Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

_________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce: Seminarium dyplomowe w najbliższym czasie zostaną  opublikowane terminy spotkań z promotorami. Swoje terminy spotkań z seminarzystami podali :

 •  prof. J. Pięta
 •  dr J. Kiełbowicz – 17.X.2019r. (czwartek) – Obowiązkowe spotkanie z seminarzystami.
 • gen. mgr A. Kapkowski
 • dr M. Wojciszko
 • mgr T. Watras

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr Ksenia Bojarska ),

informujemy, że w dniu: 20.10.2019r. (niedziela) godz.: 13.30 – 14.00 w sali 324 odbędzie się seminarium dyplomowe.

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr K. Bojarski),

informujemy, że w dniu: 20.10.2019r. (niedziela) godz.: 13.30 w sali 329 odbędzie się seminarium dyplomowe.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że dzień: 19.10.2019r. (sobota) jest ostatecznym terminem składania wniosków na stypendia.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Zieliński),

informujemy, że w dniu: 19.10.2019r. (sobota) godz.: 9.30 – 11.00 w Auli Z odbędzie się seminarium dyplomowe.

Seminarzyści proszeni są o zabranie ze sobą:

 • dotychczasowo opracowanych materiałów,
 • nośników elektronicznych,
 • notatników.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień I semestr BN /BW,

informujemy, że w dniu 20.10.2019r. szkolenie BHP (godz.:16.20 – 16.40) obędzie się w Auli Z (ul. Generała Zajączka 7).

II stopień I semestr(20.10.2019r.) – godz.: (16.40 – 17.20)sala 333 Z

Prowadzący: lic K. Góra

Obecność obowiązkowa

________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

W ramach wstępnej konsultacji, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

19.10.2019r. – godz.:   9:00 – 13:00

26.10.2019r.  – godz.:  9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

____________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Studenci I i II stopnia I semestrów,

informujemy, że legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w przyszłym tygodniu tj. między 15.10.2019r., a 18.10.2019r.  (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dziekanatem). Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Dziekanacie (ul. Zakroczymska13)  indeksy  są gotowe do odbioru.

Legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w dniach: 15.10.2019r. (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – Dziekanat).

Powyższe dokumenty Student odbiera w Dziekanacie osobiście.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

W sobotę 05.10.2019r. po zakończeniu zajęć (I stop. I sem., II stop. I i III sem.) prowadzący przekażą Państwu instrukcję dotyczącą obsługi Platformy Moodle oraz zrobią krótkie szkolenie z jej funkcjonowania.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 można składać do dnia 19 października 2019r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie.

____________________________________________________________

Szanowni Studenci I semestru II stopnia,

informujemy, że w Zakładce: Plany zajęć jest opublikowany harmonogram zajęć na semestr zimowy bez podziału na grupy.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.10.2019r. zostanie opublikowany przydział do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Przydział do grup lektoratowych nastąpi po sprawdzeniu wyników z testów (po 04.10.2019r.). 06.10.2019r.  – zajęcia odbędą się  według odpowiedniego poziomu językowego.

Osoby podchodzące do testu językowego prosimy o zebranie ze sobą dowodów osobistych.

____________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka.

 

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach: 5, 19, 26 października br. Kwestura będzie czynna w godzinach: 9:00 – 13:00.

____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć.

__________________________________________________________

Szanowni Studenci,

harmonogramy zajęć na rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy są opublikowane w zakładce Student/ Plany zajęć.

Jednocześnie informujemy, że Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020  odbędzie się 05.10.2019r. (sobota) godz.: 9.00 – 11.00 /Aula/ na ul. Felińskiego 15.

Serdecznie zapraszamy!

____________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

____________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy  jest opublikowany w zakładce:

Student/Plany zajęć

_________________________________________________
Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa siedziba administracji  WSBiO:  Dziekanat/ Księgowość /Rekrutacja/ Biuro karier /Praktyki studenckie/  mieści się przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie Uczelni.

____________________________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,      00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/

____________________________________________________________

Szanowni Studenci (I stopień, II semestr BN/BW),

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Panią Luizą Lutek –  przedstawicielem firmy Konsalnet Holding S.A., które odbędzie się w dniu:

20.07. 2019r. – sobota, godz.: 12.30 – 12.45  –  I stop. II sem.– BN / BW – Aula

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się  w zakładce:

Biuro Karier

____________________________________________________________

Szanowni Studenci (I stopień, IV semestr),

informujemy, że w dniu  15.06.2019r. (sobota) odbędą się zapisy do promotorów.

