TERMINY SPOTKAŃ 

Szanowni Studenci,
Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego, odbędzie się w sobotę (15.06.2024r.) o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy Cisco Webex (link dra Krzysztofa Bojarskiego).


STUDENCKIEG KOŁO NAUKOWE “Bezpieczeństwo – Historia – Geopolityka – Prawo”

Celem Studenckiego Koła Naukowego jest przede wszystkim działanie na rzecz pogłębiania zainteresowań związanych z państwem, prawem i szeroko pojętym bezpieczeństwem, a także wspieranie i inicjowanie działalności naukowej i samokształceniowej wśród studentów, kształtowanie świadomości prawnej oraz szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery
w środowisku studenckim.

Jeśli więc czujesz, że Twoje pasje, Twoja energia, Twoja chęć działania w środowisku akademickim wykraczają poza sam program studiów, DOŁĄCZ DO NAS!

 


NOTAKI ZE SPOTKAŃ

ROK AKADEMICKI 2023/2024
15.06.2024r.

Na ostatnim czerwcowym spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego WSBiO,  dokonano podsumowania działalności za ostatni rok, który obfitował w wiele ciekawych choć wirtualnych spotkań. Na spotkaniach tych poruszaliśmy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa tematy np. obrana cywilna, bezpieczeństwo militarne czy cyberbezpieczeństwo. Uczestnicy spotkania potwierdzili również, że spotkania KN były ciekawym i wartościowym doświadczeniem, stanowiącym wartość dodaną kształcenia w WSBiO. W perspektywie nadchodzących egzaminów życzymy wszystkim studentom powodzenia i zapraszamy do udziału w naszym Kole Naukowym w przyszłym roku. Z pozdrowieniami KN WSBiO.


11.05.2024r.

W tym roku miesiąc maj obfituje w znaczące rocznice i wydarzenia. Oczywiście to Święto Pracy, kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ale to także 20 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Temu właśnie wydarzeniu poświęcone było ostatnie spotkanie uczestników KN. Trudno dziś przecenić znaczenie uczestnictwa Polski w UE. Na przestrzeni tych dwudziestu lat Polska zmieniała się bardzo i bardzo się rozwinęła gospodarczo i społecznie. Nowe drogi, brak granic wewnętrznych, swobodny przepływ ludzi, towarów, kapitału i usług, dopłaty do rolnictwa, małe i większe inwestycje. To tylko niektóre korzyści związane z członkostwem we Wspólnocie. Warto zatem świętować to wydarzenie, a wiele informacji o inicjatywach z tym związanych znajdziemy pod linkiem: https://www.20latwue.pl/


06.04.2024r.

Kwietniowe spotkanie Koła Naukowego poświęcone  było ocenie bezpieczeństwa kraju w sferze obrony cywilnej.  Sytuacja zagrożenia bezpośrednimi działaniami zbrojnymi na terenie naszego państwa powinna skłaniać do wieloaspektowego przygotowania się na takie zagrożenie. Ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego jest niezwykle ważnym zagadnieniem.  Ożywiona dyskusja uczestników KN wskazuje, że mają świadomość wagi problemu oraz tego w jakim obecnie punkcie jesteśmy jako państwo w zakresie obrony cywilnej. Warto tylko jeszcze dodać, że trwają intensywne prace nad projektem ustawy ww. przedmiocie. Szerzej na ten temat pod linkiem: https://www.prawo.pl/samorzad/ustawa-o-ochronie-ludnosci-nowe-zalozenia,525482.html


02.03.2024r.

Kolejne spotkanie Koło Naukowego poświęcone było analizie zagadnień związanych z wojną hybrydową.  Działania poniżej progu wojny są trudne do zwalczania, a jednocześnie mogą być bardzo skuteczne. Czy mówimy tu o cyberatakach na infrastrukturę krytyczną, czy działaniach związanych z dezinformacją i wpływaniem na atomizowanie społeczeństwa i jego antagonizowanie, czy ataki na granicę przy wykorzystaniu migrantów – wszystkie takie działania znacząco mogą wpływać na bezpieczeństwo państwa. Uczestnicy koła naukowego dobrze znają te zagrożenie nie tylko w aspekcie teoretycznym, ale także praktycznym związanym ze swoją pracą lub służbą.  Dlatego też potrafią w sposób świadomy i profesjonalny rozpoznawać takie zagrożenia i odpowiednio na nie reagować. W tym zakresie tematycznym warto zapoznać się również  z informacją NIK pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dzialania-hybrydowe-zagrozenia.html


10.02.2024r.

