W dniu 10 listopada br. Rektor  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie gen. SW w st. sp. dr Jacek Pomiankiewicz na zaproszenie Dyrekcji uczestniczył spotkaniu w Zespole Placówek w Gołotczyźnie koło Ciechanowa, który składa się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Podczas spotkania z młodzieżą w wieku od 13 do 18 lat Pan Rektor podjął temat karania oraz istoty kary w historycznym rozwoju. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie wykładem, padały liczne pytania, uczniowie dzieli się swoimi opiniami. Szczególne zainteresowanie budziła problematyka genezy więzienia jako instytucji karnej i poprawczej. Ożywioną dyskusję wzbudziła również kwestia kary śmierci,  jej wykonywania, aspekty prawne, moralne i etyczne