Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2023:


DANE DO PRZELEWU

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa

numer rachunku bankowego: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, kierunek studiów (BW, BN), stopień studiów (I lub II).

Opłaty za studia można również dokonać gotówką w siedzibie Uczelni.