Ostatnie spotkanie Koła Naukowego ponownie poświęcone było analizie sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego. Przyczynkiem do dyskusji na ten temat był ostatni „wywiad” prezydenta Rosji udzielony amerykańskiemu dziennikarzowi. Publikacja ta odbiła się szerokim echem w świecie, a także u nas w Polsce. Skala zawartych tam manipulacji i półprawd i zwykłych kłamstw budzi uzasadniony niepokój, także wśród naszych  studentów, którzy nie tylko z racji kierunku studiów ale także swojego doświadczenia zawodowego związanego często z pracą w Służbach, posiadają wiedzę i kompetencje do komentowania szeroko rozumianej sytuacji bezpieczeństwa naszego państwa. Konkludując należy wesprzeć się starą maksymą: si vis pacem, para bellum (jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny) i to jest chyba najlepsza rada dla naszego kraju na najbliższy czas.


13.01.2024r.

Początek nowego roku, to zwykle czas nadziei na lepsze jutro na lepszy nowy rok. Początek roku 2024 to niestety wiele niepokojących zjawisk, które zachodzą zarówno w naszym kraju jak i w świecie. Studenci biorący udział w Kole Naukowym, także zauważają te sytuacje i w związku z tym, były one przedmiotem ostatniego spotkania KN. Uczestnicy KN, którzy są przecież z jednej strony studentami kierunków bezpieczeństwa, a z drugiej strony często funkcjonariuszami rożnych służb, żywotnie interesują się rozwojem sytuacji tak wewnętrznej jak i zewnętrznej. Trzeb również zauważyć, że ze względu na doświadczenie zawodowe potrafią wnikliwie i fachowo odnieść się do omawianych na ostatnim spotkaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem i sytuacją ustrojową. Nie można ukrywać, że budzi ona niepokój i rodzące się pytania nie tylko o praworządność, ale także o bezpieczeństwo, zwłaszcza zewnętrzne w kontekście zagrożeń ze wschodu. W tym temacie polecamy wywiad na youtubie z gen W. Skrzypczakiem, link: https://www.youtube.com/watch?v=WXhG-sLAH1U . Przypominamy, że Pan gen. Waldemar Skrzypczak był niedawno naszym gościem i wygłosił wykład inauguracyjny na naszej Uczelni.


16.12.2023r.

Na ostatnim spotkaniu Koła Naukowego rozmawialiśmy o obrzędach i zwyczajach bożonarodzeniowych jako elemencie kultury i świadomości narodowej. Nasze polskie zwyczaje są przecież nośnikiem wartości narodowych stanowiących o tożsamości narodowej Polaków. Przy tej okazji przedyskutowaliśmy także zwyczaje świąteczne jakie towarzyszą nam nie tylko w domu ale także naszych miejscach pracy. Jak się okazało wiele zależy od kultury i modelu organizacyjnego pracodawcy. Pamiętajmy bowiem, że znaczna część naszych studentów to funkcjonariusze różnych służb, co również ma znaczenia także w przypadku zwyczajów świątecznych.

Korzystając zatem z okazji pragniemy wszystkim złożyć serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, przede wszystkim zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa, tak w życiu prywatnym jak i w pracy czy na służbie.


18.11.2023r.
Kilka dni temu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱 dlatego wydaje się, że to bardzo dobry czas by zastanowić się nie tylko na historią dotyczącą odzyskania przez Polskę po latach niewoli niepodległości, ale także nad teraźniejszością.
W związku z tym na ostatnim spotkaniu Koła Naukowego, odbyła się ciekawa dyskusja o tych wydarzeniach oraz o tym czym jest dla nas współcześnie wolność i suwerenność, a przede wszystkim jak dziś możemy postrzegać patriotyzm. W sytuacji toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, te pytania wydają się być szczególnie aktualne. Dlatego bez wątpienia dbałość o nasz byt, a także o pamięć i świadomość historyczną jest jednym z czynników kształtujących współczesne postawy patriotyczne, ale patriotyzm – jak słusznie podkreślono podczas dyskusji – to także postawa pozytywistyczna nastawiona na dobre wykonywanie naszej codziennej pracy i obowiązków. W tym też duchu zachęcamy wszystkich do rozważenia i samodzielnego zastanowienia się nad pytaniem: czym dla mnie jest dziś patriotyzm?

