Szanowni Studenci,

informujemy, że w Zakładce Student/Plany zajęć/ zostały opublikowane harmonogramy zajęć z języka angielskiego  na semestr letni dla I i II stopnia studiów

__________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w Zakładce Student/Plany zajęć/ zostały opublikowane harmonogramy zajęć na semestr letni dla I stopnia studiów: II i IV semestr

______________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski stypendialne należy składać w Dziekanacie do dnia 15.03.2020r.

_____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach: 15.02.2020r. oraz 22.02.2020r. (soboty) Księgowość będzie nieczynna.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach: 15.02.2020r. oraz 22.02.2020r. (soboty) Dziekanat będzie nieczynny.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA zostanie uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO będą mogli realizować  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzać  wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA” zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHG

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 16.02.2020r. – niedziela, godz.: 9.00 będzie dokonywał wpisów i zaliczeń dr inż. D. Mąka

Miejsce: ul. Zakroczymska 13, pokój p. Kanclerza

______________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień I semestr BN i BW,

informujemy, że zal/egzamin z przedmiotu: „Historia bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego Polski” ( gen. dr J. Pomiankiewicz)  został zaplanowany na:

 • wtorek (11.02.2020r.) – godz.: 14.00-17.00
 • środa  (12.02.2020r.) – godz.: 10.00-12.00

W tych terminach zapraszamy osoby, które nie przystąpiły jeszcze do zaliczenia i egzaminu z powyższego przedmiotu. Jednocześnie informujemy, że są to ostatnie dodatkowe terminy.

Egzamin: ul. Zakroczymska 13, pokój nr 1

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że został zorganizowany dwudniowy „Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych”. I termin kursu: 29.02.2020r. / II termin kursu: 07.03.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym linkiem:

Specjalistyczny kurs z kształtowania umiejętności interpersonalnych

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Starości Grup,

informujemy, że od semestru letniego (rozpoczęcia zajęć) zostanie wprowadzone hasło do zakładek: Ogłoszenia dla Studentów oraz Plany zajęć znajdujących się w Zakładce STUDENT

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą  prośbą o kontakt na e – mail:plany@wsbio.waw.pl

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I i  II stopień,

informujemy, że wyniki wyborów przedmiotów wybieralnych przedstawiają poniższe linki:

Przedmioty do wyboru w roku akademickim 2019-20, semestr letni, I stopieńWybrane przedmioty do wyboru w Roku akademicki 2019-2020 – realizacja semestr letni.doc

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że terminarz zjazdów na Rok akademicki 2019/2020 – semestr letni  znajduje się w zakładce Plany zajęć:

Terminarz zjazdów – semestr letni

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż decyzje stypendialne są do odbioru w Dziekanacie

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych” rozpoczyna się  07.01.2020r.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy!

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Plany zajęć znajduje się  opis praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe są obowiązkowe!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Państwa wymiarem godzin praktyk zawodowych.

Praktyka zawodowa – opis

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 23.12.2019r. – 06.01.2020r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie.
Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz sobotnich dyżurów Pełnomocnika ds. Praktyk:

21.12.2019r. -godz.: 9:00 – 13:00
11.01.2020r. -godz.: 9:00 – 13:00
18.01.2020r. -godz.: 9:00 – 13:00
25.01.2020r. -godz.: 9:00 – 13:00

Przypominamy, iż Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk pełni dyżury również od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 15:30.
Przypominamy również, iż niezaliczenie studenckiej praktyki zawodowej skutkuje niezaliczeniem semestru.
Wobec powyższego, studentów, którzy dotychczas nie złożyli dokumentów, prosimy o pilny kontakt z Pełnomocnikiem.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe znajduje się zaktualizowana prezentacja sylwetek promotorów na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z zakresem tematycznym seminarium przedstawionym przez promotorów.

