STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ,,RZECZPOSPOLITA – 100 LAT PÓŹNIEJ”

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Termin: 24 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

  • Przedstawienie dorobku wybranych grup studentów i kół zainteresowań
    w kontekście wizji Polski po stu latach od uzyskania niepodległości
  • Praktyczne wdrażanie studentów do opracowywania przekrojowych materiałów, wystąpień publicznych i dyskusji na szerokim forum
  • Pogłębienie wzajemnych relacji nauczyciel – student na gruncie naukowym i pedagogicznym
  • Nawiązanie więzi naukowych i dydaktycznych z innymi uczelniami
    i studentami

Program konferencji <zobacz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  ,,NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”

Organizator: Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Konferencji zaproszony został JM Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.
Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Termin: 13 września 2018 r.
Honorowy patronat: JM REKTOR Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecni na konferencji:
JM Rektor – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosi wykład nt. Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956,
Prof. Tadeusz Kmiecik jako członek Rady Naukowej Konferencji.