Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład specjalny płk. Adama Gwiazdowicza Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który odbędzie się w dniu 20 listopada o godz.: 13.00 w Auli na ulicy Generała Zajączka 7.

Organizatorzy spotkania:

Rektor WSBiO – gen. dr J. Pomiankiewicz

gen. mgr A. Kapkowski wieloletni pracownik w służbie kontrwywiadu. Szef Urzędu Ochrony Państwa. Doradca w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a następnie doradca premiera Leszka Millera do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych.

Temat wykładu:  „ABW w systemie organów bezpieczeństwa państwa”.

Podczas wykładu zostanie omówione:

  • Pojęcie i zadania służb specjalnych,
  • Metodyka działania z odwołaniem do historii polskich służb specjalnych,
  • ABW, zadania, organizacja i kadry,
  • Profilaktyka kontrwywiadowcza oraz antyterrorystyczna – wybrane zagadnienia,
  • Pytania słuchaczy.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy Studenci WSBiO, Wykładowcy WSBiO oraz Pracownicy administracyjni WSBiO zainteresowani powyższą tematyką.

Podczas wykładu obowiązuje zachowanie aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego. Studenci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Osoby prowadzące wykład są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Noszenie maseczek jest obowiązkowe na korytarzach i w klatkach schodowych budynku na ulicy Generała Zajączka 7.

Chęć udziału w wykładzie specjalnym należy zgłaszać e-mailem na adres: plany@wsbio.waw.pl

Studentów I stopnia III semestru BW nie obowiązuje zapisywanie się na listę uczestników spotkania.