 r.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, wew. 1,  pok. 6

Poznajmy się bliżej:

Dlaczego warto wybrać WSBIO