TERMINARZ  ZJAZDÓW –  ROK AKADEMICKI 2019/2020 

SEMESTR LETNI

Terminarz zjazdów – semestr letni

SEMESTR ZIMOWY

WSBiO – Terminarz zjazdów 2019 – 2020 – semestr zimowy

Studia I stopnia

I semestr

Bezpieczeństwo narodowe

I stop. – I semestr – BN

III semestr

I stop. – III sem. – BN – Bezpieczeństwo pańswa – Grupa A

I stop. – III sem. – BN – Zarządzanie kryzysowe – Grupa B

V semestr

I stop. – V semestr – BN – Bezpieczeństwo Państwa – grupa A
Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stop. – I semestr – BW

III semestr

Bezpieczeństwo Publiczne

I stop. – III sem. – BW -Bezpieczeństwo publiczne – Grupa C
I stop. – III sem. – BW – Grupa D
V semestr – Bezpieczeństwo publiczne

I stop. – V sem. – BW – Grupa C

I stop. – V sem. – BW – Grupa D

Studia II stopnia –  Bezpieczeństwo narodowe

I semestr

II stop. – I semestr – BN

III semestr

Specjalność: Bezpieczeństwo Państwa

II stop. – III semestr – BN – grupa A

Specjalność: Bezpieczeństwo Publiczne

II stop. – III semestr – BN – grupa B

II stop. – III semestr – BN – grupa B

Harmonogram zajęć z języka angielskiego -semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego – semestr zimowy

WSBiO – Harmonogram języka angielskiego -Daty zajęć – semestr zimowy

Praktyka zawodowa

Profil praktyczny – Studenci  przyjęci  na studia w  roku akademickim: 2019/2020 ( aktualnie I semestr)

Dla studiów II stopnia:

  • praktyki odbywają się na semestrach: I, II, III
  • wymiar praktyk wynosi 480 godzin (160 godz. w każdym semestrze, w którym zalicza się praktykę)
  • W zależności jednak od możliwości zakładu pracy i /lub studenta dzienny wymiar praktyk może być różny
  • łączny czas praktyk nie może być krótszy niż 3 miesiące

Profil praktyczny – Studenci  przyjęci  na studia w  roku akademickim: 2018/2019 (aktualnie III semestr)

Dla studiów na studiach I i II stopnia (dot. Studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyki zawodowej oraz liczba punktów ECTS

Praktyki odbywają się:

  • dla studiów I stopnia w semestrach III, IV i V
  • dla studiów II stopnia w semestrach I, II, III

Wymiar praktyki wynosi 480 godzin (160 godz. w każdym semestrze, w którym zalicza się praktykę). W zależności od możliwości zakładu pracy i /lub studenta dzienny wymiar godzinowy może być różny.

Profil ogólnoakademicki  – Studenci  przyjęci  na studia w  roku akademickim: 2017/2018 (aktualnie V semestr)

Studenci V semestru BN i BW odbywają praktykę na wcześniejszych zasadach, zgodnie z którymi wymiar praktyki wynosi 120 godzin.
Dokumenty do pobrania znajdują się w odrębnej zakładce zatytułowanej: DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SEMESTRÓW V 

 

KURS –  CYBERBEZPIECZEŃSTWO I

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji – kurs

Lokalizacja zajęć:

Z – ul. gen. J. Zajączka 7

F– ul. Felińskiego 15

(w planach jest błędnie wpisana literka Z zamiast F przy ul. Felińskiego 15 – semestr V)

sale wykładowe na ulicy Felińskiego 15: sala 22 F (dawniejsza sala 9) oraz sala 103F informatyczna/ pozostałe zajęcia odbywają się na ulicy  Gen. J. Zajączka 7