Szanowni Studenci,

W czwartek 25 maja 2023 konsultacje i seminarium u dra Jerzego Kiełbowicza odbędą się jedynie za pośrednictwem platformy Webex. Nie będzie spotkań stacjonarnych w siedzibie Uczelni.


 

Szanowni Studenci,

poniżej zamieszczamy zaktualizowane terminy pracy biblioteki WSBiO w maju 2023 r.:

  • 9 maja 2023 r. 15:00 – 18:00
  • 13 maja 2023 r. 9:00 – 15:00
  • 16 maja 2023 r. 17:00 – 20:00
  • 23 maja 2023 r. 17:00 – 20:00
  • 30 maja 2023 r. 17:00 – 20:00

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.05.2023 r. Dziekanat będzie czynny w godz. 8:00 – 16:00.


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 29.04.2023 r. oraz 02.05.2023 r. Uczelnia będzie nieczynna.


„Szanowni Studenci IV semestru studiów I stopnia BN i BW oraz II semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej na IV semestrze studiów licencjackich oraz na II semestrze studiów magisterskich.

W celu przypomnienia, poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące sposobu zaliczania studenckiej praktyki zawodowej:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia –  BN i BW<<<
>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – BN<<<

Termin zaliczenia praktyki na IVsemestrze studiów I stopnia i II semestrze studiów II stopnia: najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.


Szanowni Państwo

Informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z zamieszonymi listami dotyczącymi przyznania stypendium.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odebraniu przez studenta decyzji (zgodnie z § 33 ust. 1-4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie).

 

Decyzje stypendialne można odbierać w dniach i godzinach pracy dziekanatu

od 19 kwietnia 2023r.do 06.05.2023r.

 

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą.

 


Drodzy  Studenci,

W dniu 06 kwietnia 2023 r. (czwartek)  dziekanat będzie czynny w godzinach 8.00-16.00.


Poznaj historię swojego miasta„.


„Szanowni Państwo,

informujemy, że w kwietniu 2023 r. biblioteka będzie czynna:

Wtorki – 4, 18, 25 w godzinach 15:00 – 18:00

Soboty – 1, 15, 22 w godzinach 9:00 – 16:00”


 

„Szanowni Państwo,

Informujemy,  że są już gotowe do odbioru legitymacje studenckie dla tych, którzy rozpoczną naukę od semestru letniego.

Legitymacje można odbierać w dziekanacie, w dniach i godzinach pracy dziekanatu.


 

                                 

STYPENDIUM SOCJALNE – ZMIANA PROGU DOCHODOWEGO

Od 1 marca 2023 r. wzrośnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów.

Próg dochodu do stypendium socjalnego zostaje podwyższony z kwoty 1051,70 zł. netto do kwoty 1294 netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Pozostałe warunki dotyczace ubiegania się o stypendium socjalne pozostają bez zmian.

Podstawą ubiegania się o świadczenie pozostaje nadal dochód za 2021r.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami

zamieszczonymi na stronie uczelni dotyczącymi zasad, dokumentacji i terminów

składania wniosków o przyzanie świadczenia stypendialnego.

UWAGA !

Studenci, którzy w semestrze zimowym ubiegali się o stypendium socjalne i przekroczyli kwotę 1051,70 zł. netto, ale obecnie nie przekraczają kwoty 1294 zł. netto składają nowy wniosek z kompletną dokumentacją.


Szanowni Studenci,

W czwartek 16.02.2023  nie będzie  cotygodniowego dyżuru  dra J.Kiełbowicza


Szanowni Studenci,
zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego, które odbędzie się w sobotę (18.02.2023 r.) o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Cisco Webex (link dra Krzysztofa Bojarskiego).


Uwaga Studenci !!!

Od dnia 13 lutego 2023 będzie obowiązywało nowe hasło dostępu do zakładki PLANY ZAJĘĆ.  Hasło otrzymają starości poszczególnych grup i udostępnią w swoich grupach.

Do tego czasu obowiązuje stare hasło.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w lutym 2023 r. biblioteka będzie czynna:

Wtorki – 7, 21, 28 w godzinach 15:00 – 18:00

Soboty – 4, 18, 25 w godzinach 9:00 – 16:00”


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.01.2023 r. Dziekanat będzie czynny w godz. 8:00 – 16:00.


Szanowni Studenci,
zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego, które odbędzie się w sobotę (14.01.2023 r.) o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Cisco Webex (link dra Krzysztofa Bojarskiego).


„Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.
>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<
>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<
Termin zaliczenia praktyki na III semestrze studiów I stopnia i I semestrze studiów II stopnia: najpóźniej do dnia 28 lutego br.
Informujemy, iż w dniach 22.12.2022 r. – 03.01.2023 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie”.


„Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.
Studenci, którzy na III i IV semestrze studiów I stopnia oraz na I i II semestrze studiów II stopnia zaliczali praktykę na podstawie pracy zawodowej i nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia, uzupełniają dwa załączniki:
Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia
Studenci, którzy zaliczają praktykę zawodową w innej formie niż na podstawie pracy zawodowej, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk.
Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.
W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1
Dokumenty do pobrania udostępnione są na stronie Uczelni w zakładce praktyki studenckie > dokumenty do pobrania – dla studentów, którzy obecnie są na V semestrze studiów I stopnia oraz dla studentów, którzy obecnie są na III semestrze studiów II stopnia.
Informujemy, iż w dniach 22.12.2022 r. – 03.01.2023 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie.
Termin składania dokumentów: 31 stycznia 2023 r”.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w styczniu 2023 r. biblioteka będzie czynna:

Wtorki – 3, 10, 17, 24, 31 w godzinach 15:00 – 18:00

Soboty – 14, 21, 28 w godzinach 9:00 – 16:00”


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 22.12.2022 r., 29.12.2022 r. Dziekanat będzie czynny w godz. 8:00 – 16:00.


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 – 27 grudnia  oraz 31 grudnia Uczelnia będzie nieczynna.


„Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia br. biblioteka będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy”


„Szanowni Państwo,

informujemy, że w grudniu 2022 r. biblioteka będzie czynna:

Wtorki – 6, 13, 20 w godzinach 15:00 – 18:00

Soboty – 3, 10, 17 w godzinach 9:00 – 16:00”


 

Szanowni Państwo

Informujemy, że zostały już rozpatrzone wnioski stypendialne na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z zamieszonymi listami dotyczącymi przyznania stypendium.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty stypendiów nastąpią dopiero po odebraniu przez studenta decyzji (zgodnie z § 33 ust. 1-4 Regulaminu Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie).

Decyzje stypendialne można odbierać w dniach i godzinach pracy dziekanatu

od 22 listopada 2022r.


Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia studenckiej praktyki zawodowej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.
W związku z dużą liczbą zapytań od studentów, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk przygotował dla Państwa instrukcje zawierające informacje dotyczące możliwości form zaliczania praktyki z uwzględnieniem wykazu wymaganej dokumentacji. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych poniżej dokumentów:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<

W odniesieniu do powyższych informacji, uprzejmie informujemy, iż dokumenty wskazane w załącznikach są udostępnione do pobrania w zakładce praktyki studenckie z podziałem na poszczególne semestry. Dokumenty można również pobrać bezpośrednio u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Termin zaliczenia praktyki na III semestrze studiów I stopnia i I semestrze studiów II stopnia: najpóźniej do dnia 28 lutego br.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 228565206 wew. 1”.


„Szanowni Państwo,

W dniu 29.10.2022 r. (sobota) biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.”


Szanowni Państwo,

informujemy, że w czwartek 27 października 2022 dziekanat nie pełni dyżuru do godz. 18:00.

Za niedogodności przepraszamy.


 

„Szanowni Państwo,

informujemy, że w listopadzie 2022 r. biblioteka będzie czynna:

Wtorki – 8, 22, 29 w godzinach 15:00 – 18:00

Soboty – 5, 19, 26 w godzinach 9:00 – 16:00


 

LEGITYMACJE

Szanowni Państwo,

Informujemy że, hologramy oraz legitymacje studenckie są gotowe do odbioru. Zapraszamy do dziekanatu od 18 października (wtorek).


 

STYPENDIA 2022/2023 – SEMESTR ZIMOWY

Uwaga Studenci !!!

Przypominamy, że do dnia 29 października 2022 można składać wnioski o stypendia Rektora , socjalne oraz stypendia specjalne z tytułu niepełnosprawności na semestr zimowy. Termin ten jest ostateczny,   wnioski, które wpłyną po 29 października nie będą rozpatrywane.

Wnioski stypendialne można pobrać ze strony Uczelni lub w dziekanacie. Komisja Stypendialna będzie rozpatrywać tylko kompletne wnioski.


Skład grup na lektorat z języka angielskiego 9.10.2022 LISTA


Skład grup na lektorat z języka angielskiego 8.10.2022 LISTA

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: “Seminarium dyplomowe”zostały opublikowane grupy seminaryjne (Rok akademicki 2022/2023).

https://wsbio.waw.pl/seminarium-dyplomowe-konsultacje/

__________________________________________________________________________________________

Organizacja zajęć dydaktycznych

 

WSBiO– Organizacja zajęć dydaktycznychRok akademicki 2022-2023 – Semestr zimowyInstrukcje- Szkolenia

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWOzostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

https://wsbio.waw.pl/studenckie-kolo-naukowe/

Dołącz do Nas !

Zdolności interpersonalne kurs__________________________________________________________________________________________

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

https://badania.pbs.pl/eurostudent.pg?id_rspo=327 << link do badania

Zespół badawczy EUROSTUDENT.

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Szanowni Studenci VI semestry/ II stop. IV semestr,

informujemy, że zmodyfikowane pytania na egzamin dyplomowy zostały zamieszczone na Platformie Moodle w folderze: “Seminarium dyplomowe – VI sem. / II stop. IV sem.”.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Główny celem studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą informacją:

WSBiO – Informacja – PRACA DYPLOMOWA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na I i II stopniu studiów należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe względem Uczelni.

Osoba kontaktowa w sprawach finansowych – p. Sylwia Błesznowska – tel.: 517 599 892/ Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

Nr rachunku bankowego na jaki należy dokonywać wpłat: PKO BP 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

 

_________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: “Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa”.

Studia oferują wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do pracowania w sferze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa powszechnego. Student nabędzie informacje niezbędne do ochrony ludności i obrony cywilnej. Celem tego kierunku jest przygotowanie do zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia na poszczególnych poziomach. Program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa kierowany jest głównie do pracowników instytucji rządowych, pracowników służb mundurowych, wolontariuszy służb mundurowych oraz wszelkich innych osób pośrednio lub bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

 

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

 

________________________________________________________________________________________

 Wybór przedmiotów wybieralnych

 

Wybór specjalności

 

___________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

przypominamy wszystkim zainteresowanym, że Studenci kończący drugi rok (licencjaci), oraz kończący pierwszy rok (magistranci) powinni w terminie do do 30 czerwca 2022 roku uzgodnić z promotorami brzmienie tematu pracy i złożyć w Dziekanacie Uczelni stosowny wniosek.

 

___________________________________________________________________________________

 

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

 

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Drodzy Studenci!

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa jak i naszych pracowników – zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum swoich wizyt w siedzibie Uczelni.

Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich w kontekście dynamicznego rozprzestrzeniania się koronowirusa w Polsce.

W związku z powyższym rekomendujemy:

  • korzystanie z możliwości kontaktu z Uczelnią (Dziekanat, Sekretariat, Księgowość)
    w formie telefonicznej lub mailowej;
  • kontakt z nauczycielami poprzez platformę Cisco Webex, Moodle oraz drogą mailową;
  • dokonywanie płatności z użyciem bankowości internetowej.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do powyższych zaleceń i zachowanie cierpliwości.

W zaistniałej, mamy nadzieję przejściowej sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby Uczelnia funkcjonowała normalnie i stabilnie.

 

   Rektor WSBiO

dr Jacek Pomiankiewicz

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 listopada 2021r. Rektor i Kanclerz WSBiO odbyli robocze spotkanie z Prezydentem SP IPA i Sekretarz Generalną SP IPA, podczas którego “ratyfikowano” porozumienie podpisane pomiędzy sekcją Polska IPA i WSBiO.

_______________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

 

 

 

_____________________________________________________

Szanowni Studenci i Wykładowcy,

serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku🙂___________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.

_______________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Księgowość/Kwestura

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Egzamin dyplomowy

_________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem udostępniania prac dyplomowych:

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:

1 – ZASADY RED TECH PR DYPL.

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Student”Faktura” została opublikowana informacja dotycząca zasad wystawiania faktur za koszt nauki.

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

 

__________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

___________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.