Szanowni Absolwenci,

informujemy, że dyplomy z listopadowych obron są gotowe do odbioru.


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 – 27 grudnia  oraz 31 grudnia Uczelnia będzie nieczynna.


W dniach 6 i 7 października odbędzie się kolejny ostateczny test poziomujący z języka angielskiego.

Studenci, którzy nie przystąpią do testu nie mogą zostać przyporządkowani do żadnej grupy

Informacje do pobrania


Szanowni Studenci,

Informujemy, że dr Jerzy Kiełbowicz najbliższy dyżur + seminarium odbędzie osobiście w WSBiO i poprzez Webex w dniu 25 sierpnia br., godz. 10:30 – 12:00 (czwartek) oraz 27 sierpnia br., godz.10:30 – 12:00 (sobota). Dr Jerzy Kiełbowicz prosi o wcześniejsze mailowe uzgodnienie z nim dokładnego terminu konsultacji.

 


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż promocja “Wpisowe 0 zł” dla absolwentów WSBiO została przedłużona do dnia 20 sierpnia br.

>>>Zarządzenie Kanclerza w sprawie przedłużenia promocji dla absolwentów WSBiO<<<


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.01.2022 r. dziekanat będzie czynny w godz. 10:00 – 18:00.


Szanowni Studenci  I stopień I semestr BW,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższych ankiet oceny zajęć i nauczycieli akademickich w Roku akademickim 2020/21. Celem przeprowadzenia badań ankietowych jest uzyskanie informacji na temat jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich.Wypełnione ankiety są poufne.

Za prawidłowy przebieg procesu ankietowania odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształceniadr inż. C. Sochala.

Po zakończeniu ankietyzacji Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształceniadr inż. C. Sochala prześle wyniki ankiet Rektorowi oraz Dziekanowi WSBiO.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy Starostę  Grupy   o kontakt  na  adres e-mailowy:plany@wsbio.waw.pl

Ankieta – I semestr BW – dr inż w. Rycerski

Ankieta – I semestr BW – dr inż. C. Sochala

Ankieta – I semestr BW – dr J. Pomiankiewicz

Ankieta – I semestr BW – dr K. Bojarski

Ankieta – I semestr BW – dr K. Bojarska

Ankieta – I semestr BW – dr J. Kiełbowicz

Ankieta – I semestr BW – dr J. Kiełbowicz 2

Ankieta – I semestr BW – mgr A. Solarz

Ankieta – I semestr BW – mgr T. Wachowski

Ankieta – I semestr BW – mgr J. Chmielnicki

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe zaprasza na wirtualny spacer po Sejmie: https://vr.sejm.gov.pl

_________________________ __________________________________________________________________

Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki zawodowej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich.
W związku z dużą liczbą zapytań od studentów, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk przygotował dla Państwa instrukcje zawierające informacje dotyczące możliwości form zaliczania praktyki z uwzględnieniem wykazu wymaganej dokumentacji. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów:

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach I stopnia – III semestr BN i BW<<<

>>>Procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach II stopnia – I semestr BN<<<

W odniesieniu do powyższych informacji, uprzejmie informujemy, iż dokumenty wskazane w załącznikach są udostępnione do pobrania w zakładce praktyki studenckie z podziałem na poszczególne semestry. Dokumenty można również pobrać bezpośrednio u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Termin zaliczenia praktyki na III semestrze studiów I stopnia i I semestrze studiów drugiego stopnia: najpóźniej do dnia 28 lutego br.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 228565206 wew. 1

Przypominamy, iż w dniach 21.12-31.12.2020 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr inż. W. Rycerski),

w imieniu promotora dziękujemy za przesłanie wymaganych dokumentów. Osoby, które do tej pory nie wykonały zaleceń promotora będą musiały liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

W związku z powyższym wskazany jest natychmiastowy kontakt z promotorem.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni  Państwo,

informujemy, że w dniu 24.12.2020r.(czwartek) Uczelnia będzie nieczynna.

________________________________________________________________________________________

Szanowni  Państwo (Kandydaci na studia I i II stopnia),

informujemy, że od 01.12.2020r. rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni (Rok akademicki 2020/2021), która potrwa do 28.02.2021r.

Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci III semestru studiów I stopnia BN i BW oraz I semestru studiów II stopnia,

uprzejmie informujemy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na III semestrze studiów licencjackich oraz na I semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie uczelni: https://wsbio.waw.pl/praktyki-studenckie/ w zakładce student – Praktyki studenckie. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dot. zasad zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w zakładce wymiar praktyki.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 21.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie wobec tego proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem, najlepiej do dnia 18.12.2020 r.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci V semestru studiów I stopnia BN i BW oraz III semestru studiów II stopnia,
uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich oraz III semestrze studiów magisterskich.

Uwaga! Studenci, którzy nie dostarczyli dokumentów na IV semestrze studiów licencjackich oraz na II semestrze studiów magisterskich, proszeni są o dopełnienie formalności w trybie pilnym.

Przypominamy, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 8565206 wew. 1

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 21.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie przebywał na urlopie wobec tego proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem, najlepiej do dnia 18.12.2020 r.

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci  III semestru BN II stopnia oraz V semestru BN i BW I stopnia,

przypominamy, że warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego w tym semestrze jest min. złożenie wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopełnienie tej formalności  najpóźniej do 12 grudnia br. (obowiązkowe). Brak zaliczenia z seminarium będzie skutkował niezaliczeniem bądź warunkowym zaliczeniem (opłata 200 zł.) semestru zimowego.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, I semestr BW,

informujemy, że na II semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: “Socjologiamgr Janusz Chmielnicki oraz przedmiot: “Najnowsza historia Polski gen. dr Jacek Pomiankiewicz  (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, I semestr BN,

informujemy, że na II semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: “Socjologiamgr Janusz Chmielnicki oraz przedmiot: Historia wojen i wojskowości w XX i XXI wieku” dr inż. Cezary Sochala  (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, III semestr BN,

informujemy, że na IV semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: Patologie społeczne a bezpieczeństwo społeczności lokalnych”mgr Janusz Chmielnicki (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, III semestr BW,

informujemy, że na IV semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: Patologie społeczne a bezpieczeństwo społeczności lokalnych”mgr Janusz Chmielnicki (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, V semestr BN,

informujemy, że na VI semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: Działania na wypadek zagrożenia terrorystycznego” dr Mariusz Wojciszko oraz przedmiot: “Warsztaty prozdrowotne”ratownik medyczny Grzegorz Kołodziejak (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I stopień, V semestr BW,

informujemy, że na VI semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: “Ochrona przed czynnikami masowego rażenia”prof. Jan Pięta oraz przedmiot: “Warsztaty prozdrowotne” –  mgr ratownik medyczny Wojciech Okniński (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

____________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopień/I semestr,

informujemy, że na II semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: “Bezpieczeństwo w najnowszej historii Polskigen. dr Jacek Pomiankiewicz oraz przedmiot:“Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej”dr inż. Cezary Sochala (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci II stopień/III semestr,

informujemy, że na IV semestrze  (semestr letni) będzie realizowany przedmiot: “Zajęcia warsztatowe/zajęcia praktyczne/warsztaty interpersonalne gen. mgr Andrzej Kapkowski  (wynik większości deklaracji wyboru przedmiotów wybieralnych).

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Stypendia”została opublikowana lista studentów, którzy otrzymali stypendium socjalne oraz stypendium Rektora w semestrze zimowym–  Rok akademicki 2020/20021.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że dyplomy absolwentów (obrona – październik) są gotowe do odbioru w Dziekanacie.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie są gotowe do odbioru w Dziekanacie.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się komunikatem Władz Uczelni.

WSBiO – Komunikat o KONF NAUK

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści,

informujemy, że w zakładce: “Seminarium dyplomowe” została opublikowana lista promotorów i seminarzystów na Rok akademicki 2020/2021.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I i II stop. /I semestr (język angielski),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z aktualizacją list studentów lektoratu studiów I i II stopnia – I semestr:

WSBiO – LISTA STUDENTÓW LEKTORATU I ROKU STUDIA I STOPNIA – Podział na grupy

WSBiO – LISTA STUDENTÓW LEKTORATU I ROKU STUDIA II STOPNIA – podział na grupy

W celu zweryfikowania numeru albumu prosimy o kontakt z Dziekanatem.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród studentek i studentów tematyką: BEZPIECZEŃSTWO/ HISTORIA /GEOPOLITYKA/PRAWO zostanie uruchomione Studenckie Koło Naukowe, w ramach którego studentki  i studenci WSBiO będą mogli realizować  swoje pasje z wyżej wymienionego zakresu  tematycznego oraz poszerzać  wiedzę wykraczającą poza oferowany program studiów.