___________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

z uwagi na fakt, iż zostało niewiele czasu do końca semestru, uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

07.12.2019r. – godz.: 9:00 – 13:00

14.12.2019 r.  – godz.: 9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami, decyzją Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (zaliczeniowe), będą wydawane w Dziekanacie nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed zaplanowaną sesją egzaminacyjną.

Odbiór osobisty lub przez starostę grupy pod warunkiem uregulowania opłat za czesne.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż od dnia 02.11.2019r. obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.
W związku z powyższym ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
wtorek: 15:00 – 18:00
sobota:   8:00 – 15:00


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://wsbio.waw.pl/profesjonalna-ochrona/. Jednocześnie informujemy, że jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.11.2019r. Biuro ds. Praktyk będzie nieczynne.
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury w dniach:

16.11.2019r.  godz.: 9:00 – 13:00, pokój nr 6
23.11.2019r.  godz.: 9:00 – 13:00, pokój nr 6

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenia z projektu „Profesjonalna Ochrona” w poniższym załączniku mogą zapoznać się z opisem języka angielskiego przedstawionym przez  Princeton Language Academy.

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce: Seminarium dyplomowe w najbliższym czasie zostaną  opublikowane terminy spotkań z promotorami. Swoje terminy spotkań z seminarzystami podali :

 •  prof. J. Pięta
 •  dr J. Kiełbowicz – 17.X.2019r. (czwartek) – Obowiązkowe spotkanie z seminarzystami.
 • gen. mgr A. Kapkowski
 • dr M. Wojciszko
 • mgr T. Watras
 • dr inż. C. Sochala

___________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr J. Kiełbowicz),

informujemy, że w dniu: 09.11.2019r. (sobota) punktualnie o godz.: 14.00 w sali 308 (ul.Gen.Zajączka 7).  odbędzie się seminarium dyplomowe.

Powyższe ogłoszenie dotyczy studentów, którzy nie zgłosili się jeszcze na seminarium ani na dyżur do dra J. Kiełbowiczaw dniach:  3,10, 17, 24 października 2019r. (studenci zapisani na seminarium dyplomowe do dra J. Kiełbowicza).

Spotkanie obowiązkowe!

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO

___________________________________________________________

Szanowni Studenci WSBiO,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku   z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej – pułk wziął udział w wojnie polsko- bolszewickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Departament Nauki  i Szkolnictwa Wojskowego MON opracował docelowy model „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

Kampania ma swoim zasięgiem objąć wszystkie uczelnie tj. publiczne i niepubliczne oraz nadzorowane przez MSWiA, MZ, MKiDN.

Wszystkie materiały na powyższy temat są  dostępne w Dziekanacie WSBiO oraz na stronach MON

Materiały:

Dec_Nr_48_(Dz_Urz_Min_Obr_Nar_poz_57)

www_plakat_legia_akademicka_2019

www_baner_ulotka_legia_akademicka_2019a

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie nawiązał  współpracę  z WKU, Warszawa –Śródmieście – lokalnym reprezentantem Legii Akademickiej.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Wojcieszczyk: tel: (0-22) 261 – 877 – 045 z WKU.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie oraz Pani Anny Wojcieszczyk ze studentami WSBiO w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

_______________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

informujemy, że spotkania w sprawie seminarium dyplomowego z  dr inż W. Rycerskim opublikowane są w zakładce Dyżury/konsultacje z wykładowcami

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa organizowane są szkolenia skierowane do:

 • osób zatrudnionych w służbach mundurowych i sektorze Ochrony  w wieku 18 do 60 lat,
 • osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy,
 • osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, Ochrony i obronności.

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

Umowa-WSM-Profesjonalna-ochrona

plata_WSBiO_Ochrona

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNA OCHRONA 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Profesjonalna ochrona

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – Profesjonalna ochrona

ZGODA RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Test poziomujący ,,Profesjonalna Ochrona”

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

_______________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

W ramach wstępnej konsultacji, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

19.10.2019r. – godz.:   9:00 – 13:00

26.10.2019r.  – godz.:  9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Studenci I i II stopnia I semestrów,

informujemy, że legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w przyszłym tygodniu tj. między 15.10.2019r., a 18.10.2019r.  (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dziekanatem). Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

W sobotę 05.10.2019r. po zakończeniu zajęć (I stop. I sem., II stop. I i III sem.) prowadzący przekażą Państwu instrukcję dotyczącą obsługi Platformy Moodle oraz zrobią krótkie szkolenie z jej funkcjonowania.