18.10.2023r.

Studenckie koło naukowe „BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” , wznowiło w nowym roku akademickim 2023/24 swoją działalność. Skład osobowy uległ zmianom, ponieważ poprzedni uczestnicy, po pomyślnie zdanych egzaminach dyplomowych,  opuścili już mury naszej Uczelni. Dlatego też spośród nowych członków KN wybrany został nowy zarząd oraz omówiona została formuła działania. Oczywiście bez zmian pozostał cel KN, którym jest przede wszystkim działanie na rzecz pogłębiania zainteresowań związanych z państwem, prawem i szeroko pojętym bezpieczeństwem, inicjowanie i wspieranie działalności naukowej i samokształceniowej wśród studentów, kształtowanie świadomości prawnej wśród studentów, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim. W tym duchu zamierzamy działać w najbliższym czasie – zatem do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!


ROK AKADEMICKI 2022/2023
20.06.2023r.
Na ostatnim czerwcowym spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego WSBiO w Warszawie, dokonano podsumowania działalności za ostatni rok, który obfitował w wiele ciekawych choć wirtualnych spotkań.
Na spotkaniach tych poruszaliśmy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa tematy np. bezpieczeństwo geopolityczne, czy bezpieczeństwo socjalno-ekonomiczne, a także tematy ciekawiące nas wszystkich zwłaszcza w okresie letnim jak bezpieczeństwo turystyczne.
W perspektywie nadchodzących egzaminów życzymy wszystkim Studentom powodzenia i zapraszamy do udziału w naszym Kole Naukowym w przyszłym roku.

Życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji! 🌞🏖


20.05.2023r.

Dużymi krokami zbliża się lato❗️🌞
Dla studentów, to oczywiście oznacza zbliżającą się sesję egzaminacyjną 📖 i obrony prac dyplomowych👩‍🎓 ale przecież nie samą nauką student żyje…. 😀
Lato, to przede wszystkim sezon urlopowy🌴🏖 dlatego też, uczestnicy Koła Naukowego na majowym spotkaniu poddali dyskusji i analizie zagadnienia związane z bezpieczeństwem turystycznym. Temat ten choć wydaje się nieco „lżejszy”, to jednak jest nie mniej ważny od innych zakresów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i zagrożenia występujące w turystyce dotyczyć mogą bowiem każdego z nas czy to gdy jesteśmy uczestnikami nawet krótkiej jednodniowej wycieczki🧳, czy gdy jesteśmy uczestnikami długiego i dalekiego wyjazdu zagranicznego✈️
Warto tu zauważyć, iż podstawowym aktem prawnym w zakresie turystyki jest ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wiele natomiast informacji związanych z bezpieczeństwem turystycznym możemy znaleźć na różnych stronach internetowych np. na stronie:
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na tych stronach, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem urlopowym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim❗️😃


20.04.2023r.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Studenci uczestniczący w Kole Naukowym WSBiO w Warszawie na spotkaniu w kwietniu, podjęli dyskusję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ta problematyka jest zawsze aktualna, jednak tym razem przyczynkiem do dyskusji stały się propozycje zmian w ustawie – Prawie o ruchu drogowym, zmierzające w kierunku łagodzenia niekorzystnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów „drogowych” np. kasowanie punktów po roku, a nie po dwóch latach.
Przebieg dyskusji wskazuje, że my jako uczestnicy ruchu drogowego mamy świadomość występujących w nim zagrożeń oraz tego, że łagodzenie przepisów, czy też ich nieprzestrzeganie także po stronie ich rygorystycznego egzekwowania nie jest dobrym kierunkiem zmian, bowiem nie sprzyja to poprawie bezpieczeństwa.

Chcemy nie tylko czuć się bezpiecznie na drodze, ale chcemy mieć pewność, że obowiązujące przepisy w istotny sposób mobilizują uczestników ruchu drogowego do bezpiecznego zachowania się na drodze. Na temat stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym warto zapoznać się z raportami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, link: https://www.krbrd.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-o-stanie-brd/


14.03.2023r.