Szczegółowe informacje na temat Studenckiego  Koła Naukowego:BEZPIECZEŃSTWO – HISTORIA – GEOPOLITYKA – PRAWO” (zakładka: STUDENT) zawiera poniższy link:

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE – BHGP

Opiekunem naukowym Studenckiego  Koła Naukowego  jest dr K. Bojarski

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce Student zostały opublikowane dyżury/konsultacje wykładowców na Rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci I semestrów,

informujemy, że kontakty do Starostów Grup opublikowane są w zakładce: Plany zajęć.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce Seminarium dyplomoweznajduje się zaktualizowana prezentacja sylwetek promotorów na Rok akademicki 2020/2021.

______________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

w związku ze znacznym wzrostem zakażeń Covid19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie opłat drogą elektroniczną. Wpłat gotówkowych w kasie Uczelni prosimy dokonywać w ostateczności.

W sprawie płatności prosimy o kontakt z p. Sylwią Błesznowską (księgowość)Sylwia.blesznowska@wsbio.waw.pl

____________________________________________________

Szanowni Studenci I roku studiów I i II stopnia,

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie są gotowe do odbioru w Dziekanacie, pokój nr 4

___________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce: “Plany zajęć”  opublikowane są kontakty do wykładowców (adresy e – mailowe oraz linki do strony WEBEX).

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w zakładce:Student / Podania- Dziekanat/ są do pobrania wzory podań do Władz Uczelni WSBiO.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Seminarzyści (dr M.Wojciszko),

zwracamy się z uprzejmą prośbą o kontakt seminarzystów z poprzednich lat z wykładowcą (e– mail: m.wojciszko@wsbio.waw.pl). Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem strony WEBEX. Konkretny termin spotkania będzie podany na stronie.

Link do strony WEBEX:

https://meetingsemea4.webex.com/meet/m.wojciszko

__________________________________________________________________________________________

Szanowni  Studenci I stopień i II stopień  I semestry,

uprzejmie informujemy, że w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą realizowane za pomocą  platformy edukacyjnej  Moodlle –  narzędzie wspomagające proces dydaktyczny, wykorzystywane do samodzielnego studiowania przez studentów materiałów opublikowanych  w postaci materiałów dydaktycznych, skryptów i ćwiczeń oraz za pośrednictwem strony WEBEX.

Do korzystania z platformy edukacyjnej  Moodlle potrzebny jest login i hasło.

Strona WEBEX nie wymaga żadnych haseł.

Instrukcja obsługi strony WEBEX

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się Zarządzeniem Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 01/09/2020 z dnia 08 września 2020r.

Zarządzenie Dziekana nr 01-09-2020 – Wytyczne dla studentów

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 02/09/2020 z dnia 10 września 2020r. w sprawie organizacji zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 02-09-2020 w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020-2021

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 01.10.2020r. Biblioteka będzie czynna:

  • wtorek i czwartek w godzinach: 15:00-18:00
  • sobota w godzinach: 08:00-15:00

Obowiązki Kierownika Biblioteki WSBiO pełni Pani mgr Anna Zaręba.

________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że wnioski stypendialne przyjmowane są w Dziekanacie (ul. Zakroczymska 13) do dnia 16 października 2020r.

Uwaga!

Wymagane są oryginały dokumentów dołączanych do wniosków.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 31 lipca (piątek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów ukończenia studiów.

___________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że legitymacje są gotowe do odbioru. Zapraszamy do Dziekanatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

_______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu: „Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych”.

Szczegółowy opis studiów znajduje się w zakładce studia podyplomowe.

Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych, ochroną danych osobowych  i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej i samorządowej, sądach, instytucjach wojskowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach oraz do osób zamierzających podjąć taką pracę.

