Wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia obowiązujące od 1 lipca 2022 roku.

Pliki graficzne zawierające widok wzorca dokumentu publicznego:

wzorce dyplomów ukończenia studiów:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

wzorce odpisów dyplomów ukończenia studiów:

odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

wzorce odpisów dyplomów ukończenia studiów przeznaczonych do akt

odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia przeznaczony do akt

odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia przeznaczony do akt

Nazwa aktu prawnego określającego wzorce dokumentu w Uczelni:

– Uchwała Senatu nr 01/03/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów i wzorów duplikatów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Wyższą Szkołę  Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie.

Uchwała Senatu nr 01/03/2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Opis dokumentu:

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 30.03.2022r. 

Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 01.07.2022r.

Okres ważności dokumentu: bezterminowo

Data zakończenia wydawania druku: bezterminowo

 

Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem