VI Konferencja naukowa na temat BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Polska w międzynarodowych misjach pokojowych

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy na konferencję

 


VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo informacyjne nt. współczesne zagrożenia informacyjne

Program konferencji


V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’

Program konferencji


V Konferencja Naukowa

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Data:26.09.2019r.

Siedziba: Wyższa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3

godz.: 9.30

Celem konferencji: jest próba przeglądu dotychczasowego dorobku badań nad bezpieczeństwem państwa w kontekście ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa informacji prawnie chronionych.

 • Proponujemy następujące obszary tematyczne:
  • Ochrona danych osobowych w świetle funkcjonowania przepisów RODO;
  • Bezpieczeństwo informacji, w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach;
  • Znaczenie oraz ewolucja ochrony informacji niejawnych w Polsce i na świecie;
  • Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;
  • Współczesne determinanty bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa informacji;
  • Ochrona informacji niejawnych, w instytucjach bezpieczeństwa państwa;
  • Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni;
  • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
  • Kierunki rozwoju badań nad ochroną danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych.

Jednym ze  współorganizatorów V Konferencji Naukowej: “Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa” jest:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 W skład rady naukowej wchodzą: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr inż. Włodzimierz Zieliński


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres e-mail: dziekanat@wspkosmetologia.pl w terminie do 20 września 2019 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł na rachunek bankowy                                                          nr 71 1050 1025 1000 0090 7531 9781
W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać opłata konferencyjna: V Konferencja Naukowa – Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa.
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy serwis kawowy, lunch oraz materiały konferencyjne.

Zaproszenie:

V konferencja naukowa – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

 

I MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWA

 z cyklu: Współczesne  oblicza bezpieczeństwa chemicznego

,,Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”

Data: 1 lipca 2019r.

Główny organizator: Grupa Uczelni Vistula oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

 Jednym ze  współorganizatorów jest:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 W skład rady naukowej wchodzą: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr inż. Włodzimierz Zieliński

Zaproszenie:

Zaproszenie -Vistula – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Program konferencji:

Program konferencji – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Formularz zgłoszeniowy:

Kwestionariusz udziału – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
Z CYKLU: Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia
,,Wolność a bezpieczeństwo”

Data: 9 kwietnia 2019

Główny organizator: COLLEGIUM BOBOLANUM

Jednym w współorganizatorów jest WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W skład rady naukowej weszli: Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz Dziekan WSBiO – gen. dr Włodzimierz Zieliński.

Czynny udział w sympozjum wezmą studenci WSBiO.

Program sympozjum <zobacz

STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ,,RZECZPOSPOLITA – 100 LAT PÓŹNIEJ”

Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Termin: 24 listopada 2018 r.

Cele konferencji:

 • Przedstawienie dorobku wybranych grup studentów i kół zainteresowań
  w kontekście wizji Polski po stu latach od uzyskania niepodległości
 • Praktyczne wdrażanie studentów do opracowywania przekrojowych materiałów, wystąpień publicznych i dyskusji na szerokim forum
 • Pogłębienie wzajemnych relacji nauczyciel – student na gruncie naukowym i pedagogicznym
 • Nawiązanie więzi naukowych i dydaktycznych z innymi uczelniami
  i studentami

Program konferencji <zobacz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  ,,NAUKA NA RZECZ POLSKIEGO WIĘZIENNICTWA”

Organizator: Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki
Do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Konferencji zaproszony został JM Rektor WSBiO – gen. dr Jacek Pomiankiewicz.
Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa”

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Termin: 13 września 2018 r.
Honorowy patronat: JM REKTOR Państwowej Szkoły wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – prof. zw. dr hab. Józef Bergier.
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecni na konferencji:
JM Rektor – gen. dr Jacek Pomiankiewicz, który wygłosi wykład nt. Więziennictwo jako element aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1944-1956,
Prof. Tadeusz Kmiecik jako członek Rady Naukowej Konferencji.