Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 czerwca/czwartek/ w siedzibie WSBiO w Warszawie od godz. 11-tej odbędą się konsultacje z piszącymi prace licencjackie i planują ich obrony w pierwszym terminie /w m-cu lipcu/.
Proszę o zabranie ze sobą napisanej pracy w wersji papierowej.

Janusz Chmielnicki

Informacja dla studentów II roku, którzy wybrali /i uzyskali akceptację/jako promotora mgr Janusza Chmielnickiego.

informujemy, że w dniu 3 czerwca /piątek/ od godz. 11-tej odbędzie się w siedzibie WSBiO w Warszawie spotkanie organizacyjne ze studentami, których promotorem pisania prac dyplomowych będzie Pan mgr Janusz Chmielnicki.

 

 

Janusz Chmielnicki

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w czerwcu 2022r. Biblioteka będzie czynna:

 • Wtorki: 7, 14, 21, 28 od godziny 15:00 do 18:00
 • Soboty: 4, 11, 25  od godziny 9:00 do 16:00

___________________________________________________________________________________________

Testy zaliczeniowe /egzaminacyjne  – profesor Jan Pięta

 

 • I stop. / VI semestr BN 29.05.2022r. o godz.: 9.30 – 10.30 odbędzie się test zaliczeniowy  z przedmiotu: “Ochrona przed czynnikami masowego rażenia”.  
 • II stop. / II semestr BN –  29.05.2022r. o godz.: 10.00 – 11.00 odbędzie się Egzamin zerowy z przedmiotu: “Globalne bezpieczeństwo energetyczne”.
 • I stop. / IV semestr BN11.06.2022r. o godz.: 9.30 – 10.30 odbędzie się Egzamin zerowy z przedmiotu: “Bezpieczeństwo energetyczne Polski “.  

Testy- Platforma Moodle (do pobrania).

Rozwiązane testy zaliczeniowe/ egzaminacyjne  należy wysłać  na adres e – mailowy  – j.pieta@wsbio.waw.pl

____________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. C. Sochala),

informujemy, że w dniu 29.05.2022r. odbędzie się seminarium dyplomowe w godz. 08.00-09.20WEBEX.

“Obecność obowiązkowa dla osób przewidywanych do obrony przed wakacjami”.

 

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci VI semestry/ II stop. IV semestr,

informujemy, że zmodyfikowane pytania na egzamin dyplomowy zostały zamieszczone na Platformie Moodle w folderze: “Seminarium dyplomowe – VI sem. / II stop. IV sem.”.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją:

WSBiO – Informacja – PRACA DYPLOMOWA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na I i II stopniu studiów należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe względem Uczelni.

Osoba kontaktowa w sprawach finansowych – p. Sylwia Błesznowska – tel.: 517 599 892, Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

Nr rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat:PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci (VI sem. / IV sem. BW/ II stop. IV sem.),

informujemy, że sesja egzaminacyjna została opublikowana w zakładce:“Sesja”oraz w zakładce: “Plany zajęć”.

___________________________________________________________________________________________

 


Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Plany zajęć” zostały opublikowane zjazdy do końca semestru letniego wraz z linkami wykładowców do Strony WEBEX.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że Decyzje Stypendialne są gotowe do odbioru w Dziekanacie.

Listy osób, którym przyznano stypendia Rektora, socjalne, z tytułu niepełnosprawności oraz zapomogi zostały opublikowane w zakładce “Stypendia”.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w maju 2022r. Biblioteka będzie czynna:

 • Wtorki:10, 17, 24, 31 od godziny 15:00 do 18:00
 • Soboty: 7, 14, 21  od godziny 9:00 do 16:00

 

___________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci II i IV semestrów,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą wyboru przedmiotów wybieralnych.

Deklaracje wyboru przedmiotu/przedmiotów wybieralnych – Rok akademicki 2021/2022 – Semestr letni

Uzupełnione deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych należy przesłać Starostom Grup do końca maja 2022r.

Starości Grup proszeni są o ich przesłanie na adres e – mailowy: plany@wsbio.waw.pl

___________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

 przypominamy wszystkim zainteresowanym, że Studenci kończący drugi rok (licencjaci), oraz kończący pierwszy rok (magistranci) powinni w terminie do 31 maja 2022 roku wybrać promotora z udostępnionej listy i do 30 czerwca 2022 roku uzgodnić z promotorami brzmienie tematu pracy i złożyć w Dziekanacie Uczelni stosowny wniosek.

LISTA PROMOTORÓW PRAC DYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2022

Student może zostać wpisany na listę wybranego przez siebie promotora, dopiero po wyrażeniu zgody, przez tego promotora na jego przyjęcie!
______________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,
informujemy, że od 12 marca 2022r. rozpoczyna się ankietyzacja zajęć dydaktycznych  (Rok akademicki 2021/2022 – Semestr letni).
Ankietyzacja zajęć dydaktycznych
Po każdym cyklu kształcenia jest przeprowadzana, brana pod uwagę przy ocenie okresowej, ocena prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez wypełnienie ankiet przez studentów. Ankietyzacja ma na celu uzyskanie informacji na temat odbioru realizowanego procesu dydaktycznego przez studentów i jest elementem doskonalenia nauczycieli. Ankiety mają formę anonimową. Ankietyzacji podlegają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia
w danym roku akademickim.
Wypełnione ankiety zajęć dydaktycznych można wysłać do końca czerwca 2022r.na adres e – mailowy Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształceniadr Władysław Przyjemskiw.przyjemski@wsbio.waw.pl
Głównym zadaniem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia jest ocena procesu nauczania oraz monitorowanie jakości procesu kształcenia.

Ankiety Rok akademicki 2021/2022Semestr letni

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji 🙂

 

 __________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci II semestrów,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą wyboru specjalności.
Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy przesłać Starostom Grup do końca maja 2022r.

Starości Grup proszeni są o ich przesłanie na adres e – mailowy: plany@wsbio.waw.pl

____________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,
informujemy o następujących terminach egzaminów dyplomowych i składania prac w Dziekanacie na podstawie Zarządzenia Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 02/02/2022 z dnia 17 lutego 2022r.
 • termin I – od 5 lipca  do 13 lipca 2022r. (prace dyplomowe należy składać do 15 czerwca 2022r.)
 • termin II – od 4 października do 7 października 2022r.(prace dyplomowe należy składać do 15 września 2022r.)
__________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

 

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym Zarządzeniem Rektora WSBiO

Zarządzenie Rektora 03-01-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021 22 (piąta fala)

 ______________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

informujemy, że przed egzaminami dyplomowymi należy mieć uregulowane w kwesturze  wszelkie zobowiązania finansowe.

Kontakt: Pani mgr Sylwia Błesznowska (księgowość/kwestura):sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl/ telefon: 517 – 599 – 892

 

____________________________________________________________________________________

Koło Naukowe BHGP

We współczesnym świecie bezpieczeństwo ma bardzo wiele wymiarów, a jednym z nich jest cyberbezpieczeństwo.  Dlatego też w ostatnim czasie uczestnicy Koła Naukowego poddali analizie i dyskusji kwestie związane z cyberbezpieczeństwem zarówno w wymiarze indywidualnym jak i państwowym. Nie ma wątpliwości, iż waga tego zagadnienia rośnie z każdym rokiem wraz z  następującym postępem technologicznym. Warto zatem przypomnieć, iż w tym zakresie obowiązuje zarówno ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo jak również „Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024”. Strategia przede wszystkim określa kierunki działań wspomagających realizację celu głównego jakim jest podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz wzmocnienie ochrony danych poprzez rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, który tworzą profesjonalne kadry, świadomi zagrożeń użytkownicy, bezpieczne i efektywne procesy oraz nowoczesne i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa technologie informatyczne. Pełny teks strategii: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024

___________________________________________________________________________________________
Drodzy Studenci!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników – zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum swoich wizyt w siedzibie Uczelni.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich w kontekście dynamicznego rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce.

W związku z powyższym rekomendujemy:

 • korzystanie z możliwości kontaktu z Uczelnią (Dziekanat, Sekretariat, Księgowość)
  w formie telefonicznej lub mailowej;
 • kontakt z nauczycielami poprzez platformę Cisco Webex, Moodle oraz drogą mailową;
 • dokonywanie płatności z użyciem bankowości internetowej.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń i zachowanie cierpliwości.

W zaistniałej, mamy nadzieję przejściowej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby Uczelnia funkcjonowała normalnie i stabilnie.

 

   Rektor WSBiO

                                                                                                  dr Jacek Pomiankiewicz

____________________________________________________________________________________

Studenckie Koło Naukowe BHGP
Jak głosi napis na tablicy upamiętniającej Zbigniewa Herberta: „Podstawową funkcją kultury jest budowanie wartości dla których warto żyć” (Toruń. Starówka). Dlatego też na ostatnim spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego jego uczestnicy poddali analizie i dyskusji kwestie związane z bezpieczeństwem kulturowym, tożsamością narodową, tolerancją kulturową oraz szeregiem innych zjawisk mających związek z tym zagadnieniem. Ożywiona i bogata w różne poglądy debata dowiodła, że jest to problematyka nam bliska i ważna także w życiu codziennym. W tym duchu polecamy Państwu wirtualny spacer po wystawie „Polska. Siła obrazu”– przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Huawei Polska.
.
Obejrzyjmy, zachwyćmy się i bądźmy dumni! Link: http://polskasilaobrazu.mnw.art.pl/

 

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce STYPENDIA zamieszczone zostały listy osób, którym przyznano stypendia Rektora, socjalne, z tytułu niepełnosprawności oraz zapomogi.

Od dnia 1.12.2021r. (środa) w godzinach pracy Dziekanatu należy odbierać decyzje stypendialne.

Wypłata stypendiów nastąpi dopiero po odebraniu decyzji(§ 33 pkt. 3 i 4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów ).

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe w ramach poszerzania zainteresowań z zakresu bezpieczeństwa proponuje rozważenie zagadnień związanych z poczuciem bezpieczeństwa i bezpieczeństwem jednostki w aktualnych realiach geopolitycznych i ekonomicznych.  Przeprowadzona bowiem przez uczestników Koła Naukowego dyskusja wskazuje, że mamy wiele zastrzeżeń co do szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jego poczucia na co dzień. W ramach badań nie tylko nad bezpieczeństwem zachęcamy również do zapoznania się z serwisem internetowym CORDIS (link do artykuł na temat bezpieczeństwa w epoce cyfrowej https://cordis.europa.eu/article/id/116323-cordis-express-privacy-and-security-in-a-digital-age/pl). Jest to Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (CORDIS), który jest głównym źródłem informacji o wynikach projektów finansowanych przez Komisję Europejską w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid-19 zgodnie z decyzją Rektora WSBiO od dnia 27 listopada 2021r. (do odwołania) zajęcia będą odbywały się za pośrednictwem strony  WEBEX.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 listopada 2021r. Rektor i Kanclerz WSBiO odbyli robocze spotkanie z Prezydentem SP IPA i Sekretarz Generalną SP IPA, podczas którego “ratyfikowano” porozumienie podpisane pomiędzy sekcją Polska IPA i WSBiO.

 

____________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:“Plany zajęć” zostały opublikowane plany zajęć  – Rok akademicki 2021/2022/ semestr zimowy. W zakładce: “Plany zajęć”  opublikowane są również kontakty do wykładowców (adresy e – mailowe oraz linki do strony WEBEX) oraz znajduje się opis sal wykładowych/ćwiczeniowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: plany@wsbio.waw.pl

Strona WEBEX nie wymaga żadnego hasła. Udział w wykładach on-line odbywa się poprzez kliknięcie w link wykładowcy. Do korzystania z platformy edukacyjnej  Moodlle potrzebny jest login i hasło.

Studenci pierwszych semestrów studiów są zobowiązani do ukończenia szkolenia z zakresu BHP oraz  szkolenia bibliotecznego (warunek konieczny do zaliczenia I semestru). Materiały z zakresu tych szkoleń opublikowane są w zakładce plany zajęć.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

 

 

 

_____________________________________________________

Szanowni Studenci i Wykładowcy,

serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku🙂

____________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie informujemy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie uczelni w zakładce: Praktyki studenckie.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Poniżej zamieszczamy Państwu instrukcję zaliczania praktyk:

>>>Studenci III semestru studiów I stopnia<<<

>>>Studenci I semestru studiów II stopnia<<<

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1


Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” (zakładka: STUDENT) zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHGP

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.


Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęc dydaktycznych w roku akademickim2021/2022.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe: “Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Główny celem studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. W. Rycerski

Kierownik studiów podyplomowych – ZBiHP (opis kadry dydaktycznej)

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy,
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • Wymagania zdrowotne wobec pracowników,
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

https://wsbio.waw.pl/rekrutacja-2021-2022-studia-podyplomowe-zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Absolwenci,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni  w Roku akademickim 2020/2021w dalszym ciągu będą wydawane dyplomy na dotychczas obowiązujących drukach. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie kompletu zdjęć dyplomowych tj.,4 sztuki o wymiarach 4,5 x 6,5 cm w stroju galowym.
Podpisane zdjęcia można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni.
_________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

Księgowość/Kwestura

 

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą listą grup seminaryjnych na Rok akademicki 2021/2022

Listy grup seminaryjnych – Rok akademicki 2021-2022

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Egzamin dyplomowy

_________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem udostępniania prac dyplomowych:

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą listą promotorów na Rok akademicki 2021/2022

Lista promotorów na Rok akademicki 2021 – 2022

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:

1 – ZASADY RED TECH PR DYPL.

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Student”Faktura” została opublikowana informacja dotycząca zasad wystawiania faktur za koszt nauki.

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym Zarządzeniem Rektora WSBiO

Zarządzenie Rektora nr 02-01-2021 w sprawie organizacji zajęć w Roku akademickim 2020-2021

__________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

__________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku wyboru promotora i złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.