I MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA

 z cyklu: Współczesne  oblicza bezpieczeństwa chemicznego

,,Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”

Data: 1 lipca 2019r.

Główny organizator: Grupa Uczelni Vistula oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

 Jednym ze  współorganizatorów jest:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 W skład rady naukowej wchodzą: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr inż. Włodzimierz Zieliński

Zaproszenie:

Zaproszenie -Vistula – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji:

Program konferencji – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Formularz zgłoszeniowy:

Kwestionariusz udziału – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
Z CYKLU: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia
,,Wolność a bezpieczeństwo”

Data: 9 kwietnia 2019

Główny organizator: COLLEGIUM BOBOLANUM

Jednym w współorganizatorów jest WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W skład rady naukowej weszli: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr Włodzimierz Zieliński.

Czynny udział w sympozjum wezmą studenci WSBiO.

Program sympozjum <zobacz

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ,,RZECZPOSPOLITA – 100 LAT PÓŹNIEJ”

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Termin: 24 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

  • Przedstawienie dorobku wybranych grup studentów i kół zainteresowań
    w kontekście wizji Polski po stu latach od uzyskania niepodległości
  • Praktyczne wdrażanie studentów do opracowywania przekrojowych materiałów, wystąpień publicznych i dyskusji na szerokim forum
  • Pogłębienie wzajemnych relacji nauczyciel – student na gruncie naukowym i pedagogicznym
  • Nawiązanie więzi naukowych i dydaktycznych z innymi uczelniami
    i studentami

Program konferencji <zobacz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  ,,NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”

Organizator: Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Konferencji zaproszony został JM Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.
Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Termin: 13 września 2018 r.
Honorowy patronat: JM REKTOR Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecni na konferencji:
JM Rektor – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosi wykład nt. Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956,
Prof. Tadeusz Kmiecik jako członek Rady Naukowej Konferencji.