Studentów i absolwentów WSBiO obowiązuje 15% zniżka na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe dla osób posiadających status osoby bezrobotnej mogą być sfinansowane przez Urząd Pracy

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych

Serdecznie zapraszamy 🙂 !

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczny termin przesyłania zdjęć do legitymacji elektronicznych upływa 5 lipca 2020r.
Kolejny termin personalizacji legitymacji nastąpi we wrześniu 2020r.
Przypominamy, że brak legitymacji elektronicznej może skutkować nałożeniem mandatu w środkach komunikacji miejskiej i komunikacji międzymiastowej.

__________________________________________________________________________________________

Szanowni Dyplomaci studiów licencjackich,

zgodnie z decyzją Kanclerza, kandydaci na studia II stopnia będący absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie rekrutujący się na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 mogą skorzystać z Programu “Wpisowe – 0 zł” w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego Zarządzenia Kanclerza:

Zarządzenie Kanclerza w sprawie wprowadzenia zmian w Programie “Wpisowe – 0 zł”

________________________________________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia

Szanowni Państwo,
przypominamy o obowiązku wyboru promotora i złożenia wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.
Prosimy także o przesyłanie zdjęć do elektronicznych legitymacji studenckich!!!

___________________________________________________________________________________________

Studenci II roku studiów I stopnia oraz studenci ostatniego roku studiów (IV semestr II stopień; VI semestr I stopień)

Szanowni Państwo,
informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW wszystkie legitymacje funkcjonujące w wersji papierowej muszą być wymienione na legitymacje elektroniczne. W związku z tym studenci korzystający z legitymacji proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu zdjęcia w wersji elektronicznej (mailem lub na płycie) oraz dokonanie wpłaty na konto uczelni (z dopiskiem Legitymacja) w wysokości 22 zł.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że tzw. Ustawa covidowa z 16 kwietnia 2020r. wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

_________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 695) od dnia 18 kwietnia 2020 roku do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni ustalonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki przysługuje możliwość ubiegania się przez studenta o zapomogę z tytułu utraty źródła dochodu spowodowanej ograniczeniami  w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-Co-V-2 przez studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Więcej szczegółów – Zakładka Stypendia.

________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Nr 03/04/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego, egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz poniższymi załącznikami dotyczącymi tego Zarządzenia.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów oraz zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćPO-2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO-3

Załącznik nr 1 Wniosek o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w formie zdalnej (1)-1

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej-1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Instrukacja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość PO (2)-1

Załącznik nr 2 do Instrukcji – Oświadczenie o niekorzystaniu z legitymacji studenckiej po zdaniu egzaminu dyplomowego PO

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną pracy dyplomowej

Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie studenta dotyczące nr telefonu do kontaktu w trakcie trwania egzaminu dyplomowego-1

Załącznik nr 3 do Instrukcji – Protokół egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci IV semestru BN i BW studiów licencjackich oraz II semestru BN studiów magisterskich,

uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na IV semestrze studiów licencjackich oraz na II semestrze studiów magisterskich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są pod adresem: https://wsbio.waw.pl/, w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Studenci, którzy od momentu złożenia dokumentów poświadczających zatrudnienie u danego pracodawcy, nadal kontynuują pracę w tym samym miejscu zatrudnienia oraz na tym samym stanowisku służbowym, proszeni są o uzupełnienie i dostarczenie dwóch poniższych załączników:

Załącznik nr 6 – Podanie o zaliczenie praktyki (w drugiej kolumnie tabeli jako dodatkowy dokument należy dopisać “oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia”)
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o kontynuacji zatrudnienia

W przypadku, w którym student zmienił miejsce pracy lub stanowisko służbowe, prosimy o ponowne dostarczenie kompletu dokumentów, tj. w przypadku semestru III studiów licencjackich oraz I semestru studiów magisterskich.

