mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, pok. 6

fax. 22 856 52 06

Kierownik dziekanatu

mgr Beata Więckowska

dzial_studenta@wsbio.waw.pl,

                                                                                                     beata.wieckowska@wsbio.waw.pl

tel. 22 519 30 10

tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 4

 

Samodzielny referent w dziale spraw studenckich

mgr Mariola Kowalczyk

mariola.kowalczyk@wsbio.waw.pl,

dzial_studenta@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 4

 

Samodzielny referent w dziale spraw studenckich

lic. Iwona Semeniuk

dzial_studenta@wsbio.waw.pl,

i.semeniuk@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 4

 

Sylwia Hołuj – Hurkała

                                                                                                           biuro_karier@wsbio.waw.pl

Dyrektor ds. finansowo-personalnych

mgr Dorota Purska

kadry@wsbio.waw.pl

administracja@wsbio.waw.pl

 

Specjalista ds. kadr i płac

mgr Sylwia Błesznowska

sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

kwestura@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 2

Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń

Sylwia Proszkiewicz

kursy@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 5

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

gen. dr Jacek Pomiankiewicz

rektorat@wsbio.waw.pl

                                                                                                           tel. 22 856 52 06 wew. 1

Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

Sebastian Michalkiewicz

s.michalkiewicz@wsbio.waw.pl

                                                                                                           tel. 22 856 52 06 wew. 1

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa

gen. dr Włodzimierz Zieliński

dziekan@wsbio.waw.pl

                                                                                                           tel. 22 856 52 06 wew. 3

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Warszawie

ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa

Tel. 22 856 52 06

NIP: 521-33-47-871 | REGON: 140150627