WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z siedzibą w Warszawie
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA II STOPNIA

DANE O KANDYDACIE
Nazwisko
Imię pierwsze
Imię drugie
Obywatelstwo
Data i miejsce urodzenia
Płeć
Pesel:
DEKLAROWANY KIERUNEK STUDIÓW
Proszę o przyjęcie nie na studiów drugiego stopnia w roku prowadzonych w systemie niestacjonarnym na kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
DEKLARACJA WYBORU LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO (przedmiot obowiązkowy)
Nazwisko

Uruchomienie grupy wybranego języka innego niż angielski uwarunkowane jest odpowiednią liczbą studentów (nie mniejszą niż 12 osób), którzy posiadają kompetencje językowe na porównywalnym poziomie. W przypadku braku wystarczającej liczby studentów do uruchomienia grupy zostanie utworzona grupa z językiem angielskim.