Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2021:

I stopień (lic.) studia niestacjonarne < zobacz

II stopień (mgr) studia niestacjonarne < zobacz

Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2020:

I stopień (lic.) studia niestacjonarne < zobacz

II stopień (mgr) studia niestacjonarne < zobacz

Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019:

I stopień (lic.) studia niestacjonarne < zobacz

II stopień (mgr) studia niestacjonarne < zobacz 

Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018:

I stopień (lic)  < zobacz

II stopień (mgr) < zobacz

Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2017:

I stopień (lic) < zobacz

II stopień (mgr) < zobacz

Opłaty czesnego dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2016:

I i II stopień < zobacz

————————————

Opłaty można dokonać osobiście w siedzibie uczelni (gotówką) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy WSBiO:
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586, w tytule należy wpisać: imię, nazwisko, kierunek w skrócie (BW lub BN), stopień studiów (np. I lub II).

————————————