„O potrzebie współdziałania i współpracy”
We współczesnym świecie, współpraca między różnymi podmiotami jest koniecznym warunkiem sprawności działania i dotyczy to także sprawności działania administracji publicznej oraz realizowanych przez nią zadań. Dlatego chcemy podkreślić – my jako Koło Naukowe, że dostrzegamy i zdajemy sobie z tego sprawę, iż ta współpraca jest szczególnie istotna, także w sektorze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Może i powinna być ona realizowana przy udziale nas jako obywateli kształtujących społeczeństwo obywatelskie. Dzieje się bowiem tak, iż „najaktywniejsze i najbardziej zaradne jednostki łącząc się w działaniu nie we własnym interesie, ale w interesie innych, interesie i w sprawach społecznie użytecznych, wpływają na lepszą realizację potrzeb społecznych, a tym samym wspierają wywiązywanie się państwa z jego powinności.
Skoro zarówno państwo i jego administracja jak i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (organizacje pozarządowe) działają w interesie i dla dobra wspólnego, to oczywistym staje się, że ich wzajemne współdziałanie może jedynie podnieść skuteczność i efektywność zaspokajania potrzeb społecznych”.
Dla zainteresowanych tym tematem polecamy np. publikację z której pochodzi ten cytat: K. Bojarski, “Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, Warszawa-Nisko 2017”.

(Dostępna w naszej bibliotece!).


18.02.2023r.

Studenci KN jako świadomi obserwatorzy wydarzeń mających miejsce na arenie międzynarodowej, na ostatnim spotkaniu podjęli temat dotyczący zagadnień geopolitycznych.
Przede wszystkim w ciekawej dyskusji, omówili plusy i minusy sytuacji geopolitycznej Polski z pespektywy historycznej jak i zwłaszcza w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie i wizyty Prezydenta USA Joe Bidena.
Wojna która jest tragedią, stwarza jednocześnie nowe okoliczności w których my jako państwo polskie musimy się odnaleźć i wypracować właściwe sposoby postępowania. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie bezpieczeństwa Polski i możliwości dalszego rozwoju.
Poszerzając wspomnianą tematykę warto zapoznać się z ciekawym artykułem autorstwa S. Bielenia pt. Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym link: https://geopolityka.net/geopolityczne-myslenie-o-ladzie…/
Poniżej zamieszczamy jego fragment:
W analizach stosunków międzynarodowych przywraca się znaczenie paradygmatu realistycznego. Realizm dąży do uchwycenia rzeczywistości taką, jaka jest, a nie taką, jaką być powinna. (…) Obok prawa i wartości rośnie znaczenie siły i interesów. Uznaje się więc, zwłaszcza w kręgach politologów amerykańskich, że ład międzynarodowy w nadchodzących dekadach będzie zależny od tych, którzy dysponują odpowiednią siłą i wolą jej użycia.”

Wnioski jakie nasuwają się z analizy tych stwierdzeń wydają się być szczególnie aktualne w chwili obecnej i szczególnie dla nas Polaków, którzy mamy bolesne doświadczenia historyczne wynikające z naszego położenia geopolitycznego.


14.01.2023r.
Początek nowego roku, to dobry czas by rozważyć i zastanowić się nad współczesnymi wyzwaniami w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Jednym z takich wyzwań jest problematyka cyberbezpieczeństwo i dlatego cyberbezpieczeństwo i zagrożenia jakie się z nim wiążą, były przedmiotem dyskusji – analiz przeprowadzonych na ostatnim spotkaniu członków Koła Naukowego.
Szczególnie zwrócono uwagę na kwestie zagrożeń z którymi mamy do czynienia na co dzień np. zagrożenia związane z bezpieczeństwem naszych kont bankowych, bezpieczeństwem danych wrażliwych czy bezpieczeństwem dostępu do poczty i kont społecznościowych. W tym zakresie ważne jest również to, by w sposób świadomy kształtować naszą tożsamość cyfrową.
Tożsamość cyfrową tworzy każdy ślad pozostawiony przez nas w Internecie, a więc to co publikujemy w mediach społecznościowych, nasze komentarze umieszczane w Internecie, zdjęcia, język jakim się posługujemy itp. Warto przy tym pamiętać, że nasz wizerunek cyfrowy może mieć znaczenie np. przy poszukiwaniu pracy.
Dla zainteresowanych tematem polecamy zapoznać się z ciekawym artykułem M. Puły pt. “Kreowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych” („Edukacja – Technika – Informatyka” nr 4/26/2018) lin; ISSN 2080-9069 (ur.edu.pl).
Poza tym przypominamy, że na naszej Uczelni kształcimy również na specjalności: cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

