mgr Sylwia Proszkiewicz

sekretariat@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06, pok. 1

fax. 22 856 52 06

Kierownik dziekanatu

mgr Beata Więckowska

dzial_studenta@wsbio.waw.pl,

                                                                                                     beata.wieckowska@wsbio.waw.pl

tel. 22 519 30 10

tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 6

 

Samodzielny referent w dziale spraw studenckich

lic. Iwona Semeniuk

dzial_studenta@wsbio.waw.pl,

i.semeniuk@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 3, pok. 6

 

Marta Walikowska

                                                                m.walikowska@wsbio.waw.pl

biuro_karier@wsbio.waw.pl

Dyrektor ds. finansowo-personalnych

mgr Dorota Purska

kadry@wsbio.waw.pl

administracja@wsbio.waw.pl

 

Specjalista ds. kadr i płac

mgr Sylwia Błesznowska

sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06 wew. 2

Marta Walikowska

m.walikowska@wsbio.waw.pl
kursy@wsbio.waw.pl

tel. 22 856 52 06

Kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony Sebastian Michalkiewicz

s.michalkiewicz@wsbio.waw.pl

Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony

gen. dr Jacek Pomiankiewicz

rektorat@wsbio.waw.pl

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa

gen. dr Włodzimierz Zieliński

dziekan@wsbio.waw.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Warszawie

ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa

Tel. 22 856 52 06

NIP: 521-33-47-871 | REGON: 140150627