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach: 5, 19, 26 października br. Kwestura będzie czynna w godzinach: 9:00 – 13:00.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć

_________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

______________________________________________
Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa siedziba administracji  WSBiO:  Dziekanat/ Księgowość /Rekrutacja/ Biuro karier /Praktyki studenckie/  mieści się przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie Uczelni.

___________________________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,      00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/

________________________________________________________

Szanowni Studenci II stop. I rok II semestr,

informujemy, że w dniu 25 05.2019r. (sobota) odbędą się zapisy do promotorów.

Wyboru promotora należy dokonać  osobiście w Dziekanacie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc u danego promotora jest ograniczona. W związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis sylwetek promotorów umieszczony jest na stronie Uczelni w zakładce STUDENT.

 


Szanowni Studenci semestrów II, studiów licencjackich

W niedzielę – 14 kwietnia br. odbędą się wybory przedmiotów wybieralnych oraz wybory specjalności.

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

__________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na II semestrze studiów studiów magisterskich.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30, pokój nr 1.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżur również w dniu:

23.03.2019 r.   9:00 – 13:00, pokój nr 1 (studentów II semestru studiów magisterskich zapraszamy w tym dniu do konsultacji z Pełnomocnikiem)

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl


Informacja dotycząca stypendium

studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 9 marca 2019 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 9 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Informacja dotycząca praktyk studenckich

Na stronie w zakładce Student/Praktyki studenckie zostały umieszczone listy studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli praktyki studenckiej.


Informacje dla tegorocznych dyplomantów (obrony prac dyplomowych)

Terminy obrony prac:
pierwszy termin: od 18 czerwca   do 04 lipca 2019 r.
W przypadku wyboru pierwszego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 18 maja 2019 r.
Indeks i kartę okresowych osiągnięć  z kompletem wpisów studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do 04 czerwca 2019 r.
drugi termin: od 22 października  do 28 listopada 2019 r.
W przypadku wyboru drugiego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 28 września 2019 r.
Dokumenty do obrony:
–  prace dyplomowepodpisane przez studenta oraz przyjęte i podpisane przez promotora należy składać w dziekanacie w  dwóch oprawionych w twardą oprawę egzemplarzach drukowanych jednostronnie  (z napisem praca licencjacka, magisterska) wraz z dodatkowym egzemplarzem  na nośniku CD-ROM  (pliki w formacie PDF i WORD); trzeci egzemplarz pracy student przekazuje promotorowi.   Nośnik CD-ROM powinien być opisany (imię, nazwisko oraz numer albumu studenta).
Razem z pracą należy złożyć:
–  4 zdjęcia o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm;
–  kserokopię dowodu osobistego.

Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych < zobacz


Szanowni Studenci semestrów I BW + I BN studiów licencjackich

W dniu 12 stycznia br. odbyły się wybory przedmiotów wybieralnych, które będą realizowane w semestrze letnim. Studenci, którzy byli nieobecni w dniu wyborów proszeni są o wybór przedmiotów na deklaracji oraz przesłanie na adres: plany@wsbio.waw.pl lub zgłoszenie się osobiste do Dziekanatu. Uprzejmie proszę o dokonanie wyboru do dnia 18 stycznia br.


Praktyka zawodowa
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie https://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce praktyki studenckie. Czytaj dalej….


Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia)
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizował przez pozostały okres swoich studiów.
Student dokonuje wyboru składając oświadczenie z deklaracją wyboru. Formularze będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
26 maja br. dla studentów II semestru BN studiów II stopnia,
2 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni studenci będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 16 czerwca br.
Opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Bezpieczeństwo narodowe II stopień
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂


Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 2018

Dokumenty i terminy <- zobacz

Zarządzenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 2/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu egzaminu dyplomowego <- Zobacz

 


Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.[/vc_column_text]

Szanowni Studenci BN i BW I stopień III semestr,

informujemy, ze w dniu 1 grudnia 2019r. nie odbędą się  zajęcia z języka angielskiego – grupa  prowadzona przez Panią Małgorzatę Jankowską (gr. 1)


 

_________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Zieliński),

informujemy, że w dniu:

24.11.2019r. (niedziela) godz.: 14.15 –  15.15  odbędzie się seminarium dyplomowe – Aula Z

___________________________________________________________

Szanowni Absolwenci,

dyplomy z egzaminów z dnia:  22.10.2019r.; 23.10.2019r.; 24.10.2019r. będą do odbioru w Dziekanacie od poniedziałku 25.11.2019r. Natomiast z dnia:30.10.2019r. i 14.11.2019r. od środy 27.11.2019r.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru BN,

informujemy, że w dniu 24.11.2019r. (niedziela) zajęcia z przedmiotu:„System bezpieczeństwa narodowego” (prowadzący – gen. dr inż. W. Zieliński) w godz.:15.15 – 18.15 odbędą się w Auli Z (ul. gen. J.Zajączka 7)

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że na studiach magisterskich – I semestr  została utworzona trzecia grupa języka angielskiego. Zajęcia będą odbywać się z p. Małgorzatą Wyszyńską –  sala 310

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy , iż od dnia 02.11.2019r. obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.
W związku z powyższym ulegają zmianie godziny pracy biblioteki:
wtorek: 15:00 – 18:00
sobota:   8:00 – 15:00


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://wsbio.waw.pl/profesjonalna-ochrona/. Jednocześnie informujemy, że jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w projekcie.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.11.2019r. Biuro ds. Praktyk będzie nieczynne.
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury w dniach:

16.11.2019r.  godz.: 9:00 – 13:00, pokój nr 6
23.11.2019r.  godz.: 9:00 – 13:00, pokój nr 6

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (mgr T. Wachowski),

informujemy, że w dniu:

09.11.2019r. (sobota) godz.: 14.20 – 15.20  (Pokój wykładowców nr.4) odbędzie się seminarium dyplomowe.

17.11.2019r. (niedziela) godz.: 14.20 – 15.20  (Pokój wykładowców nr.4) odbędzie się seminarium dyplomowe.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomowe została opublikowana lista seminarzystów na rok akademicki 2019/2020 wraz z przyporządkowaniem do danego promotora.

WSBiO – LISTA SEMINARZYSTÓW – Rok akademicki 2019-2020

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby zainteresowane zgłoszeniem się na szkolenia z projektu „Profesjonalna Ochrona” w poniższym załączniku mogą zapoznać się z opisem języka angielskiego przedstawionym przez  Princeton Language Academy.

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

_________________________________________________________

Szanowni Studenci ( I stop. V sem. BW),

prosimy o zapoznanie się planem zajęć na zjazd w dniach:16-17.11.2019r.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w zakładce: Seminarium dyplomowe w najbliższym czasie zostaną  opublikowane terminy spotkań z promotorami. Swoje terminy spotkań z seminarzystami podali :

 •  prof. J. Pięta
 •  dr J. Kiełbowicz – 17.X.2019r. (czwartek) – Obowiązkowe spotkanie z seminarzystami.
 • gen. mgr A. Kapkowski
 • dr M. Wojciszko
 • mgr T. Watras
 • dr inż. C. Sochala

___________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr J. Kiełbowicz),

informujemy, że w dniu: 09.11.2019r. (sobota) punktualnie o godz.: 14.00 w sali 308 (ul.Gen.Zajączka 7).  odbędzie się seminarium dyplomowe.

