Informacja dotycząca testu poziomującego z języka angielskiego – 03.10.2022r. – godz. 19.15


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w harmonogramach egzaminów dyplomowych, króre mają odbyć się w dniach 4 i 6 października 2022 r. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane harmonogramy:

>Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 04 października 2022 r.<
>Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 06 października 2022 r.<


Szanowni Państwo,
Szanowni Studenci,
Pracownicy Dydaktyczni i Administracyjni,
Wszyscy Przyjaciele i Sympatycy Uczelni,

w imieniu Założyciela, Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz całej społeczności akademickiej – mam zaszczyt zaprosić Państwa na inaugurację roku akademickiego 2022/2023.
Uroczysta inauguracja odbędzie się w dniu 1 października br. (sobota) o godz. 9. 00 w formule on line.

Link do spotkania:https://meetingsemea4.webex.com/meet/jpom1

Bezpośrednio po inauguracji zapraszam Kadrę Dydaktyczną na spotkanie z Rektorem i Dziekanem Wydziału Bezpieczeństwa.

Link do spotkania: https://meet109.webex.com/meet/pr1888049635

dr Jacek Pomiankiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów dyplomowych:

>Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 04 października 2022 r.<
>Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 05 października 2022 r.<
>Harmonogram obron prac dyplomowych w dniu 06 października 2022 r.<

Informujemy, że egzaminy odbędą się stacjonarnie w budynku Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 września 2022 r. (środa), godz. 10:00 – 14:00 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne ze studentami piszącymi pracę dyplomową u mgra Janusza Chmielnickiego. Chętnych zapraszamy.


OBRONY/ LIPIEC/ Rok akademicki 2021/2022

Bardzo prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów dyplomowych.

Informujemy, że egzaminy odbędą się stacjonarnie w budynku Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

Prosimy o przychodzenie najwcześniej 15 minut przed obroną.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy o następujących terminach egzaminów dyplomowych i składania prac w Dziekanacie na podstawie Zarządzenia Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 02/02/2022 z dnia 17 lutego 2022r.
 • termin Iod 5 lipca  do 13 lipca 2022r. (prace dyplomowe należy składać do 15 czerwca 2022r.)
 • termin II – od 4 października do 7 października 2022r. (prace dyplomowe należy składać do 15 września 2022r.)

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: “Seminarium dyplomowe”zostały opublikowane grupy seminaryjne (Rok akademicki 2022/2023).

https://wsbio.waw.pl/seminarium-dyplomowe-konsultacje/

__________________________________________________________________________________________

Organizacja zajęć dydaktycznych

 

WSBiO– Organizacja zajęć dydaktycznychRok akademicki 2022-2023 – Semestr zimowyInstrukcje- Szkolenia

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWOzostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

https://wsbio.waw.pl/studenckie-kolo-naukowe/

Dołącz do Nas !

Zdolności interpersonalne kurs__________________________________________________________________________________________

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=327 << link do badania

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Lipcu / Sierpniu 2022r. Biblioteka będzie czynna:

 

 • Wtorki 5, 12, 19, 2 od godziny 15:00 do 18:00
 • Soboty2, 9, 16, 23od godziny 9:00 do 16:00

 

 • Wtorki: 2, 23, 30 od godziny 15:00 do 18:00
 • Soboty: 20, 27 od godziny 9:00 do 16:00

 

____________________________________________________________________________

Szanowni Studenci VI semestry/ II stop. IV semestr,

informujemy, że zmodyfikowane pytania na egzamin dyplomowy zostały zamieszczone na Platformie Moodle w folderze: “Seminarium dyplomowe – VI sem. / II stop. IV sem.”.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Główny celem studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją:

WSBiO – Informacja – PRACA DYPLOMOWA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na I i II stopniu studiów należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe względem Uczelni.

Osoba kontaktowa w sprawach finansowych – p. Sylwia Błesznowska – tel.: 517 599 892/ Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

Nr rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat: PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

 

_________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: “Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa”.

Studia oferują wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do pracowania w sferze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego. Student nabędzie informacje niezbędne do ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem tego kierunku jest przygotowanie do zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia na poszczególnych poziomach. Program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa kierowany jest głównie do pracowników instytucji rządowych, pracowników służb mundurowych, wolontariuszy służb mundurowych oraz wszelkich innych osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

 

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

 

________________________________________________________________________________________

 Wybór przedmiotów wybieralnych

 

Wybór specjalności

 

___________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

przypominamy wszystkim zainteresowanym, że Studenci kończący drugi rok (licencjaci), oraz kończący pierwszy rok (magistranci) powinni w terminie do do 30 czerwca 2022 roku uzgodnić z promotorami brzmienie tematu pracy i złożyć w Dziekanacie Uczelni stosowny wniosek.

 

___________________________________________________________________________________

 

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

 

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników – zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum swoich wizyt w siedzibie Uczelni.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich w kontekście dynamicznego rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce.

W związku z powyższym rekomendujemy:

 • korzystanie z możliwości kontaktu z Uczelnią (Dziekanat, Sekretariat, Księgowość)
  w formie telefonicznej lub mailowej;
 • kontakt z nauczycielami poprzez platformę Cisco Webex, Moodle oraz drogą mailową;
 • dokonywanie płatności z użyciem bankowości internetowej.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń i zachowanie cierpliwości.

W zaistniałej, mamy nadzieję przejściowej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby Uczelnia funkcjonowała normalnie i stabilnie.

 

   Rektor WSBiO

dr Jacek Pomiankiewicz

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 listopada 2021r. Rektor i Kanclerz WSBiO odbyli robocze spotkanie z Prezydentem SP IPA i Sekretarz Generalną SP IPA, podczas którego “ratyfikowano” porozumienie podpisane pomiędzy sekcją Polska IPA i WSBiO.

_______________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

 

 

 

_____________________________________________________

Szanowni Studenci i Wykładowcy,

serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku🙂___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.

_______________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Księgowość/Kwestura

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Egzamin dyplomowy

_________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem udostępniania prac dyplomowych:

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:

1 – ZASADY RED TECH PR DYPL.

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Student”Faktura” została opublikowana informacja dotycząca zasad wystawiania faktur za koszt nauki.

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

 

__________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

___________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.