Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce plany zajęć zostały opublikowane plany zajęć wykładowców – Rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy.

Terminarz zjazdów – WSBiO – Rok akademicki 2021 – 2022 – semestr letni

___________________________________________________________________________________________

OBRONY PAŹDZIERNIK 2020/2021

Bardzo prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów dyplomowych.Informujemy, że egzaminy odbędą się stacjonarnie w budynku Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

W związku z pandemią i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego prosimy o przychodzenie najwcześniej 15 minut przed obroną i niegromadzenie się w budynku.

Obowiązuje dezynfekcja rąk i zakrywanie ust i nosa podczas oczekiwania.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci (legitymacje studenckie),

informujemy, że legitymacje studenckie dla pierwszego roku I i II stopnia są już gotowe do odbioru (oczywiście dla Studentów, którzy dostarczyli zdjęcia i odpowiednio wcześnie zrekrutowali się).

Studenci wyższych semestrów mogą zgłaszać się po hologram w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej na semestr zimowy 2021/22

Po odbiór hologramu/ legitymacji studenckiej prosimy zgłaszać się w godzinach pracy Dziekanatu.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że  od dnia  1 października 2021r. kierownikiem Biblioteki jest Pani Ewa Janiak.

W październiku Biblioteka będzie czynna:

 • Wtorki: od godziny 15:00 do 18:00
 • Soboty: 9, 16, 23 października od godziny 9:00 do 16:00

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I semestry/III semestry/V semestry,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z deklaracjami przedmiotów do wyboru – termin realizacji: Rok akademicki 2021/2022 –  semestr letni.

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych – I semestry BN/BW

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych – III semestry BN/BW

Deklaracje wyboru przedmiotów wybieralnych – V semestry BN/BW

 

Uzupełnione deklaracje należy przesłać Starostom Grup do końca listopada 2021r. Starości Grup proszeni są o wysłanie ich na adres: plany@wsbio.waw.pl

Dziękujemy 🙂

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I semestry,

informujemy, że w zakładce: “Plany zajęć” został opublikowany harmonogram zajęć z języka angielskiego.

Przyporządkowanie do grup – język angielski:

Studenci, którzy nie pisali testu w dniu 1.10.2021r. proszeni są o kontakt e – mailowy z Koordynatorem języka angielskiegomgr Maciej Staniszewski

m.staniszewski@wsbio.waw.pl

W celu sprawdzenia numeru albumu prosimy o kontakt na adres mailowy: dzial_studenta@wsbio.wawa.pl

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:“Plany zajęć” zostały opublikowane plany zajęć  – Rok akademicki 2021/2022/ semestr zimowy. W zakładce: “Plany zajęć”  opublikowane są również kontakty do wykładowców (adresy e – mailowe oraz linki do strony WEBEX) oraz znajduje się opis sal wykładowych/ćwiczeniowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: plany@wsbio.waw.pl

Strona WEBEX nie wymaga żadnego hasła. Udział w wykładach on-line odbywa się poprzez kliknięcie w link wykładowcy. Do korzystania z platformy edukacyjnej  Moodlle potrzebny jest login i hasło.

Studenci pierwszych semestrów studiów są zobowiązani do ukończenia szkolenia z zakresu BHP oraz  szkolenia bibliotecznego (warunek konieczny do zaliczenia I semestru). Materiały z zakresu tych szkoleń opublikowane są w zakładce plany zajęć.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

____________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci i Wykładowcy,

serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku 🙂

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie informujemy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie uczelni w zakładce: Praktyki studenckie.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Poniżej zamieszczamy Państwu instrukcję zaliczania praktyk:

>>>Studenci III semestru studiów I stopnia<<<

>>>Studenci I semestru studiów II stopnia<<<

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1


Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostało uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO realizują  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzają wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” (zakładka: STUDENT) zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHGP

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego jest dr K. Bojarski

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora, rekrutacja na studia I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022 została przedłużona do dnia 31 października 2021r.

Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

__________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
informujemy, że do dnia 6 listopada 2021r. można składać wnioski o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022.
Stypendia są przyznawane w trybie i na zasadach zgodnych z „ Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie”.
Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać w godzinach pracy Dziekanatu.
__________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci  (I stop.VI semestr BN i BW / II stop. IV semestr BN),
informujemy, że studenci ostatnich semestrów, którzy nie złożą prac dyplomowych do końca roku akademickiego tj. do 30 września br. powinni:
 • złożyć w dziekanacie wniosek do Dziekana Wydziału o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej oraz dokonać opłaty za przedłużenie zgodnie z Regulaminem Opłat WSBiO.
Wniosek o przedłużenie mogą składać tylko te osoby, które uzyskały zaliczenia ze wszystkich przedmiotów poza seminarium dyplomowym.
Niezłożenie pracy i niezłożenie wniosku skutkować będzie skreśleniem z listy studentów WSBiO

____________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z treścią porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

Porozumienie o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Sekcja Polska (IPA) i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony

WSBiO zobowiązuje się do udzielenia zniżki dla członków IPA (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej) za czesne, w wysokości 7% rocznego czesnego.


Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęc dydaktycznych w roku akademickim2021/2022.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe: “Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”.

Główny celem studiów podyplomowych: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych  oraz przekazanie słuchaczom (specjaliści BHP, pracownicy zajmującymi się problematyką BHP, osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości pracy w służbach BHP)  specjalistycznej wiedzy  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” skierowane są do osób pragnących uzyskać specjalistyczne i przyszłościowe kwalifikacje zawodowe z zakresu BHP, a także do pracowników: przedsiębiorstw, instytucji państwowych, pomocy przedmedycznej, administracji samorządowej oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kierownik Studiów Podyplomowych: dr inż. W. Rycerski

Kierownik studiów podyplomowych – ZBiHP (opis kadry dydaktycznej)

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia –  w tym organizacja stanowisk pracy w dostosowaniu dla specyficznych potrzeb pracodawcy,
 • Dokumentacja BHP. Wypadki, zgłoszenia, zwolnienia – Dokumentacja do wypełnienia dla komisji powypadkowych,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • Wymagania zdrowotne wobec pracowników,
 • Prawodawstwo, teoria i praktyka bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w energetyce,
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Czynniki środowiska pracy – niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku  umożliwia osobom, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468).

https://wsbio.waw.pl/rekrutacja-2021-2022-studia-podyplomowe-zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Szanowni Absolwenci,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od Uczelni  w Roku akademickim 2020/2021w dalszym ciągu będą wydawane dyplomy na dotychczas obowiązujących drukach. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie kompletu zdjęć dyplomowych tj.,4 sztuki o wymiarach 4,5 x 6,5 cm w stroju galowym.
Podpisane zdjęcia można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni.
_________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

informujemy, że przed egzaminami dyplomowymi należy mieć uregulowane w kwesturze  wszelkie zobowiązania finansowe.

Kontakt: Pani mgr Sylwia Błesznowska (księgowość/kwestura): sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl / telefon: 517 – 599 – 892

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą listą grup seminaryjnych na Rok akademicki 2021/2022

Listy grup seminaryjnych – Rok akademicki 2021-2022

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że poniżej zostały opublikowane znowelizowane „Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z informacją dotycząca przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

Egzamin dyplomowy

_________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z regulaminem udostępniania prac dyplomowych:

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą listą promotorów na Rok akademicki 2021/2022

Lista promotorów na Rok akademicki 2021 – 2022

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nowymi zasadami redagowania prac dyplomowych:

1 – ZASADY RED TECH PR DYPL.

Aktualizacja zasad zostanie również opublikowana na Platformie Moodlle (seminarium dyplomowe).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Student”Faktura” została opublikowana informacja dotycząca zasad wystawiania faktur za koszt nauki.

Zarządzenie Kanclerza dotyczące wystawiania faktur za studia

___________________________________________________________

Szanowni Studenci,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z  aktualnymi materiałami regulującymi pisanie prac dyplomowych (Platforma Moodlle – Folder: “Seminarium dyplomowe”).

INFORMACJA WPROWADZAJĄCA

________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższym Zarządzeniem Rektora WSBiO

Zarządzenie Rektora nr 02-01-2021 w sprawie organizacji zajęć w Roku akademickim 2020-2021

__________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

__________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku wyboru promotora i złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.