Powyższe ogłoszenie dotyczy studentów, którzy nie zgłosili się jeszcze na seminarium ani na dyżur do dra J. Kiełbowiczaw dniach:  3,10, 17, 24 października 2019r. (studenci zapisani na seminarium dyplomowe do dra J. Kiełbowicza).

Spotkanie obowiązkowe!

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr K. Bojarski),

informujemy, że w dniu:

09.11.2019r. (sobota) godz.: 14.00  w sali 316  odbędzie się seminarium dyplomowe.

16.11.2019r.(sobota) godz.: 17.15  w sali 316  odbędzie się seminarium dyplomowe.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr K. Bojarska),

informujemy, że w dniu:

10.11.2019r. (niedziela) godz.: 15.45  w sali 316  odbędzie się seminarium dyplomowe.

17.11.2019r. (niedziela) godz.: 15.00  w sali 316  odbędzie się seminarium dyplomowe.

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. C. Sochala),

informujemy, że w dniu: 09.11.2019r. (sobota) godz.: 17.40  w Pokoju dla wykładowców nr.4 odbędzie się seminarium dyplomowe.

W związku z faktem, że jest to ostatni termin ustalenia tematu pracy obecność na seminarium dyplomowym u dra inż. C. Sochali jest obowiązkowa.

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Zakładce: Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO

___________________________________________________________

Szanowni Studenci WSBiO,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.

„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku   z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej – pułk wziął udział w wojnie polsko- bolszewickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce. Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie informuje, że Departament Nauki  i Szkolnictwa Wojskowego MON opracował docelowy model „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

Kampania ma swoim zasięgiem objąć wszystkie uczelnie tj. publiczne i niepubliczne oraz nadzorowane przez MSWiA, MZ, MKiDN.

Wszystkie materiały na powyższy temat są  dostępne w Dziekanacie WSBiO oraz na stronach MON

Materiały:

Dec_Nr_48_(Dz_Urz_Min_Obr_Nar_poz_57)

www_plakat_legia_akademicka_2019

www_baner_ulotka_legia_akademicka_2019a

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie nawiązał  współpracę  z WKU, Warszawa –Śródmieście – lokalnym reprezentantem Legii Akademickiej.

Osobą do kontaktów jest Pani Anna Wojcieszczyk: tel: (0-22) 261 – 877 – 045 z WKU.

W listopadzie zostanie zorganizowane spotkanie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z siedzibą w Warszawie oraz Pani Anny Wojcieszczyk ze studentami WSBiO w celu przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej „Mapy drogowej III edycji programu Legii Akademickiej 2019/2020”.

___________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Zieliński),

informujemy, że w dniu: 24.11.2019r. (niedziela)  o godz.: 14.00  w pokoju wykładowców nr.4  odbędzie się seminarium dyplomowe.

__________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

informujemy, że spotkania w sprawie seminarium dyplomowego z  dr inż W. Rycerskim opublikowane są w zakładce Dyżury/konsultacje z wykładowcami

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

__________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji: Princeton Language Academy i Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa organizowane są szkolenia skierowane do:

 • osób zatrudnionych w służbach mundurowych i sektorze Ochrony  w wieku 18 do 60 lat,
 • osób bez kwalifikacji zawodowych i prawa do wykonywania zawodu, w tym bezrobotnych pragnących zdobyć nowe umiejętności umożliwiające podjęcie pracy,
 • osób bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz do pracowników niższego szczebla w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, Ochrony i obronności.

