Bezpieczeństwo wewnętrzne
Organizacja kursu:

Dwa dni szkoleniowe: (jeden zjazd sobotni-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16

Trwa rekrutacja:
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 3250 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie realizowanej ochrony fizycznej/technicznej w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia jak i prywatnych. Kurs dostarczy cenne wskazówki poprzez pokazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.

PLANOWANY EFEKT
Założeniem kursu jest przygotowanie kadry do realizacji audytów bezpieczeństwa. Wielu zleceniodawców wymaga audytu otwarcia/zerowego w momencie przejęcia obiektu bądź organizacji. Takie działanie pozwala zabezpieczyć interes firmy – wiemy co przejmujemy. Po ukończonym kursie uczestnicy będą mieli nie tylko narzędzia z zakresu audytu, ale również wiedzę, jak je zmodyfikować i dostosować do firmy, w której pracują. Kursant będzie znał zasady audytowania, działania audytowe, inicjowanie audytu, przygotowanie do działań audytowych, przeprowadzenie działań audytowych, przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z audytu, zakończenie audytu, działania po audytowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą umiejętności:
• audytowania,
• interpretowania wymagań dotyczących mechanizmów kontrolnych,
• współpracy z innymi działami zaangażowanymi w doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI SZKOLENIA:
Trenerzy WSBiO to osoby posiadające praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Są to doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie, aktywni audytorzy różnych systemów: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Ciągłością Działania, Zintegrowanych Systemów Zarządzania obejmujących obszary zarządzania jakością, BHP i Ochrony Środowiska o najwyższych kwalifikacjach, a także co najcenniejsze z doświadczeniem nabytym w trakcie kilkunastoletniej służby w służbach specjalnych. Dobierani z uwzględnieniem specyfiki naszego klienta, tak aby byli zdolni odnieść tematykę szkolenia do rzeczywistych sytuacji z jakimi spotykają się uczestnicy.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13

REKRUTACJA:

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-POBIERZ
REGULAMIN KURSÓW-POBIERZ

KONTAKT:
Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. +48 22 856 52 06 wew. 5
email: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule wpisując imię i nazwisko oraz nazwę kursu/szkolenia

Organizacja kursu:

  • Jeden zjazd: (sobota oraz niedziela)
  • Ogólna liczba godzin kursu: 16

Siedziba Uczelni, ul. Zakroczymska 13