Egzaminy dyplomowe 2021-2022

Egzamin końcowy – Studia podyplomowe

Zarządzenie Dziekana z 19.05.2022

Seminarium dyplomowe

Rok akademicki 2021/2022 – Semestr letni

Szanowni Studenci,

 przypominamy wszystkim zainteresowanym, że Studenci kończący drugi rok (licencjaci), oraz kończący pierwszy rok (magistranci) powinni w terminie do 31 maja 2022 roku wybrać promotora z udostępnionej listy i do 30 czerwca 2022 roku uzgodnić z promotorami brzmienie tematu pracy i złożyć w Dziekanacie Uczelni stosowny wniosek.

LISTA PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2022

WSBiO – PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW -Rok akademicki 2021 – 2022 – semestr letni

 UWAGA!

 Student może zostać wpisany na listę wybranego przez siebie promotora, dopiero po wyrażeniu zgody, przez tego promotora na jego przyjęcie.

dr inż W. Rycerski SBN i GEOPOLITYKA – Problemy na Seminarium dyplomowe

Terminy spotkań z promotorami ustalane na bieżąco:

dr inż. C. Sochala  – WEBEX – Seminarium dyplomowe
  • 27.03.2022r. 13.30 – 14.15
  • 03.04.2022r. 16.00 – 16.45
  • 24.04.2022r. 13.00 -13.45 

Szanowni Seminarzyści (dr inż. C. Sochala),

informujemy, że w dniu 29.05.2022r. odbędzie się seminarium dyplomowe w godz. 08.00-09.20 WEBEX.

“Obecność obowiązkowa dla osób przewidywanych do obrony przed wakacjami”.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 czerwca/czwartek/ w siedzibie WSBiO w Warszawie od godz. 11-tejodbędą się konsultacje z piszącymi prace licencjackie i planują ich obrony w pierwszym terminie /w m-cu lipcu/.
Proszę o zabranie ze sobą napisanej pracy w wersji papierowej.

Janusz Chmielnicki

Informacja dla studentów II roku, którzy wybrali /i uzyskali akceptację/jako promotora mgr Janusza Chmielnickiego.

informujemy, że w dniu 3 czerwca /piątek/ od godz. 11-tej odbędzie się w siedzibie WSBiO w Warszawie spotkanie organizacyjne ze studentami, których promotorem pisania prac dyplomowych będzie Pan mgr Janusz Chmielnicki.

 

Szanowni Państwo (dr K. Bojarski),

informujemy, że w dniu 04.06.2022r. (sobota) odbędzie się za pośrednictwem Strony WEBEX:
1. seminarium dyplomowegodz. 8.15

Informacja  – mgr Janusz Chmielnicki

w zdalnie prowadzonych zajęciach z SOCJOLOGII /7 osób/ oraz IV semestru niebiorących udziału w zdalnych ćwiczeniach z PATOLOGII SPOLECZNOSCI LOKALNYCH/7 osób/ a także piszących prace dyplomowe pod kierunkiem niżej podpisanego.
Proszę o kontakt osobisty w siedzibie WSBiO w dniu 22 czerwca /środa/ lub 23 czerwca /czwartek/ w godz. od 10-ej do 13-ej w celu dokonania zaliczenia na ocenę z w/w przedmiotów.
Ponadto w tych terminach studenci VI semestru / III rok/, których promotorem
prac licencjackich jest mgr Janusz Chmielnicki,mogą kontaktować się osobiście w ramach seminariów dyplomowych/22,23 czerwca/
Telefon kontaktowy 606 807 059

Zapraszam

Wykładowca Janusz Chmielnicki

Szanowni Seminarzyści (dr inż. C. Sochala),

informujemy, że “Seminarium dyplomowe” odbędzie się w dniu 3.07.2022r. od godz.:11.00 do godz.:12.20 za pośrednictwem