Terminy spotkań z promotorami:

dr K. Bojarski

6 kwietnia br., godz. 8.15 Pokój nr 7

prof. S. Lelental
2 marca br., godz. 12.00, Pokój Kanclerza

prof. J. Pięta
2 marca br., godz. 10.00, Sala 310
16 marca br., godz. 12.30, Pokój nr 7
31 marca br.,godz. 12.45, Sala 316
7 kwietnia br., godz. 11.00, Sala 310
12 maja br., godz. 14.30,
19 maja br, godz. 12.45.

prof. V. Navrotskyy
2 marca br., godz.10.30, Sala 329
23 marca br., godz. 14.00, Pokój nr 2 (obok Sekretariatu)

dr C. Sochala
10 marca br. godz. 17.15, Aula

dr R. Chmielewski
prof. Z. Sujkowska-Życka
dr K. Paszkowski
dr M. Wojciszko
dr K. Bojarski
dr inż. W. Zieliński

Konsultacje, zaległe wpisy, zaliczenia:

Rektor – dr J. Pomiankiewicz
każdy wtorek w godz. 11.30 – 13.00, Pokój Rektora

Dziekan – dr W. Zieliński
każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00, Pokój Dziekana

dr K. Paszkowski
każdy wtorek w godz. 10.00 – 11.30, Pokój wykładowców

dr J. Kiełbowicz
każdy czwartek  w godz. 11.00 – 12.00, Pokój wykładowców