WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY

Wszystkie osoby (uczestnicy kursu/szkolenia), chcący otrzymać fakturę za opłacone kursy, szkolenia maja obowiązek jako nabywcy poinformować o tym księgowość składając wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail: sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl listownie na adres: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie Uczelni.

WNIOSEK O WYSTAWIENIE FAKTURY


Przed wysłaniem wniosku o wystawienie faktury prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie zasad wystawiania faktur.

ZARZĄDZENIE KANCLERZA


KONTAKT

W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Oganizacji Kursów i Szkoleń:

mgr Sylwia Proszkiewicz
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl