Szanowni Studenci,

informujemy, że podczas uczestniczenia w zajęciach za pomocą strony WEBEX istnieje możliwość zastosowania tła.

Instrukcja do ustawienia tła podczas uczestniczenia w zajęciach zdalnych:

Ustawianie tła – zajęcia zdalne

__________________________________________________________________________________________

Życzenia świąteczne na  Wielkanoc

Z okazji zbliżających się  Świąt Wielkiej Nocy   życzymy wszystkim Pracownikom, Studentom  i Absolwentom WSBiO  dużo zdrowia i spokoju, smacznego jajka oraz wszelkiej radości i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Władze Uczelni WSBiO

 

Szanowni Studenci II stopień II semestr (grupa mgr M. Filec),

informujemy, że w dniu 04.04.2020r. zajęcia z języka angielskiego odbywają się zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem  linku WEBEX oraz materiałów zamieszczonych na platformie moodle z poprzedniego zjazdu, obejmujących także zajęcia jutrzejsze, tj. w sobotę 4 kwietnia.

W zakładce Plany zajęć został opublikowany kontakt do Pani mgr M. Filec

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

kontakty wykładowców do strony webex zostały opublikowane w zakładce Plany zajęć

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopień oraz I stopień VI semestr,

informujemy, że zjazd w dniach:04-05.04.2020r. odbędzie się za pomocą strony webex oraz platformy Moodlle. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć podanym na stronie Uczelni. Kontakty do wykładowców opublikowane są w Zakładce Plany zajęć.

W przypadku braku linku/”pokoju wykładowcy” zajęcia zostaną zrealizowane na razie za pomocą platformy Moodlle.

W dalszym ciągu jest duże obciążenie i wykorzystanie strony https://cart.webex.com/sign-up-webex

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt  na adres e-mail:plany@wsbio.waw.pl

Prosimy również o zapoznanie się z poniższą instrukcją dotyczącą strony webex.

Instrukcja Student:

webex instrukcja student

Instrukcja Wykładowca:

webex4teachers-instrukcja

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z promotorem

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Starości Grup i Wykładowcy,

serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji zjazdu w dniach:28-29.03.2020r.

Władze Uczelni i Dział Planowania 🙂

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stop. VI semestr BW,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z planem zajęć na zjazd w dniach:04-05.04.2020r.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Starości Grup,

prosimy o kontakt w dniu 26.03.2020r.  na adres e-mail:plany@wsbio.waw.pl w celu uzyskania adresów wykładowców

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z komunikatem Władz Uczelni WSBiO

Komunikat Władz WSBiO

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Wykładowcy,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z Panem informatykiem w dniu 25.03.2020r. –  godz.:13.00 w celu sprawdzenia działania strony.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci (II stopień, I stop. – VI semestr),

informujemy, że zajęcia zaplanowane w dniach: 21-22.03.2020r. odbędą się za pomocą  Plaformy Moodlle.

W  obecnej sytuacji bardzo dużo osób, szkół średnich etc. wykorzystuje stronę:https://cart.webex.com/sign-up-webex i podobne platformy do prowadzenia zajęć. Część kadry dydaktycznej nie zdążyła na czas założyć konta.

Zajęcia z wykorzystaniem strony:  https://cart.webex.com/sign-up-webex rozpoczną się: 28-29.03.2020r.

*************************************************************************************

System bez problemu umożliwia obustronną komunikację (wykładowca- student, student – wykładowca) tylko wtedy kiedy będziecie Państwo mieli zainstalowane mikrofony, słuchawki i kamery.
Zazwyczaj na video albo używa się słuchawek z mikrofonem albo specjalnych zestawów do video.

Czat i konwersacja pisemna jest możliwa.

W dalszym ciągu korzystacie Państwo z Plaformy Moodlle. Wykładowcy zobowiązani są do umieszczania materiałów na platformie.

Wszyscy Starości Grup proszeni są  w dniu 26.03.2020r. o kontakt  na adres e-mail:plany@wsbio.waw.pl w celu uzyskania adresów wykładowców.

W tych terminie  nasza Kadra dydaktyczna będzie testowała działanie  strony.

Instrukcja dla słuchaczy-studentów

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

w celu uzyskania informacji dotyczącej kursów zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt na poniższy numer telefonu:

Kursy i Szkolenia:
Kontakt: 508 844 868

_____________________________________________________________

Szanowni Studenci i Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt z wykładowcami lub promotorami drogą mailową lub telefoniczną.

Spotkania z wykładowcami i promotorami są wstrzymane do odwołania.

W celu uzyskania telefonu lub adresu mailowego  do konkretnego wykładowcy proszę o kontakt na adres e-mail:plany@wsbio.waw.pl  🙂

_________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich (semestr VI i semestr IV – 2019/2020),

prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą obrony pracy dyplomowej

Obrona pracy dyplomowej 2020

Wzory dokumentów dotyczące pracy dyplomowej:

Szanowni Państwo!

Drodzy Studenci!,

informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych będą  pracować działy administracyjne Uczelni.

W celu ograniczenia  ryzyka epidemiologicznego zwracamy się z uprzejmą prośbą  o załatwianie bieżących spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej oraz o dokonywanie wpłat czesnego drogą elektroniczną  na konto Uczelni.

Informujemy również, że ważność legitymacji studenckich decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została przedłużona  do 31 maja 2020

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopnia BN i  BW (II semestr, IV semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady realizacji przedmiotów wybieralnych – Rok akademicki 2019-20 semestr letni

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych:

BN – II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BN – II semestr

BW – II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BW – II semestr

BN – IV semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BN – IV semestr

BW – IV semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu I stop. BW – IV semestr

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia BN  (II semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady realizacji przedmiotów wybieralnych – Rok akademicki 2019-20 semestr letni

Deklaracja wyboru przedmiotów wybieralnych:

II semestr:

Deklaracja wyboru przedmiotu II stop. BN – II semestr

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II semestrów  I i II stopnia,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotyczącą oferowanych specjalności w Roku akademickim 2019/2020

Przedmioty z przedstawionych specjalności będą realizowane od III semestru

Rok akademicki 2019-2020 – semestr letni – Informacje o specjalnościach – II semestry

Deklaracje wyboru specjalności:

I stopień BN II –  semestr:

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

I stopień BW –  II semestr:

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

II stopień BN – II semestr:

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Uzupełnione deklaracje wyboru specjalności należy w przekazać Starostom Grup do końca kwietnia 2020r.

Starostów Grup prosimy o przesłanie ich na e-mail:plany@wsbio.waw.pl  lub złożenie ich osobiście w Dziale Organizacji Studiów.

Dziękujemy:-)

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w semestrze letni zostaną wprowadzone nowe hasła do Platformy Moodlle.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą  prośbą do Starostów Grup o kontakt  na e-mail:plany@wsbio.waw.pl

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

poniżej przesyłamy listy osób, które nie zaliczyły praktyki studenckiej:

Bezpieczeństwo Narodowe V semestr I stopień  
Bezpieczeństwo Wewnętrzne V semestr I stopień
Bezpieczeństwo Narodowe III semestr I stopień
Bezpieczeństwo Wewnętrzne III semestr I stopień 
Bezpieczeństwo Narodowe I semestr II stopień
Bezpieczeństwo Narodowe III semestr II stopień

Studenci, którzy nie zaliczyli praktyki studenckiej proszeni są o dostarczenie dokumentów w trybie pilnym – najpóźniej do dnia 6 marca br.
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk pełni dyżury w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00


Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski stypendialne należy składać w Dziekanacie do dnia 15.03.2020r.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA zostanie uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO będą mogli realizować  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzać  wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA” zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHG

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że został zorganizowany dwudniowy „Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych”.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym linkiem:

Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Starości Grup,

informujemy, że od semestru letniego (rozpoczęcia zajęć) zostanie wprowadzone hasło do zakładek: Ogłoszenia dla Studentów oraz Plany zajęć znajdujących się w Zakładce STUDENT

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą  prośbą o kontakt na e – mail:plany@wsbio.waw.pl

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że terminarz zjazdów na Rok akademicki 2019/2020 – semestr letni  znajduje się w zakładce Plany zajęć:

Terminarz zjazdów – semestr letni

____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” rozpoczyna się  07.01.2020r.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy!

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Plany zajęć znajduje się  opis praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe są obowiązkowe!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Państwa wymiarem godzin praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa – opis

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe znajduje się zaktualizowana prezentacja sylwetek promotorów na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z zakresem tematycznym seminarium przedstawionym przez promotorów.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

z uwagi na fakt, iż zostało niewiele czasu do końca semestru, uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

07.12.2019r. – godz.: 9:00 – 13:00

14.12.2019 r.  – godz.: 9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami, decyzją Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (zaliczeniowe), będą wydawane w Dziekanacie nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed zaplanowaną sesją egzaminacyjną.

Odbiór osobisty lub przez starostę grupy pod warunkiem uregulowania opłat za czesne.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż od dnia 02.11.2019r. obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.
W związku z powyższym ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
wtorek: 15:00 – 18:00
sobota:   8:00 – 15:00


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://wsbio.waw.pl/profesjonalna-ochrona/. Jednocześnie informujemy, że jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie.

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenia z projektu „Profesjonalna Ochrona” w poniższym załączniku mogą zapoznać się z opisem języka angielskiego przedstawionym przez  Princeton Language Academy.

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce: Seminarium dyplomowe w najbliższym czasie zostaną  opublikowane terminy spotkań z promotorami. Swoje terminy spotkań z seminarzystami podali :

 •  prof. J. Pięta
 •  dr J. Kiełbowicz – 17.X.2019r. (czwartek) – Obowiązkowe spotkanie z seminarzystami.
 • gen. mgr A. Kapkowski
 • dr M. Wojciszko
 • mgr T. Watras
 • dr inż. C. Sochala

___________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO

___________________________________________________________

Szanowni Studenci WSBiO,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku   z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej – pułk wziął udział w wojnie polsko- bolszewickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Departament Nauki  i Szkolnictwa Wojskowego MON opracował docelowy model „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

Kampania ma swoim zasięgiem objąć wszystkie uczelnie tj. publiczne i niepubliczne oraz nadzorowane przez MSWiA, MZ, MKiDN.

Wszystkie materiały na powyższy temat są  dostępne w Dziekanacie WSBiO oraz na stronach MON

Materiały:

Dec_Nr_48_(Dz_Urz_Min_Obr_Nar_poz_57)

www_plakat_legia_akademicka_2019

www_baner_ulotka_legia_akademicka_2019a

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie nawiązał  współpracę  z WKU, Warszawa –Śródmieście – lokalnym reprezentantem Legii Akademickiej.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Wojcieszczyk: tel: (0-22) 261 – 877 – 045 z WKU.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie oraz Pani Anny Wojcieszczyk ze studentami WSBiO w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

_______________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

informujemy, że spotkania w sprawie seminarium dyplomowego z  dr inż W. Rycerskim opublikowane są w zakładce Dyżury/konsultacje z wykładowcami

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa organizowane są szkolenia skierowane do:

 • osób zatrudnionych w służbach mundurowych i sektorze Ochrony  w wieku 18 do 60 lat,
 • osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy,
 • osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, Ochrony i obronności.

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

Umowa-WSM-Profesjonalna-ochrona

plata_WSBiO_Ochrona

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNA OCHRONA 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Profesjonalna ochrona

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – Profesjonalna ochrona

ZGODA RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Test poziomujący ,,Profesjonalna Ochrona”

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

_______________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

W sobotę 05.10.2019r. po zakończeniu zajęć (I stop. I sem., II stop. I i III sem.) prowadzący przekażą Państwu instrukcję dotyczącą obsługi Platformy Moodle oraz zrobią krótkie szkolenie z jej funkcjonowania.

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

_____________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć

_________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

______________________________________________
Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa siedziba administracji  WSBiO:  Dziekanat/ Księgowość /Rekrutacja/ Biuro karier /Praktyki studenckie/  mieści się przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie Uczelni.

___________________________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,    00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż od dnia 02.11.2019r. obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.
W związku z powyższym ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
wtorek: 15:00 – 18:00
sobota:   8:00 – 15:00


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://wsbio.waw.pl/profesjonalna-ochrona/. Jednocześnie informujemy, że jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie.

______________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenia z projektu „Profesjonalna Ochrona” w poniższym załączniku mogą zapoznać się z opisem języka angielskiego przedstawionym przez  Princeton Language Academy.

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO

___________________________________________________________

Szanowni Studenci WSBiO,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku   z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej – pułk wziął udział w wojnie polsko- bolszewickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Departament Nauki  i Szkolnictwa Wojskowego MON opracował docelowy model „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

Kampania ma swoim zasięgiem objąć wszystkie uczelnie tj. publiczne i niepubliczne oraz nadzorowane przez MSWiA, MZ, MKiDN.

Wszystkie materiały na powyższy temat są  dostępne w Dziekanacie WSBiO oraz na stronach MON

Materiały:

Dec_Nr_48_(Dz_Urz_Min_Obr_Nar_poz_57)

www_plakat_legia_akademicka_2019

www_baner_ulotka_legia_akademicka_2019a

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie nawiązał  współpracę  z WKU, Warszawa –Śródmieście – lokalnym reprezentantem Legii Akademickiej.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Wojcieszczyk: tel: (0-22) 261 – 877 – 045 z WKU.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie oraz Pani Anny Wojcieszczyk ze studentami WSBiO w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

informujemy, że spotkania w sprawie seminarium dyplomowego z  dr inż W. Rycerskim opublikowane są w zakładce Dyżury/konsultacje z wykładowcami

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa organizowane są szkolenia skierowane do:

 • osób zatrudnionych w służbach mundurowych i sektorze Ochrony  w wieku 18 do 60 lat,
 • osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy,
 • osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, Ochrony i obronności.

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

Umowa-WSM-Profesjonalna-ochrona

plata_WSBiO_Ochrona

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNA OCHRONA 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Profesjonalna ochrona

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – Profesjonalna ochrona

ZGODA RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Test poziomujący ,,Profesjonalna Ochrona”

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

_______________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

W ramach wstępnej konsultacji, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

19.10.2019r. – godz.:   9:00 – 13:00

26.10.2019r.  – godz.:  9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

____________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć

_________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

______________________________________________
Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa siedziba administracji  WSBiO:  Dziekanat/ Księgowość /Rekrutacja/ Biuro karier /Praktyki studenckie/  mieści się przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie Uczelni.

___________________________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,      00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/

________________________________________________________

Szanowni Studenci II stop. I rok II semestr,

informujemy, że w dniu 25 05.2019r. (sobota) odbędą się zapisy do promotorów.

Wyboru promotora należy dokonać  osobiście w Dziekanacie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc u danego promotora jest ograniczona. W związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis sylwetek promotorów umieszczony jest na stronie Uczelni w zakładce STUDENT.

 


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