O biurze karier

Biuro Karier i Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie powstało 29 lutego 2008 r. na mocy Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w sprawie powołania Biura Karier i Wymiany Międzynarodowej.

Nadrzędnym celem działania Biura Karier jest aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów uczelni oraz udzielanie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie rekrutacji pracowników oraz zachowania na rynku pracy. Biuro Karier pośredniczy między pracodawcami a studentami uczelni występującymi w roli kandydatów na pracowników.
Biuro Karier pełni rolę przede wszystkim informacyjną, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność zamieszczanych ofert pracy czy staży.

Miło nam poinformować, że Biuro Karier działające przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostało wpisane do Mazowieckiej Sieci Biur Karier.

Kontakt:

Sylwia Proszkiewicz
ul. Zakroczymska 13,
00 – 225 Warszawa

pokój 8

e-mail: biuro_karier@wsbio.waw.pl