Informacja dotycząca stypendium

studenci pobierający stupendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 9 marca 2019 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 9 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Informacja dotycząca praktyk studenckich

Na stronie w zakładce Student/Praktyki studenckie zostały umieszczone listy studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli praktyki studenckiej.


Studenci BW i BN I rok, I semestr:

dr J. Pomiankiewicz będzie przyjmował w sprawie zaliczeń/egzaminu z „Historii bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego Polski” w Uczelni (ul. Zajączka 7) w pokoju nr 5:
26.02. (wtorek), 13.00-17.00
27.02. (środa), 9.00-11.30.


Informacje dla tegorocznych dyplomantów (obrony prac dyplomowych)

Terminy obrony prac:
pierwszy termin: od 18 czerwca   do 04 lipca 2019 r.
W przypadku wyboru pierwszego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 18 maja 2019 r.
Indeks i kartę okresowych osiągnięć  z kompletem wpisów studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do 04 czerwca 2019 r.
drugi termin: od 22 października  do 28 listopada 2019 r.
W przypadku wyboru drugiego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 28 września 2019 r.
Dokumenty do obrony:
–  prace dyplomowepodpisane przez studenta oraz przyjęte i podpisane przez promotora należy składać w dziekanacie w  dwóch oprawionych w twardą oprawę egzemplarzach drukowanych jednostronnie  (z napisem praca licencjacka, magisterska) wraz z dodatkowym egzemplarzem  na nośniku CD-ROM  (pliki w formacie PDF i WORD); trzeci egzemplarz pracy student przekazuje promotorowi.   Nośnik CD-ROM powinien być opisany (imię, nazwisko oraz numer albumu studenta).
Razem z pracą należy złożyć:
–  4 zdjęcia o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm;
–  kserokopię dowodu osobistego.

Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych < zobacz


Szanowni Studenci semestrów I BW + I BN studiów licencjackich

W dniu 12 stycznia br. odbyły się wybory przedmiotów wybieralnych, które będą realizowane w semestrze letnim. Studenci, którzy byli nieobecni w dniu wyborów proszeni są o wybór przedmiotów na poniższej deklaracji oraz przesłanie na adres: plany@wsbio.waw.pl lub zgłoszenie się osobiste do Dziekanatu. Uprzejmie proszę o dokonanie wyboru do dnia 18 stycznia br.

<druk deklaracji wyboru przedmiotów>


Szanowni Studenci,

na stronie, w zakładce Student/Praktyki studenckie zostały umieszczone listy studentów, którzy zaliczyli praktykę studencką. (Dotyczy semestrów V BN, V BW, I BN II)


Uwaga Studenci semestrów I BW, I BN, I BN II

W dniu 12 stycznia br. odbędą się wpisy (zaliczenie) do indeksu z BHP. Pan Krzysztof Góra dostępny będzie w godz. 10.00 – 13.00 w Bibliotece WSBiO.


Szanowni Studenci,

przypominamy, że w soboty wolne od zajęć Dziekanat jest nieczynny. W związku z powyższym w dniu 5 stycznia br. Dziekanat będzie nieczynny.


Terminarz zajęć na semestr letni, roku akademickiego 2018/2019 <- zobacz


Szanowni Studenci,

w dniach: 24, 31 grudnia Uczelnia będzie nieczynna.
W dniach 27, 28 grudnia Uczelnia czynna będzie w godz. 8.00 – 14.00.


Informacja dla studentów semestrów I BN II i I BN

W związku z Dniem Dziekańskim – 30 grudnia br., (wolnym od zajęć studenckich), w celu zaliczenia przedmiotu System bezpieczeństwa narodowego na semestrze I BN II u Pana płk Michała Gałkowskiego, studenci proszeni są o zgłaszanie się w następujących terminach:
22 grudnia br., w godz. 13.00 – 14.00, Pokój Dziekana,
23 grudnia br., w godz. 9.30 – 10.30, Pokój Dziekana,
29 grudnia br., w godz. 13.00 – 15.00, Pokój Dziekana.

Dla semestru I BN (lic.) zaliczenie odbędzie się na zajęciach w dniu 29 grudnia br.


Szanowni Studenci,
Informujemy, że dzień 30 grudnia 2018 ogłasza się Dniem Dziekańskim. W tym dniu nie będą realizowane zajęcia.


Certyfikaty pokonferencyjne
Certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji studenckiej, która odbyła się w dniu 17 listopada br. można odbierać w Dziekanacie.


Uwaga Studenci I semestrów (lic. i mgr)
W dniu 1 grudnia br. (sobota) w godz. 9.00 – 15.00 można zgłaszać się do Biblioteki w celu założenia karty bibliotecznej.