Profesjona ochrona – bezpłatne szkolenia

Umowa-WSM-Profesjonalna-ochrona

plata_WSBiO_Ochrona

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNA OCHRONA 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Profesjonalna ochrona

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – Profesjonalna ochrona

ZGODA RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Test poziomujący ,,Profesjonalna Ochrona”

Język angielski w projekcie Profesjonalna Ochrona – opis

_______________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia (I semestr, III semestr),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższymi zasadami wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych:

Zasady wyboru i realizacji przedmiotów wybieralnych

Deklaracje wyboru  przedmiotów wybieralnych:

I stopień I semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego -BN – I semestr na sem. II

Deklaracje wyboru przedmiotu wybieralnego -BW- I semestr na sem. II

I stopień III semestr BN/BW:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BN – III semestr na sem. IV

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – BW – III semestr na sem. IV

II stopień I semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – I semestr na sem. II

II stopień III semestr BN:

Deklaracja wyboru przedmiotu wybieralnego – II stopień BN – III semestr na sem. IV

Wybrane przez Państwa przedmioty  w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy (studenci: I i II stop: I semestr, III semestr) będą realizowane w semestrze letnim.

Ostateczny termin składania uzupełnionych deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych: 23-24.listopada 2019r. – Dziekanat WSBiO lub e-mail:plany@wsbio.waw.pl  (preferowane jest złożenie tych deklaracji na podanego e- maila 🙂 ).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: „Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopnia I semestru,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał  przydziału do grup lektoratowych. Prosimy o zapoznanie się z poniżej opublikowaną listą.

Przydział do grup lektoratowych – 2019-20 – II stopień – I semestr – j.angielski

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć języka angielskiego – semestr zimowy.

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Harmonogram zajęć języka angielskiego na stałe jest opublikowany w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________

Szanowni Studenci III, V semestru BN i BW studiów licencjackich oraz I i III semestru studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III, IV, V semestrze studiów licencjackich oraz na I, II, III semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30 przy ul. Zakroczymskiej 13, 00-225 Warszawa, pokój nr 6.

W ramach wstępnej konsultacji, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżury również w dniach:

19.10.2019r. – godz.:   9:00 – 13:00

26.10.2019r.  – godz.:  9:00 – 13:00

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl

Uwaga! Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 


Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że Pan mgr Maciej Staniszewski – koordynator języka angielskiego dokonał drugiego przydziału do grup lektoratowych osób, które pisały test z języka angielskiego podczas zajęć.

Zakwalifikowanie do grup lektoratowych  odbyło się na podstawie osiągniętej punktacji z testu.

LISTA STUDENTÓW 2019-20 drugi przydzial do grup lektoratowych

___________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stopnia III semestru,

informujemy, że w poniższych listach osoby zaznaczone kolorem żółtym proszone są o natychmiastowe pojawienie się w Dziekanacie.

Listy podziału na specjalności:

III sem BW – Lista podziału na specjalności

III sem BN I-Lista podziału na specjalności

III sem BN II – Lista podziału na specjalności


Szanowni Studenci I i II stopnia I semestrów,

informujemy, że legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w przyszłym tygodniu tj. między 15.10.2019r., a 18.10.2019r.  (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dziekanatem). Za utrudnienia przepraszamy.


Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce: Student/ Dyżury / Konsultacje wykładowców są opublikowane terminy spotkań z wykładowcami w roku akademickim 2019/2020 –  semestr zimowy

Dyżury – Konsultacje wykładowców – Rok akademicki 2019-2020 – Semestr zimowy

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Dziekanacie (ul. Zakroczymska13)  indeksy  są gotowe do odbioru.

Legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w dniach: 15.10.2019r. (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny – Dziekanat).

Powyższe dokumenty Student odbiera w Dziekanacie osobiście.

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z listą podziału na grupy i lektorów wraz z numerami sal.

I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr BN/BW

Podział na grupy – Język angielski – I stopień – I semestr

Osoby, które nie przystąpiły do testu z języka angielskiego w dniu 04.10.2019r. będą zdawały ten test podczas zajęć. Lektorzy poinformują Państwa o numerze albumu oraz o przydziale do grupy ćwiczeniowej.

Studia II stopnia BN – ze względu na na dużą rozbieżność w wynikach nie zostanie utworzony podział na grupy (na razie jest to wstrzymane).

Koordynatorem języka angielskiego jest Pan mgr Maciej Staniszewski.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z instrukcją obsługi Platformy Moodle.

