2 dni szkoleniowe - 16 godzin
Trwa rekrutacja.
Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.
Cena kursu: 3250 PLN od osoby

CEL KURSU

Celem kursu jest poznanie metod zarządzania małym i dużym zespołem. Zostanie również przedstawiony sposób komunikacji z pracownikiem w sytuacjach trudnych.


UCZESTNICY KURSU

Kurs kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w temacie zarządzania zespołami.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Uczestnik kursu będzie rozumiał różnice w sposobach motywowania i zobaczy pozafinansowe mozliwości podnoszenia zaangażowania podwładnego. Podczas zajęć kursant pozna techniki zarzadzaniamałymi zespołami.


ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

  • przywództwo, rola lidera i budowanie autorytetu szefa;
  • budowanie i rozwój zespołu, organizowanie pracy w zespole, role zespołowe;
  • motywowanie pozafinansowe;
  • komunikacja menadżerska; rozmowy coachingowe, oceniające, feedback, itp.;
  • trudne sytuacje w pracy z podwładnymi: konflikt, dyscyplinowanie, nagany i krytyka;
  • delegowanie zadań, celów i uprawnień;
  • coaching i rozwój podwładnych;
  • zarządzanie organizacją pracy w zespole, efektywność zadaniowa;
  • budowanie kultury innowacyjności;
  • kreowanie samodzielnych zespołów – odchodzenie od mikro-zarządzania.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie ul. Zakroczymska 13.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się  w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl


ORGANIZACJA KURSU

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Zainteresowanych prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na ades mailowy lub złożenia osobiście w siedzibie Uczelni.


REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ – POBIERZ

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z Regulaminem kursów i szkoleń WSBiO w Warszawie.


KONTAKT

mgr Sylwia Proszkiewicz
Specjalista ds. organizacji kursów i szkoleń
tel. 22 856 52 06 wew. 5
mail: kursy@wsbio.waw.pl

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?
Napisz lub zadzwoń. Czekamy na Twoje pytania!


OPŁATY

Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy o numerze:  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586
W tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.