Studenci, którzy dotychczas odbywali praktykę zawodową na podstawie własnej organizacji lub korzystając z pomocy Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, tym samym realizując program praktyk w wymiarze 160 godzin w przypadku semestru III studiów licencjackich oraz semestru I studiów magisterskich, zobligowani są do organizacji praktyki zawodowej również na IV oraz V semestrze studiów licencjackich w wymiarze po 160 h na każdy semestr, w przypadku studiów magisterskich – na II oraz III semestrze po 160 h. W tym miejscu chcielibyśmy przypomnieć, iż jeśli jest taka możliwość, student może zrealizować większy wymiar praktyki w danym semestrze, przykładowo, w przypadku semestru IV studiów licencjackich oraz II semestru studiów magisterskich program praktyk może jednocześnie obejmować 320 h – w takim przypadku student zrealizuje całość obowiązującego wymiaru praktyki (łącznie 480 h). Komplet dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki na podstawie samodzielnej organizacji, tak jak dotychczas, dostępny jest u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk, ewentualnie student ma możliwość pobrania załączników, które znajdują się w zakładce Praktyki studenckiehttps://wsbio.waw.pl/praktyki-studenckie/ . W celu ułatwienia, poniżej dołączamy wymagane załączniki, które obowiązują w przypadku własnej organizacji praktyki:

Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wydanie skierowania na praktykę  (student uzupełnia załącznik nr 1 tylko w przypadku, gdy skierowanie będzie wymagane w miejscu odbywania praktyki)
Załącznik nr 2 – Skierowanie na praktykę (załącznik nr 2 uzupełnia Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk po otrzymaniu wniosku od studenta)
Załącznik nr 4 – Porozumienie dotyczące przyjęcia studenta na praktykę zawodową (porozumienia należy wydrukować dwa razy – jedno porozumienie pozostaje w miejscu odbywania praktyki, zaś drugie należy przekazać Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk)
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki (w dniu zakończenia praktyki zaświadczenie uzupełnia oraz podpisuje opiekun praktyki, który został wyznaczony w miejscu pracy przez pracodawcę lub pracodawca, który nadzorował pracę studenta)
Załącznik nr 13a – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia pierwszego stopnia) (załącznik nr 13a uzupełnia student, pod podpisem studenta prosimy również o podpis oraz pieczęć pracodawcy)
Załącznik 13b – Karta osiągnięć zamierzonych efektów kształcenia (studia drugiego stopnia) (załącznik nr 13b uzupełnia student, pod podpisem studenta prosimy również o podpis oraz pieczęć pracodawcy)
Załącznik nr 12 – Ankieta (załącznik nr 12 uzupełnia student po zakończeniu praktyki)

Zważywszy na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, na tę chwilę wersja elektroniczna dokumentów jest wystarczająca, jednakże najpóźniej do końca semestru, student zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentacji również w wersji papierowej – studencka praktyka zawodowa zaliczana jest tylko i wyłącznie na podstawie oryginałów dokumentów w wersji papierowej, wobec tego po przesłaniu dokumentów drogą e-mailową, prosimy o zachowanie oryginalnej wersji dokumentów, tak aby w późniejszym terminie móc je dostarczyć Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.

Wobec powyższego, poczekamy aż sytuacja w kraju się poprawi, tak aby studenci mogli bezpiecznie dostarczać dokumenty osobiście.

Chcielibyśmy również nadmienić, iż alternatywą w obecnej sytuacji jest również wysyłka oryginałów dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres Uczelni. Drugie rozwiązanie zależne jest od woli studenta. Dokumenty należy przesyłać na poniższy adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

ul. Zakroczymska 13

00-225 Warszawa

pokój nr 6

Uzupełnione oraz zeskanowane dokumenty prosimy przesyłać na poniższy adres e-mailowy:

sekretariat@wsbio.waw.pl

W razie dodatkowych pytań oraz wątpliwości dot. studenckiej praktyki zawodowej, prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.

mgr Sylwia Proszkiewicz, 22 856 52 06 wew. 1

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

w związku z zagrożeniem zachorowania spowodowanym epidemią  COVID-19, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony:

Zarządzenie Rektora w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS Cov-2

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

zachęcamy do aplikowania: Seris Konsalnet Holding S.A.” osoby posiadające Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony z dopuszczeniem do posiadania broni obiektowej.

Praca w Seris Konsalnet Holding S.A.

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,

informujemy, że na stronie  https://inwestujwrozwoj.pl/ zawarte są informacje dotyczące   pożyczek przeznaczonych na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

_______________________________