Instrukcja dostępu do platformy Moodle

W sobotę 05.10.2019r. po zakończeniu zajęć (I stop. I sem., II stop. I i III sem.) prowadzący przekażą Państwu instrukcję dotyczącą obsługi Platformy Moodle oraz zrobią krótkie szkolenie z jej funkcjonowania.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020 można składać do dnia 19 października 2019r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 15.10.2019r. zostanie opublikowany przydział do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Przydział do grup lektoratowych nastąpi po sprawdzeniu wyników z testów (po 04.10.2019r.). 06.10.2019r.  – zajęcia odbędą się  według odpowiedniego poziomu językowego.

Osoby podchodzące do testu językowego prosimy o zebranie ze sobą dowodów osobistych.

___________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od roku akademickiego 2019/2020 wsparciem dla tradycyjnych metod i form kształcenia jest  prowadzenie  zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej realizowanych na paltformie edukacyjnej  Moodle.

Platforma e-learningowa Moodle jest narzędziem wspomagającym proces dydaktyczny, wykorzystywanym do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia na odległość (e – learning)  w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin Kształcenia na odległość (e – learning) jest opublikowany w zakładce Dydaktyka

***********************************************************

Prowadzący zajęcia dydaktyczne w WSBiO proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po  formularz zgłoszeniowy zajęć dydaktycznych, które mają być prowadzone   w formie blended learning (e-kurs).

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach: 5, 19, 26 października br. Kwestura będzie czynna w godzinach: 9:00 – 13:00.

___________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od listopada br. rusza kurs: „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień.

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje zawarte są zakładce Kursy i w zakładce: Studenci/ Plany zajęć

_________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020 – semestr zimowy  jest opublikowany w zakładce:

Student/Plany zajęć

_________________________________________________
Szanowni Państwo,

informujemy, że nowa siedziba administracji  WSBiO:  Dziekanat/ Księgowość /Rekrutacja/ Biuro karier /Praktyki studenckie/  mieści się przy ul. Zakroczymskiej 13, 00 – 225 Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie Uczelni.

___________________________________________________________

 REKRUTACJA NA STUDIA I I II STOPNIA – Rok akademicki 2019/2020

Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni: ul.Zakroczymska 13,      00 – 225 Warszawa

Pokój nr 6

w godz.:  8:30 – 15:30  / poniedziałki –  piątki/

w godz.: 9:00 – 13:00  / soboty/

___________________________________________________________

Szanowni Studenci (I stopień, II semestr BN/BW),

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z Panią Luizą Lutek –  przedstawicielem firmy Konsalnet Holding S.A., które odbędzie się w dniu:

20.07. 2019r. – sobota, godz.: 12.30 – 12.45  –  I stop. II sem.– BN / BW – Aula

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się  w zakładce:

Biuro Karier

__________________________________________________________

Szanowni Studenci II stop. I rok II semestr,

informujemy, że w dniu 25 05.2019r. (sobota) odbędą się zapisy do promotorów.

Wyboru promotora należy dokonać  osobiście w Dziekanacie w godzinach: 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc u danego promotora jest ograniczona. W związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Opis sylwetek promotorów umieszczony jest na stronie Uczelni w zakładce STUDENT.

____________________________________________________________

Szanowni Studenci (semestr VI BW / BN),

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć. Zmiana dotyczy dnia 25 maja br.  (sobota).

Uprzejmie  prosimy o zapoznanie się z aktualnym planem zajęć  na stronie Uczelni  w zakładce STUDENT/plany zajęć.


Szanowni Studenci semestrów II, studiów licencjackich

W niedzielę – 14 kwietnia br. odbędą się wybory przedmiotów wybieralnych oraz wybory specjalności.