Wyboru promotora należy dokonać  osobiście w Dziekanacie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Opis sylwetek promotorów umieszczony jest na stronie Uczelni w zakładce STUDENT.

____________________________________________________________

Szanowni Studenci II stop. I rok II semestr,

informujemy, że w dniu 25 05.2019r. (sobota) odbędą się zapisy do promotorów.

Wyboru promotora należy dokonać  osobiście w Dziekanacie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc u danego promotora jest ograniczona. W związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis sylwetek promotorów umieszczony jest na stronie Uczelni w zakładce STUDENT.

____________________________________________________________

Szanowni Studenci (semestr VI BW / BN),

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć. Zmiana dotyczy dnia 25 maja br.  (sobota).

Uprzejmie  prosimy o zapoznanie się z aktualnym planem zajęć  na stronie Uczelni  w zakładce STUDENT/plany zajęć.


Szanowni Studenci semestrów II, studiów licencjackich

W niedzielę – 14 kwietnia br. odbędą się wybory przedmiotów wybieralnych oraz wybory specjalności.

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

__________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na II semestrze studiów studiów magisterskich.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30, pokój nr 1.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżur również w dniu:

23.03.2019 r.   9:00 – 13:00, pokój nr 1 (studentów II semestru studiów magisterskich zapraszamy w tym dniu do konsultacji z Pełnomocnikiem)

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl


Informacja dotycząca stypendium

studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 9 marca 2019 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 9 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Informacja dotycząca praktyk studenckich

Na stronie w zakładce Student/Praktyki studenckie zostały umieszczone listy studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli praktyki studenckiej.


Informacje dla tegorocznych dyplomantów (obrony prac dyplomowych)

Terminy obrony prac:
pierwszy termin: od 18 czerwca   do 04 lipca 2019 r.
W przypadku wyboru pierwszego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 18 maja 2019 r.
Indeks i kartę okresowych osiągnięć  z kompletem wpisów studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do 04 czerwca 2019 r.
drugi termin: od 22 października  do 28 listopada 2019 r.
W przypadku wyboru drugiego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 28 września 2019 r.
Dokumenty do obrony:
–  prace dyplomowepodpisane przez studenta oraz przyjęte i podpisane przez promotora należy składać w dziekanacie w  dwóch oprawionych w twardą oprawę egzemplarzach drukowanych jednostronnie  (z napisem praca licencjacka, magisterska) wraz z dodatkowym egzemplarzem  na nośniku CD-ROM  (pliki w formacie PDF i WORD); trzeci egzemplarz pracy student przekazuje promotorowi.   Nośnik CD-ROM powinien być opisany (imię, nazwisko oraz numer albumu studenta).
Razem z pracą należy złożyć:
–  4 zdjęcia o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm;
–  kserokopię dowodu osobistego.

Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych < zobacz


Szanowni Studenci semestrów I BW + I BN studiów licencjackich

W dniu 12 stycznia br. odbyły się wybory przedmiotów wybieralnych, które będą realizowane w semestrze letnim. Studenci, którzy byli nieobecni w dniu wyborów proszeni są o wybór przedmiotów na deklaracji oraz przesłanie na adres: plany@wsbio.waw.pl lub zgłoszenie się osobiste do Dziekanatu. Uprzejmie proszę o dokonanie wyboru do dnia 18 stycznia br.


Praktyka zawodowa
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie https://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce praktyki studenckie. Czytaj dalej….


Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia)
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizował przez pozostały okres swoich studiów.
Student dokonuje wyboru składając oświadczenie z deklaracją wyboru. Formularze będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
26 maja br. dla studentów II semestru BN studiów II stopnia,
2 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni studenci będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 16 czerwca br.
Opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Bezpieczeństwo narodowe II stopień
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂


Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 2018

Dokumenty i terminy <- zobacz

Zarządzenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 2/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu egzaminu dyplomowego <- Zobacz


Stypendium socjalne
Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 10 marca 2018 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

___________________________________________________________

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 10 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.