ZAPRASZAMY 😃


03.12.2022r.
Koniec roku kalendarzowego skłania do przemyśleń i podsumowań. Jest to również okres świąteczny, w którym częściej może niż zwykle myślimy o kulturze czy naszych polskich zwyczajach.
Również na ostatnim spotkaniu Koła Naukowego, podjęliśmy dyskusję na temat kultury, a dokładnie bezpieczeństwa kulturowego. Warto zatem zauważyć, iż bezpieczeństwo kulturowe, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest pojęciem stosunkowo nowym i nie do końca jednoznacznie rozumianym.
Generalnie można przyjąć, że bezpieczeństwo kulturowe, „to zdolność państwa do ochrony tożsamości kulturowej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w warunkach otwarcia na świat, umożliwiających rozwój kultury poprzez internacjonalizację wartości niesprzecznych z własną tożsamością” (J. Czaja).
Jak ważna jest kultura i bezpieczeństwo kulturowe dowodzą dziś tragiczne wydarzenia zza naszej wschodniej granicy, widzimy bowiem, że agresor chce nie tylko zdobyć, ale chce przede wszystkim zniszczyć kulturę i tożsamość narodową naszego sąsiada.
Dlatego powinniśmy podchodzić do naszej kultury narodowej materialnej (np. dzieła sztuki, zabytki), ale także kultury nie materialnej (np. zwyczaje, obrzędy) ze świadomością, iż stanowi ona o naszej tożsamości narodowej o tym, że jesteśmy tym kim jesteśmy, my jako Polacy i my jako Naród Polski.

Z uwagi też, że jesteśmy w okresie świąteczno-prezentowym, jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na prezent gwiazdkowy, to polecamy ciekawą ofertę prezentową Ministerstwa Kultury, którą można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kultura/prezentownik


15.11.2022r.

Listopad to miesiąc szczególny w polskiej historii, to czas gdy Polska po latach niewoli odzyskuje niepodległość 🇵🇱
Koło Naukowe „BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO”, zachęca wszystkich do pamięci o tych wydarzeniach i godnego ich upamiętnienia i świętowania.
Na ostatnim spotkaniu Koła Naukowego, odbyła się w związku z tym ciekaw debata o tych wydarzeniach oraz o tym czym jest dla nas współcześnie wolność i suwerenność.
W sytuacji toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, te pytania wydają się być szczególnie aktualne. Dlatego bez wątpienia dbałość o nasz byt, a także o pamięć i świadomość historyczną jest jednym z czynników kształtujących współczesne postawy patriotyczne.
W ramach zatem pogłębiania tej wiedzy warto zapoznać się z projektem dotyczącym ciekawych informacji o naszym hymnie: Dlaczego w hymnie śpiewamy frazę “Kiedy my żyjemy” zamiast popularnego “Póki my żyjemy”, czym były tarabany, w które nasi bili?
Na te i wiele innych pytań odpowiada najnowszy film animowany przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji święta

Ponadto, Narodowe Centrum Kultury w środę 16 listopada w godzinach 12:00-13:30 zaprasza na bezpłatne webinarium o rozwijaniu postawy patriotycznej poprzez odkrywanie i inspirowanie się, m.in. polską fotografią dokumentalną: https://www.nck.pl/…/swietujemy-odzyskanie-niepodleglosci


18.10.2022r.

Szanowni Studenci,
Studenckie koło naukowe „BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” , wznowiło swoją działalność po przerwie wakacyjnej😀
Skład osobowy KN uległ znacznym zmianom, ponieważ poprzedni uczestnicy, po zdanych egzaminach dyplomowych, opuścili już mury naszej Uczelni. Natomiast spośród nowych członków KN wybrany został nowy zarząd oraz omówiona została wstępnie formuła działania w obecnym roku akademickim.
Nie uległ zaś zmianie cel KN, którym jest przede wszystkim działanie na rzecz pogłębiania zainteresowań związanych z państwem, prawem i szeroko pojętym bezpieczeństwem, inicjowanie i wspieranie działalności naukowej i samokształceniowej wśród studentów, kształtowanie świadomości prawnej wśród studentów, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim🧑‍🎓👩‍🎓

I w tym duchu będziemy nadal działać – zatem do zobaczenia na kolejnym spotkaniu ❗️😃


Ważne Informacje – Wiadomości z kraju i świata Wydarzenia kulturalne