OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Termin: 13 września 2018 r.
Honorowy patronat: JM REKTOR Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecni na konferencji:
JM Rektor – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosi wykład nt. Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956,
Prof. Tadeusz Kmiecik jako członek Rady Naukowej Konferencji.