Uwaga Studenci I semestrów (lic. i mgr)
17 i 18 listopada br. jest ostatnim terminem, w którym należy podejść do testu poziomującego z Języka angielskiego. Podejście do testu poziomującego niezbędne jest do przypisania do danej grupy językowej. Studenci studiów licencjackich w celu podejścia do testu w dniu 18 listopada proszeni są o zgłoszenie się do Pani Małgorzaty Jankowskiej w godz. 8.00 – 8.30 (Sala 316).
Studenci studiów magisterskich w celu podejścia do testu w dniu 17 listopada proszeni są o zgłoszenie się do Pani Małgorzaty Jankowskiej w godz. 8.00 – 8.30 (Sala 316).


Szanowni Studenci
Na stronie, w zakładce Student/Stypendia zostały zamieszczone listy osób, którym zostało przyznane stypendium. Decyzje można odbierać od dnia 24 listopada w Dziekanacie.


Uwaga Studenci!
W dniach: 15, 16 oraz 20 listopada br. Dziekanat Uczelni będzie nieczynny. W sobotę Dziekanat czynny będzie w godz. 8.00 – 15.00.
Przypominamy również, że Dziekanat nieczynny jest w poniedziałki.


Uwaga Studenci semestrów I (lic. + mgr)
Studenci, którzy do tej pory nie podeszli do testu poziomującego z Języka angielskiego muszą to zrobić w dniach:
3 listopada br., godz. 8.00 (Sala 324) – studenci studiów magisterskich
4 listopada br., godz. 8.00 (Sala 324) – studenci studiów licencjackich.
Wyznaczone terminy są terminami ostatecznymi.


Uwaga Studenci,
nastąpiły drobne zmiany w planach zajęć. Prosimy o zapoznanie się w zakładce Student/Plany zajęć


Praktyka zawodowa
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie https://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce praktyki studenckie. Czytaj dalej….


Wnioski stypendialne
Wnioski stypendialne należy złożyć do dnia 13 października br. w Księgowości (pokój nr 8). Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania dostępne są na stronie w zakładce Student/Stypendia.


Sesja poprawkowa
informujemy, że większość egzaminów sesji poprawkowa odbędzie się w dniach 8-9 września br.

>Zobacz szczegółowy harmonogram sesji<


Szanowni Studenci,
informujemy że:
– w dniach 13-31 sierpnia Biblioteka WSBiO będzie nieczynna,
– w dniach 13-17 sierpnia Dziekanat WSBiO będzie nieczynny.


Terminarz zjazdów – semestr zimowy 2018/2019 < zobacz


Prace dyplomowe – prof. T. Zawadzak
prof. T. Zawadzak prosi o kontakt telefoniczny od wszystkich swoich seminarzystów. Nr tel można uzyskać w Dziekanacie.


Dodatkowe terminy konsultacji, zaliczeń/egzaminów:

dr W. Zieliński (dot. semestrów: II BN i II BN II) – do ponownego egzaminu/zaliczenia można podejść w dniu 11 lipca br. w godz. 10.00 – 11.00, w Dziekanacie (nie będzie takiej możliwości w sesji egzaminacyjnej).

dr C. Sochala – egzamin z przedmiotu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych odbędzie się 15 lipca br. o godz. 10.30 w sali nr 9 (na zajęciach).

mgr A. Kapkowski – zaległe wpisy, zaliczenia z przedmiotu Psychologia ogólna odbędą się w dniu 8 lipca br., w godz. 8.00 – 10.00 w Sali senackiej.

dr J. Kiełbowicz – zaległe wpisy, zaliczenia można uzyskać w każdy czwartek w godz. 11.00 – 12.00 w Pokoju wykładowców.

mgr M. Brożyna – semestry IV prosimy o zostawianie indeksów w Dziekanacie.

prof. T. Zawadzak – 11.07, 18.07, 25.07 w godz. 10.00-12.00, Pokój wykładowców.


Informujemy, że 26.05.2018r. w Dziekanacie Uczelni odbędą się zapisy na listy do promotorów dla studentów II semestru, kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, II stopnia
W dniu 02.06.2018r. w Dziekanacie Uczelni odbędą się zapisy do promotorów dla studentów IV semestrów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I stopnia.

Uwaga – zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane!!!

Sesja egzaminacyjna 2-3 czerwca br. <-zobacz harmonogram


Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia)
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizował przez pozostały okres swoich studiów.
Student dokonuje wyboru składając oświadczenie z deklaracją wyboru. Formularze będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
26 maja br. dla studentów II semestru BN studiów II stopnia,
2 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni studenci będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 16 czerwca br.
Opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Bezpieczeństwo narodowe II stopień
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
  2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
  3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
  4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
  5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
  6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
  7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂


Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 2018

Dokumenty i terminy <- zobacz

Zarządzenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 2/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu egzaminu dyplomowego <- Zobacz


Stypendium socjalne
Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 10 marca 2018 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 10 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.