2 dni szkoleniowe - 16 godzin
Termin rozpoczęcia kursu: 20-21 lipca 2024 r.
Cena: 3500 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem kursu jest przygotowanie do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa w aspekcie realizowanej ochrony fizycznej/technicznej w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia jak i prywatnych. Kurs dostarczy cenne wskazówki poprzez pokazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.


PLANOWANE EFEKTY

Założeniem kursu jest przygotowanie kadry do realizacji audytów bezpieczeństwa. Wielu zleceniodawców wymaga audytu otwarcia/zerowego w momencie przejęcia obiektu bądź organizacji. Takie działanie pozwala zabezpieczyć interes firmy – wiemy co przejmujemy. Po ukończonym kursie uczestnicy będą mieli nie tylko narzędzia z zakresu audytu, ale również wiedzę, jak je zmodyfikować i dostosować do firmy, w której pracują. Kursant będzie znał zasady audytowania, działania audytowe, inicjowanie audytu, przygotowanie do działań audytowych, przeprowadzenie działań audytowych, przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z audytu, zakończenie audytu, działania po audytowe.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdobędą umiejętności:
• audytowania;
• interpretowania wymagań dotyczących mechanizmów kontrolnych;
• współpracy z innymi działami zaangażowanymi w doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem.


TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI KURSU

Trenerzy WSBiO w Warszawie to osoby posiadające praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Są to doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie, aktywni audytorzy różnych systemów: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Ciągłością Działania, Zintegrowanych Systemów Zarządzania obejmujących obszary zarządzania jakością, BHP i Ochrony Środowiska o najwyższych kwalifikacjach, a także co najcenniejsze z doświadczeniem nabytym w trakcie kilkunastoletniej służby w służbach specjalnych. Dobierani z uwzględnieniem specyfiki naszego klienta, tak aby byli zdolni odnieść tematykę kursu do rzeczywistych sytuacji z jakimi spotykają się uczestnicy.


PROGRAM KURSU

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu:

PROGRAM KURSU – CERTYFIKOWANY AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat kursu?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za kurs należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę kursu.