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo narodowe < zobacz deklarację wyboru

Przedmioty do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

Specjalności do wyboru dla semestru II na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne < zobacz deklarację wyboru

__________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na II semestrze studiów studiów magisterskich.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30, pokój nr 1.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżur również w dniu:

23.03.2019 r.   9:00 – 13:00, pokój nr 1 (studentów II semestru studiów magisterskich zapraszamy w tym dniu do konsultacji z Pełnomocnikiem)

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk, mgr Sylwią Proszkiewicz: 22 856 52 06, sekretariat@wsbio.waw.pl


Informacja dotycząca stypendium

studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 9 marca 2019 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 9 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Informacja dotycząca praktyk studenckich

Na stronie w zakładce Student/Praktyki studenckie zostały umieszczone listy studentów, którzy do tej pory nie zaliczyli praktyki studenckiej.


Informacje dla tegorocznych dyplomantów (obrony prac dyplomowych)

Terminy obrony prac:
pierwszy termin: od 18 czerwca   do 04 lipca 2019 r.
W przypadku wyboru pierwszego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 18 maja 2019 r.
Indeks i kartę okresowych osiągnięć  z kompletem wpisów studenci zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu najpóźniej do 04 czerwca 2019 r.
drugi termin: od 22 października  do 28 listopada 2019 r.
W przypadku wyboru drugiego terminu obrony  prace dyplomowe należy złożyć  w dziekanacie do 28 września 2019 r.
Dokumenty do obrony:
–  prace dyplomowepodpisane przez studenta oraz przyjęte i podpisane przez promotora należy składać w dziekanacie w  dwóch oprawionych w twardą oprawę egzemplarzach drukowanych jednostronnie  (z napisem praca licencjacka, magisterska) wraz z dodatkowym egzemplarzem  na nośniku CD-ROM  (pliki w formacie PDF i WORD); trzeci egzemplarz pracy student przekazuje promotorowi.   Nośnik CD-ROM powinien być opisany (imię, nazwisko oraz numer albumu studenta).
Razem z pracą należy złożyć:
–  4 zdjęcia o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm;
–  kserokopię dowodu osobistego.

Zarządzenie Dziekana dotyczące terminów egzaminów dyplomowych < zobacz


Szanowni Studenci semestrów I BW + I BN studiów licencjackich

W dniu 12 stycznia br. odbyły się wybory przedmiotów wybieralnych, które będą realizowane w semestrze letnim. Studenci, którzy byli nieobecni w dniu wyborów proszeni są o wybór przedmiotów na deklaracji oraz przesłanie na adres: plany@wsbio.waw.pl lub zgłoszenie się osobiste do Dziekanatu. Uprzejmie proszę o dokonanie wyboru do dnia 18 stycznia br.


Praktyka zawodowa
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie https://www.wsbio.waw.pl/, w zakładce praktyki studenckie. Czytaj dalej….


Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia)
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizował przez pozostały okres swoich studiów.
Student dokonuje wyboru składając oświadczenie z deklaracją wyboru. Formularze będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
26 maja br. dla studentów II semestru BN studiów II stopnia,
2 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni studenci będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 16 czerwca br.
Opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
Bezpieczeństwo narodowe I stopień
Bezpieczeństwo narodowe II stopień
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.


Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2017/2018) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe zarówno na: kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jak i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 1. Dr Ksenia Bojarska – 5,0
 2. Dr Krzysztof Bojarski – 5,0
 3. Dr Konrad Krzyżak – 5,0
 4. Dr Dobrosław Mąka – 5,0
 5. Dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
 6. Dr Włodzimierz Rycerski – 5,0
 7. Dr Artur Talik – 5,0

Serdecznie gratulujemy 🙂


Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 2018

Dokumenty i terminy <- zobacz

Zarządzenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa nr 2/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu egzaminu dyplomowego <- Zobacz


Stypendium socjalne
Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 10 marca 2018 r. do działu księgowego (pok. nr 8)

Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja

___________________________________________________________

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością Wnioski dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane będą do dnia 10 marca br., w dziale księgowości (pok. nr 8).


Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.

[/vc_column][/vc_row]