Uwaga studenci semestrów I i III studiów magisterskich
Nastąpiły drobne zmiany w  planach zajęć na najbliższy zjazd (21, 21 października).
Dla semestru I BN II zmiana dotyczy tylko miejsca zajęć.
Dla semestru III BN II zmianie uległa godzina rozpoczęcia zajęć w dniu 20 października oraz  części zajęć i ich miejsca w dniu 21 października. Szczegóły w zakładce Plany zajęć.

Informacja dla studentów semestrów V BN i V BW
W planie zajęć nastąpiły zmiany dotyczące miejsca zajęć. Pierwsza zmiana  w dniu 14 października 2018 r. Część zajęć w tym dniu odbędzie się w Auli na ul. Felińskiego 15. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w zakładce Student/Plany zajęć.

Praktyka zawodowa
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce praktyki studenckie. Czytaj dalej….

Wnioski stypendialne
Wnioski stypendialne należy złożyć do dnia 13 października br. w Księgowości (pokój nr 8). Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania dostępne są na stronie w zakładce Student/Stypendia.

Sesja poprawkowa
informujemy, że większość egzaminów sesji poprawkowa odbędzie się w dniach 8-9 września br.

>Zobacz szczegółowy harmonogram sesji<

Szanowni Studenci,
informujemy że:
– w dniach 13-31 sierpnia Biblioteka WSBiO będzie nieczynna,
– w dniach 13-17 sierpnia Dziekanat WSBiO będzie nieczynny.

Terminarz zjazdów – semestr zimowy 2018/2019 < zobacz

Prace dyplomowe – prof. T. Zawadzak
prof. T. Zawadzak prosi o kontakt telefoniczny od wszystkich swoich seminarzystów. Nr tel można uzyskać w Dziekanacie.

—-

Dodatkowe terminy konsultacji, zaliczeń/egzaminów:

dr W. Zieliński (dot. semestrów: II BN i II BN II) – do ponownego egzaminu/zaliczenia można podejść w dniu 11 lipca br. w godz. 10.00 – 11.00, w Dziekanacie (nie będzie takiej możliwości w sesji egzaminacyjnej).

dr C. Sochala – egzamin z przedmiotu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych odbędzie się 15 lipca br. o godz. 10.30 w sali nr 9 (na zajęciach).

mgr A. Kapkowski – zaległe wpisy, zaliczenia z przedmiotu Psychologia ogólna odbędą się w dniu 8 lipca br., w godz. 8.00 – 10.00 w Sali senackiej.

dr J. Kiełbowicz – zaległe wpisy, zaliczenia można uzyskać w każdy czwartek w godz. 11.00 – 12.00 w Pokoju wykładowców.

mgr M. Brożyna – semestry IV prosimy o zostawianie indeksów w Dziekanacie.

prof. T. Zawadzak – 11.07, 18.07, 25.07 w godz. 10.00-12.00, Pokój wykładowców.

—-
Informujemy, że 26.05.2018r. w Dziekanacie Uczelni odbędą się zapisy na listy do promotorów dla studentów II semestru, kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, II stopnia
W dniu 02.06.2018r. w Dziekanacie Uczelni odbędą się zapisy do promotorów dla studentów IV semestrów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I stopnia.

Uwaga – zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane!!!

Sesja egzaminacyjna 2-3 czerwca br. <-zobacz harmonogram

—-

Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia)
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizował przez pozostały okres swoich studiów.
Student dokonuje wyboru składając oświadczenie z deklaracją wyboru. Formularze będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
26 maja br. dla studentów II semestru BN studiów II stopnia,
2 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni studenci będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 16 czerwca br.
Opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Bezpieczeństwo narodowe II stopień
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.

—–

Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
  2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
  3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
  4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
  5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
  6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
  7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂

——

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 2018

Dokumenty i terminy <- zobacz

Zarządzenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 2/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu egzaminu dyplomowego <- Zobacz

———-

Stypendium socjalne
Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 10 marca 2018 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 10 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).

—–

Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.

—————-

Terminarz zjazdów na semestr letni 2017/2018 <zobacz

—————-