Szanowna Społeczności Akademicka,

zamieszczamy dla Państwa wiadomości list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowany do Uczelni w związku tegorocznymi obchodami 20 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jednocześnie informujemy, że w związku obchodzoną w tym roku 25 rocznicą wstąpienia Polski do NATO, w naszej Uczelni planowane jest zorganizowanie konferencji naukowej, której szczegóły przekażemy niebawem.

>> List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego <<

 

W dniu 10 listopada br. Rektor  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie gen. SW w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz na zaproszenie Dyrekcji uczestniczył spotkaniu w Zespole Placówek w Gołotczyźnie koło Ciechanowa, który składa się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Podczas spotkania z młodzieżą w wieku od 13 do 18 lat Pan Rektor podjął temat karania oraz istoty kary w historycznym rozwoju. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie wykładem, padały liczne pytania, uczniowie dzieli się swoimi opiniami. Szczególne zainteresowanie budziła problematyka genezy więzienia jako instytucji karnej i poprawczej. Ożywioną dyskusję wzbudziła również kwestia kary śmierci,  jej wykonywania, aspekty prawne, moralne i etyczne

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Pan Rektor dr Jacek Pomiankiewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. Więziennictwa Polski II Rzeczypospolitej – system, postacie, tradycje. , w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.
Wykład spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników tej szczególnej uroczystości

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obron prac dyplomowych. Do egzaminów dyplomowych przystąpili Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (I i II stopień studiów) oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I stopień studiów). Obrony prac dyplomowych w Roku akademickim 2021/2022 w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13.

5 Lipiec 2022r.

 

Gratulujemy Absolwentom doskonałego przygotowania i wspaniałych ocen końcowych. Trzymamy kciuki za następnych Studentów!

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy członkom Komisji Egzaminacyjnych za przychylne nastawienie do Studentów oraz profesjonalne czuwanie nad przebiegiem egzaminów.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i ogromną pomoc naszym Super Starościnom Grup i liczmy na dalszą współpracę w przyszłym roku akademickim.

 

 

Pan Rektor – dr J. Pomiankiewicz za poświęcony czas, życzliwość, wysoką kulturę osobistą, cenne rady oraz nieocenioną pomoc przy pisaniu prac dyplomowych otrzymał od Studentów/ Absolwentów “Oscara” w ramach podziękowania i uznania.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu specjalnego płk. Adama Gwiazdowicza – Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbył się w dniu 20 listopada na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorem spotkania był gen. mgr Andrzej Kapkowski

Po uroczystym otwarciu spotkania przez doktora Jerzego Kiełbowicza rozpoczął się wykład zaproszonego gościa.

W trakcie specjalnego wykładu pt. “ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”  przedstawiono tematykę związaną z działalnością i zadaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Adam Gwiazdowicz omówił  proces rekrutacyjny do ABW, sposoby zwalczania terroryzmu oraz metodykę działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań w trakcie wykładu. Najwięcej pytań dotyczyło rekrutacji i pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości.