Biblioteka Uczelni

Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest komórką organizacyjną realizującą zadania w zakresie pomocy dydaktycznej oraz naukowej.

W celu realizacji powyższych zadań intensyfikowane są działania zmierzające do systematycznego wzrostu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zakupuje rocznie około 1000 pozycji książkowych oraz prenumeruje czasopisma polskie (obecnie 9 tytułów). Profil zgromadzonych zbiorów odpowiada kierunkom oraz specjalnościom studiów i dotyczy takich dyscyplin, jak: administracja, samorząd terytorialny, prawo karne, prawo cywilne, prawo Unii Europejskiej, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, pedagogika, psychologia, kryminalistyka, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne itp.

Zbiory biblioteki opracowywane i udostępniane są w programie LIBRA 2000, a katalog zbiorów dostępny jest w komputerach bibliotecznych oraz on-line.

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX

Od dnia 21 listopada 2011 r. studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie będą mogli korzystać z rozszerzonej wersji systemu informacji prawnej LEX – LEX Omega.

Biblioteki przyjazne studentom WSBiO:

Centralna Biblioteka Wojskowa
ul. Ostrobramska 109
http://cbw.wp.mil.pl/pl/index.html

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
www.bn.org.pl

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26
www.koszykowa.pl

Dokumenty dla studentów:

Biblioteka czynna:

Wtorek: 15:00 – 18:00

Sobota:  9:00 – 16:00

Kierownik Biblioteki:

mgr Joanna Jagielska

Kontakt z biblioteką:
biblioteka@wsbio.waw.pl

Pokój 7
tel. 22 856 52 06 wew. 6
ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa

Link do biblioteki online