4 dni szkoleniowe (dwa zjazdy) - 40 godzin
Planowany termin kursu: czerwiec 2024 r.
Cena: 700 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.


UCZESTNICY KURSU

Kurs przeznaczony jest dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy zgodnie z art. 38b ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia mają obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8 oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu, celem utrzymania uprawnień niezbędnych do pracy.


WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW

Posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.


PROGRAM KURSU

Realizacja kursu przebiega zgodnie z programem kursu:

PROGRAM KURSU DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY


MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia teoretyczne: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.
Zajęcia praktyczne: Dom Studencki Politechniki Warszawskiej ul. Akademicka 5, Warszawa (przy Placu Narutowicza).
Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego: Klub Strzelecki “COVER”, ul. Marymoncka 34, Warszawa.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl

Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, warunkiem uruchomienia edycji kursy jest zgłoszenie się, co najmniej 15 osób.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia? Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze: 45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.